Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Comarca de la GARROTXA PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 INVERSIONS REALS

Posted by lejarza en 13 noviembre, 2013


Comarca de la GARROTXA PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 INVERSIONS REALS

Vall del Llierca, Argelaguer – Olot – Girona:

OLOT 223 61 10-08486/001 EXECUCIÓ DE LES OBRES DE NOVA CONSTRUCCIÓ DEL PARC DE BOMBERS A OLOT: EXECUCIÓ DE LES OBRES DE NOVA CONSTRUCCIÓ DEL PARC DE BOMBERS A OLOT INFRAESTRUCTURES GENERALITAT CAT., SAU 1.306.990,26€

OLOT 542 65 09-03452/001 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS: INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS CONSORCI DE L’OBSERVATORI DEL PAISATGE 1.000,00€

OLOT 542 67 09-03454/001 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBLITZAT MATERIAL: INVERSIONS EN ALTRE IMMOBLITZAT MATERIAL CONSORCI DE L’OBSERVATORI DEL PAISATGE 2.000,00€

OLOT 542 64 14-11944/001 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS: INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS CONSORCI DE L’OBSERVATORI DEL PAISATGE 14.000,00€

PLANES D’HOSTOLES, LES 511 66 09-06004/001 CONNEXIÓ DE NUCLIS AL SISTEMA DE LES PLANES D’HOSTOLES: OBRA D’EXECUCIO DIRECTA (C6) AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA 1.876,56€

PLANES D’HOSTOLES, LES 521 66 13-12458/001 MILLORES DE SEGURETAT A LA N-141E, DEL PK 101+230 AL 112+750 I A LA C-63, PK 54+530. LES PLANES D’HOSTOLES – BESCANÓ: INFRAESTRUCTURES GENERALITAT CAT., SAU 407.687,75€

SANT FELIU DE PALLEROLS 421 61 09-04997/001 ST. FELIU DE PALLEROLS, CEIP ROCALBA: OBRA INFRAESTRUCTURES GENERALITAT CAT., SAU 94.267,70€

SANT FELIU DE PALLEROLS 543 60 07-00428/003 PLA DE LLONGAFOLLIA – SANT FELIU DE PALLEROLS ‘I’: PLA DE LLONGAFOLLIA – SANT FELIU DE PALLEROLS “I” INSTITUT CATALÀ DEL SÒL 100.000,00€

SANT FELIU DE PALLEROLS 543 60 07-00428/005 PLA DE LLONGAFOLLIA – SANT FELIU DE PALLEROLS ‘I’: PLA DE LLONGAFOLLIA SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC – SANT FELIU DE PALLEROLS ‘I’ INSTITUT CATALÀ DEL SÒL 220.714,00€

SANT JAUME DE LLIERCA 543 60 01-01428/F99 CAN COMA (SAU 4) – SANT JAUME DE LLIERCA ‘I’: CAN COMA (SAU 4) – SANT JAUME DE LLIERCA ‘I’ INSTITUT CATALÀ DEL SÒL 100.000,00€

VALL DE BIANYA, LA 543 60 13-12448/001 PARC DE LA MAQUINÀRIA – VALL DE BIANYA, LA ‘I’: PARC DE LA MAQUINÀRIA URBANITZACIÓ I ENDERROCS – VALL DE BIANYA, LA ‘I’ INSTITUT CATALÀ DEL SÒL 300.000,00€

GARROTXA 521 66 09-00023/011 OPERACIONS DE CONSERVACIÓ SEMI-INTEGRAL D’OBRA CIVIL, SENYALITZACIÓ VERTICAL I BARRERES DE SEGURETAT. PARC DE BIANYA: 3A.PRÒRROGA: CONSERVACIÓ SEMI-INTEGRAL D’OBRA CIVIL, SENYALITZACIÓ VERTICAL I BARRERES DE SEGURETAT. PARC DE BIANYA DG D’INFR. I MOBILITAT TERRESTRE 337.187,36€

GARROTXA 521 66 10-08537/011 CONSERVACIÓ DELS SISTEMES, PROGRAMARI I MAQUINARI DEL CENTRE DE CONTROL DE CARRETERES DE VIC, DELS TÚNELS ASSOCIATS I DELS SEUS ACCESSOS C-37: COMPLEM.1EXECUCIÓ DE LES OPERACIONS DE CONSERVACIÓ DELS SIST, EQUIPAMENTS DE SEG. I CONTROL DELS TÚNELS DE BRACONS I LA CODINA I DELS SEUS ACCÈS. C-37 DG D’INFR. I MOBILITAT TERRESTRE 606.038,95€

GARROTXA 521 66 10-08537/012 CONSERVACIÓ DELS SISTEMES, PROGRAMARI I MAQUINARI DEL CENTRE DE CONTROL DE CARRETERES DE VIC, DELS TÚNELS ASSOCIATS I DELS SEUS ACCESSOS C-37: PRÒR. 2: CONSERVACIÓ DELS SISTEMES, PROGRAMARI I MAQUINARI DEL CENTRE DE CONTROL DE CARRETERES DE VIC, DELS TÚNELS ASSOCIATS I DELS SEUS ACCESSOS C-37 DG D’INFR. I MOBILITAT TERRESTRE 908.713,73€

Total comarca: GARROTXA 4.400.476,31€

Ajuntaments de la Garrotxa - Argelaguer Lejarza

Ajuntaments de la Garrotxa – Argelaguer Lejarza

Una respuesta para “Comarca de la GARROTXA PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 INVERSIONS REALS”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 217 – 13 de novembre de 2013
  Garrotxa
  AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES
  Anunci sobre aprovació inicial d’un projecte d’obres
  La Junta de Govern Local d’aquesta Corporació en la sessió celebrada el dia 30 d’octubre de 2013, va aprovar inicialment el “Modificat
  del Projecte refós de pavimentació del Camí de la Barroca” i l’estudi de seguretat i salut del “Modificat del Projecte refós de pavimentació
  del Camí de la Barroca”, redactats per les arquitectes Sres. M. Teresa Ercilla Sans i Anna Baldó i Sánchez, els arquitectes tècnics
  Srs. Rafel Planas Mayolas i Quim Bartrina Masó i l’enginyer tècnic Sr. Josep Martin Jutglar, integrants de l’Àrea d’Urbanisme i Edificació
  del Consell Comarcal de la Garrotxa amb un pressupost de CINC-CENTS QUARANTA-NOU MIL NOU-CENTS NORANTANOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS (549.999,26€) més CENT QUINZE MIL QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (115.499,84€) d’IVA i que fan un total de pressupost per contracte de SIS-CENS SEIXANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS (665.499,10€) i , VUIT CINQUANTA EUROS, respectivament.
  D’acord amb allò que disposa l’article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat mitjançant Decret 179/1995,
  de 13 de juny, la documentació s’exposa a informació pública pel termini de trenta dies, als efectes de consultes i/o al·legacions.
  En el cas que no es presentin al·legacions l’acord inicial esdevindrà definitiu automàticament, i en qualsevol cas es procedirà a la seva
  publicació en el BOP i al tauler d’anuncis.
  Sant Aniol de Finestres, 31 d’octubre de 2013
  Francesc Oliveras i Torrent
  Alcalde

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: