Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Sant Jaume de Llierca durà al Jutjat el Centre de Triatge de Residus del Consell Comarcal de la Garrotxa de can Coma de Baix al riu Fluvià

Posted by lejarza en 6 abril, 2014


 

Sant Jaume de Llierca durà al Jutjat el Centre de Triatge de Residus del Consell Comarcal de la Garrotxa de can Coma de Baix al riu Fluvià

Argelaguer Vall del Llierca – Diari de Girona (DdG) Olot

“Pinta que anirem als jutjats”, va opinar Ferran Puig (Junts per Sant Jaume-AM). La previsió fa referència al Centre de Triatge de Residus previst a la finca de can Coma de Baix a Sant Jaume de Llierca. Puig va explicar que, aprovat el pla especial de la planta per part de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya, ja no queda quasi cap impediment perquè les tramitacions que permeten la creació del centre acabin.”Només falta que el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, signi el document. Puig preveu que la signatura no tindrà una demora especial. 
Segons ell, “en el moment de l’aprovació definitiva podrem dir que hi han hagut delictes urbanístics i administratius”. Va comptar que 2 mesos després de la signatura del document començaran els tràmits judicials. 
L’inici del procés serà una continuïtat dels tràmits per a l’aprovació del pla especial. Això no obstant, les accions físiques per a la creació del centre de triatge de residus tenen una altra programació.
Puig va explicar que el Pla d’Infraestructures de Residus de la Generalitat 2005-12 preveia que la planta era necessària. Segons ell, la necessitat estava fonamentada en el volum de producció de residus dels anys de la dècada immobiliària. 
En canvi, aquesta necessitat no ha quedat documentada al pla actual que va del 2014 al 2020. De moment, l’Agència Catalana de Residus ha ajornat una decisió fins al 2016. 
Segons Puig, llavors sabran si la producció de residus ha augmentat o si, per contra, mantenen la tendència a la baixa. Ell, a part dels efectes de la crisi, valora la tendència dels municipis a fer el porta a porta. Es tracta d’una opció de més cost econòmic, però amb més eficàcia ambiental i dóna la possibilitat a la creació de més llocs de treball. 
Puig explica que les plantes de tractament d’Orís (Osona) i Pedret i Marzà (l’Alt Empordà) tenen capacitat per 258.000 tones l’any i que la previsió de producció de residus de les comarques de Girona i Osona és de 216.000 tones. 
A partir d’aquestes dades, Puig considera que el Centre de Triatge de Residus de Sant Jaume de Llierca és innecessari. Per a ell, la necessitat només es fonamenta en criteris polítics.
La polèmica del Centre de Triatge de Residus de Sant Jaume de Llierca compta amb l’oposició de la majoria dels veïns (van fer una consulta) des del 2009. Al 2011, l’Ajuntament va prendre una posició clara en contra de la infraestructura. Per tal de mitigar aquesta oposició, el Consell Comarcal va organitzar una comissió de seguiment, que no va conduir a cap entesa. Després que el Consell Comarcal aprovés el pla (en un plenari convuls), el projecte va passar a la Comissió d’Urbanisme de Girona, que va aprovar-lo. Després va venir l’aprovació de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya. 
Per evitar-ho, l’Ajuntament va presentar al·legacions, recursos, estudis d’efectes ambientals. Van fer manifestacions a l’exterior i a l’interior del consell comarcal. 
Res no va aturar el procés burocràtic. Ara l’esperança se centra en què la poca producció de residus el faci innecessari.

La Generalitat de Catalunya considerar inviable el projecte de la planta de triatge del Consell Comarcal de la Garrotxa al Ajuntament de Sant Jaume de Llierca Juan R. lejarza d´Argelaguer

La Generalitat de Catalunya considerar inviable el projecte de la planta de triatge del Consell Comarcal de la Garrotxa al Ajuntament de Sant Jaume de Llierca
Juan R. lejarza d´Argelaguer

 

 

5 comentarios para “Sant Jaume de Llierca durà al Jutjat el Centre de Triatge de Residus del Consell Comarcal de la Garrotxa de can Coma de Baix al riu Fluvià”

 1. lejarza said

  Núm. 70 – 10 d’abril de 2014
  Núm. 3732
  AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA
  Anunci d’exposició pública de sol·licitud d’una llicència ambiental
  El senyor Josep Portas i Fàbrega, en nom propi, ha entrat en
  aquest Ajuntament una sol·licitud de llicència ambiental per a
  l’AMPLIACIÓ DE L’EXPLOTACIÓ PORCINA D’ENGREIX “CAN
  VALENT”, situada a la finca Can Valent, d’aquest municipi, per la
  qual cosa, d’acord amb el que estableix l’article 41 de la Llei 20/2009,
  de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats,
  s’exposa al públic per un termini de trenta dies, a comptar des del
  següent al de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè es puguin
  presentar reclamacions.
  L’expedient es pot consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament,
  carrer Àngela Brutau, 1, durant les hores d’oficina.
  Sant Jaume de Llierca, 28 de març de 2014
  Ferran Puig i Estartús
  Alcalde

 2. lejarza said

  Núm. 70 – 10 d’abril de 2014
  Núm. 3726
  AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA
  Anunci sobre l’aprovació definitiva d’una ordenança
  El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària celebrada el dia 16
  de gener de 2014, va acordar ratificar els acords d’aprovació definitiva
  de l’”Ordenança del règim general de comunicació prèvia
  d’activitats, classificació de les activitats innòcues i controls municipals
  de llicències ambientals, recreatives i incendis”, i derogació del
  Reglament vigent, tot de conformitat amb l’expedient tramitat pel
  consell comarcal per delegació de l’ajuntament.
  El text íntegre de l’ordenança aplicable al municipi de Sant Jaume
  de Llierca, és el que consta publicat com a Ordenança tipus en el
  BOP de Girona número 189, de data 2 d’octubre de 2013.
  L’esmentada ordenança entrarà en vigor al municipi de Sant Jaume
  de Llierca l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí
  Oficial de la Província, perquè ja ha transcorregut el termini a què fa
  referència l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
  les bases de règim local.
  Contra el present acord, que exhaureix la via administrativa, es pot
  interposar directament recurs contenciós administratiu davant de la
  Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
  de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia
  següent al de la publicació d’aquest anunci.
  Sant Jaume de Llierca, 31 de març de 2014
  Ferran Puig i Estartús
  Alcalde

 3. lejarza said

  St. Jaume esgota l´últim tràmit abans d´anar als jutjats

  L’Ajuntament demana una reunió urgent amb Vila després que el Govern aprovés definitivament el Pla Especial

  29.07.2014

  ST. JAUME LLIERCA | ACN/L.CASADEMONT

  L’equip de govern de Sant Jaume de Llierca ha mogut l’última fitxa per intentar aturar la construcció de la planta de triatge per la via administrativa. El 9 de juliol, van presentar un requeriment previ a la Generalitat perquè retirés l’aprovació definitiva del Pla ESPECIAL, formalitzada el 9 de maig, una decisió que està a mans del conseller Santi Vila i que el consistori veu molt difícil que passi. És per això que han demanat una reunió urgent amb Vila per evitar la via judicial.

  Si el 9 de setembre el Govern no ha canviat la seva posició, l’Ajuntament anirà als jutjats per impugnar el Pla Especial. “L’advocat ens diu que hi ha arguments importants per anul·lar-ho”, va afirmar l’alcalde, Ferran Puig.

  L’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, governat per JUNTS-AM, va presentar el 9 de juliol un requeriment previ a la Generalitat demanant la retirada de l’aprovació definitiva del Pla ESPECIALque farà possible la construcció de la planta de triatge projectada pel Consell Comarcal de la Garrotxa. El projecte compta amb el rebuig frontal dels veïns i d’entitats ecologistes que consideren que l’emplaçament escollit en uns terrenys rústics de Can Coma de Baix no són adequats i que tenen arguments sòlids que així ho avalen.

  Aquest és l’últim tràmit administratiu que el consistori pot utilitzar per aturar el projecte per la via administrativa. Ara, la Generalitat té fins al 9 de setembre per decidir si finalment tomba l’aprovació definitiva del Pla Especial que es va fer efectiva el 5 de maig i que va sortir publicat al DOGC quatre dies més tard. Abans, la Comissió d’Urbanisme de Catalunya havia donat llum verd al Pla Especial i només faltava la signatura del conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, perquè fos una decisió definitiva.

  El consistori ja ha demanat una reunió urgent amb Vila perquè faci marxa enrere abans del 9 de setembre. L’alcalde, Ferran Puig, però, va reconèixer que no són optimistes i que tot fa pensar que el Govern es mantindrà ferm amb la seva posició. “Si no han tingut en compte els nostres arguments fins ara, res fa pensar que ara sí que ho faran”, va reconèixer ahir. Puig va lamentar que el conseller digui “haver escoltat l’opinió del territori i que tothom ho vol” quan en realitat, va dir, “només han escoltat al Consell Comarcal”.

  La via judicial en preparació

  El consistori feia temps que advertia estar disposat a anar als tribunals per aturar la construcció de la planta de triatge malgrat el cost econòmic que els suposarà per un municipi de 800 habitants. I aquesta és la línia que estan treballant actualment. Segons va avançar l’alcalde, l’advocat que els portarà el cas, Eduard de Ribot, els assegura que “hi ha importants motius per impugnar-ho als jutjats i que s’han tombat plans especials per molt menys”. El calendari amb el que treballen és que si el Govern no canvia de posició, l’Ajuntament tindrà fins al 9 de novembre per portar el cas a un tribunal contenciós administratiu.

  Segons l’alcalde, se senten amb l’obligació de denunciar el que consideren un seguit d'”il·legalitats” com es el fet que, 4 mesos abans que el Consell de la Garrotxa encarregués un estudi tècnic per decidir la millor ubicació de la planta, “el seu president ja havia fet un precontracte amb el propietari dels terrenys”. Per això, entenen que hi ha “moltes coses a investigar” més enllà del Pla Especial.

  L’Ajuntament insisteix que han estat proactius amb aquest tema i que han ofert una proposta alternativa que és millor i que no s’ha tingut en compte. Cal recordar que el consistori, amb el suport d’entitats ecologistes, alguns partits polítics i sectors econòmics com la pagesia, aposta perquè la planta es faci al polígon Pulitger.

  I és que els terrenys escollits pel Consell Comarcal són rústics i es troben al pla de Can Coma de Baix, una zona apartada dels dos polígons Politger que hi ha actualment i que l’Ajuntament de Sant Jaume no veu bé perquè asseguren que tenen problemes de permeabilitat i que podria afectar als aqüífers i al riu Fluvià. El consistori també veu com un inconvenient el fet que no hi hagi els accessos necessaris ni estigui connectat amb l’altre polígon, ENTRE d’altres aspectes.

  L’equip de govern ha presentat diferents estudis tècnics que avalarien la seva posició contrària als terrenys escollits, com ara l’elaborat per un equip de la Universitat Politècnica de Catalunya que alertava de les pudors de la planta que omplirien de ple la població. Aquesta problemàtica s’afegiria a d’altres d’ambientals, com ara possibles contaminacions a l’aqüífer per la permeabilitat del sòl.

 4. lejarza said

  Sant Jaume de Llierca esgota l’últim tràmit administratiu abans d’anar als jutjats per aturar la planta de triatge

  elgarrotxi.cat

  L’equip de govern de Sant Jaume de Llierca ha mogut l’última fitxa per intentar aturar la construcció de la planta de triatge per la via administrativa. El 9 de juliol van presentar un requeriment previ a la Generalitat perquè retirés l’aprovació definitiva del pla especial, formalitzada el 9 de maig, una decisió que està a mans del conseller Santi Vila i que el consistori veu molt difícil que passi. És per això que han demanat una reunió urgent amb Vila per evitar la via judicial. Si el 9 de setembre el Govern no ha canviat la seva posició, l’Ajuntament anirà als jutjats per impugnar el pla especial. “L’advocat ens diu que hi ha arguments importants per anul·lar-ho”, afirma l’alcalde, Ferran Puig.

  L’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, governat per JUNTS-AM, va presentar el 9 de juliol passat un requeriment previ a la Generalitat demanant la retirada de l’aprovació definitiva del pla especial que farà possible la construcció de la planta de triatge projectada pel Consell Comarcal de la Garrotxa. El projecte compta amb el rebuig frontal dels veïns i d’entitats ecologistes que consideren que l’emplaçament escollit ens un terrenys rústics de Can Coma de Baix no són adequats i que tenen arguments sòlids que així ho avalen.
  Aquest és l’últim tràmit administratiu que el consistori pot utilitzar per aturar el projecte per la via administrativa. Ara, la Generalitat té fins al 9 de setembre per decidir si finalment tomba l’aprovació definitiva del pla especial que es va fer efectiva el 5 de maig passat i que va sortir publicat al DOGC quatre dies més tard. Abans, la Comissió d’Urbanisme de Catalunya havia donat llum verda al pla especial i només faltava la signatura del conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, perquè fos una decisió definitiva.
  És per això que el consistori ja ha demanat una reunió urgent amb Vila perquè faci marxa enrere abans del 9 de setembre. L’alcalde, Ferran Puig, però, reconeix que no són optimistes i que tot fa pensar que el Govern es mantindrà ferm amb la seva posició. “Si no han tingut en compte els nostres arguments fins ara, res fa pensar que ara sí que ho faran”, ha reconegut aquest dilluns en declaracions a l’ACN. Puig ha lamentat que el conseller digui “haver escoltat l’opinió del territori i que tothom ho vol” quan en realitat, diu, “només han escoltat al Consell Comarcal”.
  L’Ajuntament ja prepara la via judicial
  El consistori feia temps que advertia estar disposat a anar als tribunals per aturar la construcció de la planta de triatge malgrat el cost econòmic que els suposarà per un municipi de 800 habitants. I aquesta és la línia que estan treballant actualment. Segons ha avançat l’alcalde, Ferran Puig, l’advocat que els portarà el cas, Eduard de Ribot, els assegura que “hi ha importants motius per impugnar-ho als jutjats i que s’han tombat plans especials per molt menys”. El calendari amb el que treballen és que si el Govern no canvia de posició, l’Ajuntament tindrà fins al 9 de novembre per portar el cas a un tribunal contenciós administratiu.
  Segons l’alcalde, se senten amb l’obligació de denunciar el que consideren un seguit d’”il·legalitats” com es el fet que, quatre mesos abans que el Consell Comarcal de la Garrotxa encarregués un estudi tècnic per decidir la millor ubicació de la planta, “el seu president ja havia fet un precontracte amb el propietari dels terrenys”. És per això que entenen que hi ha “moltes coses a investigar” més enllà del pla especial.
  Els principals arguments en contra dels terrenys escollits
  L’Ajuntament insisteix que han estat proactius amb aquest tema i que han ofert una proposta alternativa que és millor i que no s’ha tingut en compte. Cal recordar que el consistori, amb el suport d’entitats ecologistes, alguns partits polítics i sectors econòmics com la pagesia, aposta perquè la planta es faci al polígon Pulitger.
  I és que els terrenys escollits pel Consell Comarcal són rústics i es troben
  al pla de Can Coma de Baix, una zona apartada dels dos polígons Politger que hi ha actualment i que l’Ajuntament de Sant Jaume no veu bé perquè asseguren que tenen problemes de permeabilitat i que podria afectar als aqüífers i al riu Fluvià. El consistori també veu com a un inconvenient el fet que no hi hagi els accessos necessaris ni estigui connectat amb l’altre polígon, ENTRE d’altres aspectes.
  L’equip de govern ha presentat diferents estudis tècnics que avalarien la seva posició contrària als terrenys escollits, com ara l’elaborat per un equip de la Universitat Politècnica de Catalunya que alertava de les pudors de la planta que omplirien de ple la població. Aquesta problemàtica s’afegiria a d’altres d’ambientals, com ara possibles contaminacions a l’aqüífer per la permeabilitat del sòl.
  La vulneració de la lleialtat institucional
  Entre els arguments que es portaran a la justícia també hi ha el d’haver vulnerat la legislació d’avaluació ambiental, tenint en compte els importants impactes que preveuen que tindrà la planta a l’indret aprovat així com la sobredimensió del projecte. I és que des de l’Ajuntament defensen que la planta serà un 60% més gran del que realment l’Agència de Residus de Catalunya pot decidir que farà falta a partir del 2016. La planta tindrà capacitat per assumir 40.000 tones anuals però els plans de l’agència de residus parlen de necessitar com a molt més de 25.000 tones de tractament anual.
  Així mateix també es denunciarà la vulneració del principi de lleialtat institucional que ha de presidir entre les administracions públiques. Això vol dir que s’hauria d’haver tingut en compte l’alternativa proposada per l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, una proposta que va ser “sistemàticament desatesa” pel Consell Comarcal, tal com al·legarà el consistori, tot dient que per això s’han vist forçats a acudir als tribunals per defensar els interessos del municipi.

 5. lejarza said

  La planta de Sant Jaume de Llierca, als jutjats

  30/07/14 – SANT JAUME DE LLIERCA – R. ESTÉBAN / ACN

  L’equip de govern de Sant Jaume de Llierca està fent els últims moviments per intentar aturar per la via ADMINISTRATIVA la construcció, a Can Coma de Baix, de la planta de triatge comarcal, projectada pel Consell Comarcal de la Garrotxa. A principis de mes van presentar un requeriment a la Generalitat perquè retirés l’aprovació definitiva del pla ESPECIAL, formalitzada al maig. La Comissió d’Urbanisme de Catalunya també hi va donar el seu vistiplau. La decisió de fer marxa enrere només la pot prendre el conseller de Territori i Sostenibilitat. És per això que l’Ajuntament ha demanat una reunió urgent amb Santi Vila.
  Confirmant l’anunci que l’equip de govern (Junts per Sant Jaume- AM) havia fet el mes de març, aquesta setmana l’Ajuntament ha anunciat que si el 9 de setembre el govern no ha canviat d’opinió, aniran als jutjats per impugnar el pla especial. “L’advocat ens diu que hi ha arguments importants per anul·lar-ho”, ha afirmat l’alcalde, Ferran Puig (Junts per Sant Jaume-AM), a l’agència ACN.
  Poca confiança en Vila
  L’alcalde, però, ha admès que no confien que el conseller retiri el pla. “Si no han tingut en compte els nostres arguments fins ara, res no fa pensar que ara sí que ho faran”, va manifestar dilluns. Puig també va lamentar que el conseller digui “haver escoltat l’opinió del territori” i “que tothom ho vol” quan en realitat, diu, “només han escoltat el Consell Comarcal”.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: