Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Jutjat de Primera Instància Núm. 2 d´Olot expedient de domini 95/2014 finca de Manso Brunells promogut per Salvador Picart Iglesias

Posted by lejarza en 7 junio, 2014


 

Jutjat de Primera Instància Núm. 2 d´Olot expedient de domini 95/2014 finca de Manso Brunells promogut per Salvador Picart Iglesias

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa – Olot

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 108 – 6 de juny de 2014 Núm. 5965 Jutjat de Primera Instància Núm. 2 d´Olot

Edicte de citació als interessats dictat en l’expedient de domini 95/2014

En virtut del que ha ordenat el/la jutge/essa del Jutjat de Primera Instància núm. 2 d’Olot, en provisió de data d’avui, dictada en l’expedient de domini 95/2014, promogut per SALVADOR PICART IGLESIAS, mitjançant el qual se sol·licita que es faci constar en el Registre de la propietat d’Olot la Major cabuda de la finca següent:

FINCA DE MANSO BRUNELLS

Amb una superfície total de 135,713 metres quadrats, 13 Ha 57 a 13 ca, dels quals 58,759 m2, 5 Ha 87 a 59 ca, són zona de cultiu, i la resta erm i bosc.

Limita: Nord: Amb terrenys de Mas Can Maso de Pilar Pujol Mitjavila (antic Francisco Pujol) que és el polígon 1 parcel·la 8 i el camí d’accés al manso Brunells, de l’Ajuntament de Tortellà (Garrotxa) que és el polígon 1 parcel·la 9002.

Est: Amb el torrent de Juiàs que és límit de terme municipal amb Sales de Llierca que és el polígon 1 parcel·la 9001.

Sud: Amb el rec o torrent que és límit de terme municipal amb Argelaguer que és el polígon 1 parcel·la 9004.

Oest: Amb terrenus de Carme Planas Serra que és el polígon 1 parcel·la 17, Anastasia Quer Verges que és el polígon 1 parcel·la 16 (Antic Jose Quer), amb Juan Picart Iglesias que és el polígon 1 parcel·la 20 i Salvador Picart Iglesias que és el polígon 1 parcel·la 21.

Dins la finca hi ha la finca coneguda com El Serrat, de Juan Picart Iglesias i Salvador Picart Iglèsies que és el polígon 1 parcel·la 10.

Correspon a les parcel·les cadastrals de Tortellà: Polígon 1 parcel·la 9, 17213A001000090000GR

Amb aquest edicte cito les persones que, sense saber-ho, els pugui afectar aquest expedient i els pugui perjudicar la inscripció que s’hi sol·licita, perquè, en el termini de DEU DIES a partir de la publicació, puguin comparèixer en aquest expedient per al·legar el que els convingui sobre la pretensió sol·licitada d’acord amb el dret.

D’acord amb el que disposa l’article 201, la regla tercera de la Llei hipotecària, i d’acord amb el que s’ha ordenat en aquesta resolució, es fa públic als efectes oportuns.

Olot, 16 de maig de 2014 El/La secretari/ària

 

2 comentarios para “Jutjat de Primera Instància Núm. 2 d´Olot expedient de domini 95/2014 finca de Manso Brunells promogut per Salvador Picart Iglesias”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 27 – 10 de febrer de 2015
  Administració de Justícia Jutjats de Primera Instància
  Núm. 1215
  JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 1 D’OLOT
  Edicte de tramitació de l’expedient de cancel·lació de càrregues i gravàmens
  292/2014
  Procediment: Cancel·lació càrregues i gravàvems núm. 292/2014
  Part demandant: Maria Neras Triadu
  Procurador: GEMMA GASULL COSTA
  MONTSERRAT SERRA GALBANY, Secretària del Jutjat de 1ª Instància
  nùm.1 d’Olot,
  FAIG SABER: que en aquest Jutjat es tramita expedient d’alliberament
  de càrregues amb el número esmentat a l’encapçalament, a instàncies
  de MARIA NERAS TRIADU, i per mitjà d’aquest edicte es fa
  públic que l’objecte d’aquest expedient és la cancel·lació de la càrrega
  que grava la finca descrita a continuació:
  DESCRIPCIÓ DE LA CÀRREGA I/O GRAVAMEN:
  “URBANA. Casa señalada de número trece de la calle del Puente,
  también identificada con el número quince, de la villa de Santa Pau,
  comunmente llamada Cal Sasila, compuesta de planta baja i dos pisos
  , de superficie ciento veinte metros cuadrados, con su huerto
  contiguo, de extensión un área, sesenta y cinco centiáreas y lindante:
  a Oriente, o espalda, con huerto de Esteban Parramon (sic); a
  Mediodia o izquierda, con otro de Pedro Martir Buch; a Poniente o
  frente, con dicha calle; y a Cierzo o derecha, con casa de Juan Arbat.”
  INSCRITA en el Registre de la Propietat d’Olot, en el volum 1754,
  llibre 66n de Santa Pau, foli 195, inscripció 19a. finca nùm.260
  Per la qual cosa cito a aquelles persones que puguin tenir-hi causa o
  els pugui afectar la declaració judicial que se sol·licita, a fi de que en
  el termini de DEU DIES a comptar des de la publicació dels edictes
  disposats, puguin al·legar el que considerin més adient al seu dret
  si el convé.
  Olot, 19 de gener de 2015
  El/la secretari/a

 2. lejarza said

  JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 1 D’OLOT Edicte de citació als interessats dictat en el procediment de cancel·lació de càrregues i gravàmens 292/2014

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 16 – 24 de gener de 2017 Núm. 313

  Edicte de citació als interessats dictat en el procediment de cancel·lació de càrregues i gravàmens 292/2014

  Procediment Cancel·lació càrregues i gravàmens núm. 292/2014 Part demandant Maria Neras Triadu Procurador JANINA JUANOLA COROMINA

  PENÉLOPE CUY TUBAU, Secretària del Jutjat de 1a. Instància núm.1 d’Olot, FAIG SABER:

  Que en aquest Jutjat es tramita expedient d’alliberament de càrregues amb el número esmentat a l’encapçalament, a instàncies de MARIA NERAS TRIADU, i per mitjà d’aquest edicte es fa públic que l’objecte d’aquest expedient és la cancel·lació de la càrrega que grava la finca descrita a continuació:

  DESCRIPCIÓ FINCA: “URBANA. Casa señalada de número trece de la calle del Puente, también identificada con el número quince, de la villa de Santa Pau, comunmente llamada Cal Sasila, compuesta de planta baja i dos pisos, de superficie ciento veinte metros cuadrados, con su huerto contiguo, de extensión una àrea, sesenta y cinco centiàreas y lindante: a Oriente, o espalda, con huerto de Esteban Parramon (sic); a Mediodia o izquierda, con otro de Pedro Martir Buch; a Poniente o frente, con dicha calle; y a Cierzo o derecha, con casa de Juan Arbat.”

  INSCRITA en el Registre de la Propietat d’Olot, en el volum 1754, llibre 66n de Santa Pau, foli 195, inscripció 19a. finca núm. 260

  Per la qual cosa cito a aquelles persones que puguin tenir-hi causa o els pugui afectar la declaració judicial que se sol·licita, a fi de que en el termini de VINT DIES a comptar des de la publicació dels edictes disposats, puguin al·legar el que considerin més adient al seu dret, si els convé.

  Olot, 28 de desembre de 2016 La lletrada de l’Administració de Justícia

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: