Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Castellfollit de la Roca a la Garrotxa adequa els sous de l´alcalde i els regidors a la legalitat la Fiscalia de Girona els ha obligat

Posted by lejarza en 10 junio, 2014


 

Castellfollit de la Roca a la Garrotxa adequa els sous de l´alcalde i els regidors a la legalitat la Fiscalia de Girona els ha obligat

Acn – DdG – Argelaguer Vall del Llierca

L’equip de govern de Castellfollit de la Roca (CiU) porta a aprovació del ple una proposta per adequar el sou de l’alcalde i del conjunt dels regidors a la legalitat. La petició té l’origen en la investigació que la Fiscalia va obrir d’ofici per suposats delictes de prevaricació i malversació de diners públics. El fonament de la investigació està en el fet que en el ple d’octubre, CiU va fer valer la majoria per aprovar una mena de sobresou per a l’alcalde perquè, en concepte d’indemnització, cobri 500 euros al mes per complementar la pensió de jubilació. Ara, proposen invalidar aquest acord i fixar el mateix sou anual de 6.000 euros per a Moisès Corominas Soler, però ara per assistència a plens i reunions.
Si la proposta que l’equip de govern de CiU a Castellfollit de la Roca portarà a ple municipal, Moisès Corominas Soler cobrarà 450 euros per assistència a cadascun dels vuit plens anuals que es fan i 65 euros per la seva participació a cadascuna de les reunions o comissions informatives, a les quals participi. D’aquestes últimes calculen que en seran 37 l’any. En total, cobraria 6.005 euros anuals, el mateix que fins ara.
Segons exposa l’equip de govern, han decidit portar a ple aquesta proposta per “adequar a la legalitat vigent les indemnitzacions” i especifica, a la documentació, que el que impulsa aquesta modificació és la investigació que la Fiscalia de Girona va obrir d’ofici per suposats delictes de malversació de diners públics i prevaricació.
En el ple d’octubre passat, el ple -amb els votsde l’equip de govern que té majoria absoluta- va aprovar una mena de sou anual de 6.000 euros per a Corominas en concepte d’indemnització perquè, com que es va jubilar, no podia cobrar dos sous públics i va haver de renunciar al d’alcalde.
Així, segons l’acord, l’alcalde cobra uns 500 euros al mes que serveixen per complementar la seva jubilació. Els diners surten del sou de dos de l’equip de govern que han acceptat deixar de cobrar, dels diners que el grup municipal de Convergència i Unió (CiU) deixa d’ingressar -retallada dràstica de la partida, de 1.200 euros a només 200- i, la resta, sortirà de la partida que el pressupost municipal destinava fins ara ala Seguretat Social de l’alcalde.
A més, en el ple d’octubre, Corominas va indicar que la mesura tenia caràcter retroactiu, és a dir, que cobraria a partir de l’abril (tot i que els dos regidors que van renunciar al sou a l’octubre van estar cobrant fins aleshores) i també va admetre que durant aquests mesos havia anat demanant avançaments de sou fins a 900 euros.
Segons la proposta d’aprovació de ple, Corominas cobrarà 6.005 euros, però també fixa quina serà la indemnització per a la resta de membres de la corporació. Així, fixa 2.360 euros l’any per cada tinent d’alcalde, per al regidor tresorer (1.760 euros) i per als dos altres regidors de l’equip de govern que havien acceptat deixar de cobrar 1.400 euros anuals cadascun. La proposta també fixa retribucions per als regidors a l’oposició, que actualment són els tres d’ERC, que cobraran 1.000 euros anuals cadascun.
La martingala que el ple va aprovar l’octubre passat va fer sospitar la Fiscalia de Girona, que va decidir obrir diligències per dos possibles delictes: un de malversació de diners públics i un altre de prevaricació . La fiscalia va actuar d’ofici, arran de les notícies sobre el cas, i va enviar una ordre a la Guàrdia Civil demanant que investigués el cas. Ara la Guàrdia Civil ha acabat la investigació i l’ha duta a fiscalia.

 

4 comentarios para “Castellfollit de la Roca a la Garrotxa adequa els sous de l´alcalde i els regidors a la legalitat la Fiscalia de Girona els ha obligat”

 1. lejarza said

  BOP Girona
  Núm. 111 – 11 de juny de 2014
  Núm. 6138
  Ajuntament de Tortellà (Garrotxa)
  Edicte d’informació pública del compte general de l’exercici 2013 el compte general de l’Ajuntament de Tortellà corresponent a l’exercici 2013, juntament amb tots els seus justificants i el dictamen emès per la Comissió especial de Comptes, resten exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament per un termini de quinze dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la publicació d’aquest edicte
  en BOP de Girona, en compliment del que disposa l’article 212.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Durant aquest
  termini i vuit dies més, les persones interessades podran formular les objeccions i observacions que es considerin oportunes.
  Tortellà, 3 de juny de 2014
  Joaquim Pagès i Manté
  Alcalde

 2. lejarza said

  Castellfollit no resol les indemnitzacions dels regidors

  ERC es mostra en desacord amb el sistema de retribucions per ser contrari a allò establert a la llei

  Garrotxa 11.06.2014

  CASTELLFOLLIT DE LA ROCA | X.VALERI L’Ajuntament de Castellfollit anit va deixar sobre la taula el punt 6 de l’ordre del dia, l’adequació a la legalitat vigent per assistències dels membres de la corporació local. El redactat dividia l’acord en dos apartats. El primer era invalidar l’acord de ple del dia 1 d’octubre. Es tracta de l’acord que va activar una investigació policial, la qual està pendent de decisió de Fiscalia. El segon era fixar les quantitats de les indemnitzacions per assistències dels membres de l’Ajuntament i aplicar-les amb caràcter retroactiu des de l’1 de maig del 2013 (data de jubilació de l’alcalde).

  La causa per la qual l’acord va quedar sobre la taula va ser la disconformitat del grup d’ERC a l’oposició. Els republicans van considerar que el model de retribucions encara no quedava adequat a la llei. Segons el criteri expressat per Miquel Reverter (portaveu d’ERC), una cosa és l’acció de govern (reunions amb els veïns o els consellers) i una altra les juntes de govern o els plenaris. Així doncs, segons ell, l’activitat d’exercici de mandat ha de ser retribuïda amb un sou i en canvi les assistències ho han de ser amb una compensació econòmica. Per a Reverter les compensacions proposades no s’adeien amb la realitat de la celebració de juntes de govern o de plenaris de l’Ajuntament de Castellfollit.

  La reacció d’ERC va impedir la voluntat de Moisès Corominas (alcalde de Castellfollit per CiU) d’acabar amb una polèmica, segons la seva opinió, injusta per les quantitats discutides i perquè si Fiscalia es fixés en el sistema de remuneracions a càrrecs electes dels altres ajuntaments es trobaria amb sorpreses.

  “Jo penso -va dir- que si aprovem aquest punt de l’ordre del dia tancarem la polèmica que ens ha envoltat a tots des de fa mesos sobre el tema de quant ha de cobrar un alcalde, un tinent d’alcalde…”. Va assenyalar que “les coses a vegades es fan amb molt bona voluntat, però quan algú diu que això no està ben fet i a més un jutge els fa cas”. Va seguir: “Perquè el cas, amb el qual s’ha trobat l’Ajuntament de Castellfollit si es revisessin tots els ajuntaments, en temàtiques d’indemnitzacions es trobarien amb més d’una sorpersa”. Va exposar que si no està donat d’alta a la Seguretat Social cap regidor pot cobrar un sou. Va afegir que tampoc es poden cobrar indemnitzacions generals. És a dir, per feines no es poden donar indemnitzacions. Va confirmar que les indemnitzacions només poden ser per assistències i a plens.

  “No està ben fet”, va respondre Reverter. Tot seguit l’alcalde va dir que el model de proposta és el mateix sistema que usa el Consell Comarcal de la Garrotxa. Va exposar que l’alcalde cobrarà un màxim de 6.000 euros anuals (distribuïts per 10 assistències a plens a 65 euros per ple) i se li calculen 120 juntes de govern a 50 euros la reunió. La resta de membres de l’equip de govern també i l’oposició venien a cobrar el mateix, però per assistència, però sense tantes reunions.

  “La previsió de plens està correcta”, va dir Reverter. En canvi va exposar: “El quadrant exposa que l’alcalde farà 84 juntes de govern sol, cosa que és impossible”. També va dir que de comissions informatives no se n’han fet mai.

  Corominas va considerar que era qüestió d’interpretacions. “La interpretació l’haig de fer jo -va contestar Reverter-, quan tens un assessorament i una secretària”.

  Al final, l’alcalde va evitar portar més enllà la discussió i va decidir que “sigui el jutge que digui no, l’alcalde només pot cobrar per això”.
  Van quedar que mirarien el sistema de retribucions de la Diputació de Girona.

 3. lejarza said

  S’atia la polèmica del sou de l’alcalde de Castellfollit

  CiU l’havia ajustat a la llei per la investigació judicial d’ofici, però ERC diu que no s’ha fet bé

  Ha quedat sobre la taula

  11/06/14 – CASTELLFOLLIT DE LA ROCA – JORDI CASAS

  L’adequació a la legalitat de les indemnitzacions de l’alcalde de Castellfollit de la Roca, Moisès Corominas, i de la resta de regidors que havia de tancar la polèmica dels últims nou mesos per la nova retribució del primer arran de la seva jubilació no va fer res més, al ple d’ahir, que atiar-la més. La proposta d’acord va quedar a sobre la taula a l’espera de revisar-la tal com va demanar Miquel Reverter (ERC), a l’oposició. Aquest va alertar que, tot i que l’alcalde assegurava que s’havia demanat assessorament al Consell de la Garrotxa, es confonien les accions de govern –plens, juntes de govern…– amb les reunions pròpies del càrrec d’alcalde –trobades amb veïns i entitats, amb un conseller…–. Les retribucions de les primeres haurien de ser, segons ell, indemnitzacions i la de les segones, una retribució per una feina a temps parcial o total. Segons ell, l’alcalde assistiria a 84 reunions on hi seria ell sol. Després d’una discussió entre tots dos sobre aquests conceptes, Moisès Corominas va demanar a Reverter que no fos “més papista que el Papa” i li va reblar que tot plegat era una qüestió d’interpretació. Reverter li va respondre que li feien por les interpretacions que havia fet Corominas sobre moltes coses. “Per això, estem on estem”, va indicar. A més, hi va afegir: “Quan la Guàrdia Civil ha citat a declarar quasi tots els regidors pel tema del sou i hi ha una investigació en curs, no és seriós que ens hagin passat tres propostes”, va sentenciar.
  La secretària de la corporació va informar, un cop va quedar l’acord sobre la taula, que demanarà assessorament als serveis jurídics de la Diputació de Girona. La nova proposta es debatrà en un ple extraordinari.
  LA FRASE
  Com que sóc objecte d’una investigació judicial, que sigui el jutge qui, si cal, determini sobre la proposta
  Moisès Corominas
  Un quadre de retribucions nou

  La proposta d’ahir preveu un màxim de 6.000 euros per any d’indemnitzacions per l’alcalde –10 plens a 65 euros per sessió i 120 reunions a 50 euros–; 2.400 euros anuals pels dos tinents d’alcalde; 1.800 euros pel regidor tresorer i 1.100 euros per a la resta de regidors del govern i els de l’oposició, 65 euros per ple. La fiscalia investiga d’ofici les retribucions adjudicades a l’alcalde per compensar la diferència de la jubilació amb el sou que rebia abans.

 4. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 112 – 12 de juny de 2014
  Núm. 6277
  AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX
  Anunci sobre l’aprovació inicial d’una ordenança
  El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 29 de maig de
  2014, aprovà, inicialment, l’ordenança reguladora de la prohibició
  d’acampada lliure al municipi de Montagut i Oix.
  De conformitat amb el que disposa l’article 63 del Decret 179/1995,
  de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
  serveis dels ens locals, es sotmet a informació pública, per un termini
  de trenta dies hàbils, l’ordenança de referència perquè qualsevol
  pugui examinar l’expedient i formular reclamacions i al·legacions.
  L’expedient es pot consultar a la secretaria de l’Ajuntament en horari
  d’atenció al públic.
  En el cas que no es presenti cap reclamació o al·legació l’acord
  d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.
  Montagut, 3 de juny de 2014
  Mònica Boix Pagès
  Alcaldessa

  Núm. 6238
  CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
  Edicte sobre l’aprovació definitiva de l’avantprojecte de l’“Ordenança tipus
  per a la gestió dels residus de la construcció” actuant en funcions d’assistència
  als municipis de la comarca
  El Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, en la sessió duta a terme
  el 16 de maig de 2013, va acordar aprovar entre d’altres l’aprovació
  inicial de l’ ”Ordenança tipus per la gestió dels residus de la construcció”,
  actuant en funcions d’assistència als municipis de la comarca.
  Els acords d’aprovació inicial varen ser sotmesos a informació pública
  en el diari “El Punt” de data 24 d’abril de 2014, el Butlletí Oficial
  de la Província de Girona núm. 13, i al Diari Oficial de la Generalitat
  de Catalunya núm. 6611 ambdós de 28 d’abril de 2014.
  Durant el termini d’exposició al públic no s’ha presentat cap
  al·legació ni reclamació i per tant els acords han esdevingut aprovats
  amb caràcter definiu. La publicació íntegre de l’esmentada ordenança
  es va publicar al BOP núm. 80 de data 28 d’abril de 2014.
  Aquesta Ordenança serà aplicable als municipis de la comarca que
  hagin disposat per acord plenari de l’Ajuntament, tant l’encàrrec de
  l’assistència com la ratificació dels acords d’aprovació definitiva, tot
  de conformitat amb el procediment que preveu l’article 62 del Decret
  179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
  activitats i serveis.
  Es fa constar que en data d’avui han sol·licitat l’assistència els municipis
  següents: Tortellà (acord plenari de data 24.05.2013), Castellfollit
  de la Roca (acord plenari de data 7.05.2013), Sant Jaume de
  Llierca (acord plenari de data 23.05.2013), Maià de Montcal (acord
  plenari de data 31.05.2013), Sant Ferriol (acord plenari de data
  30.09.2013).
  Olot, la Garrotxa, 4 de juny de 2014
  Joan Espona i Agustín
  President

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: