Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for 5 septiembre 2013

Per què l’11 de setembre encerclarem La Caixa?

Posted by lejarza en 5 septiembre, 2013

Per què l’11 de setembre encerclarem La Caixa?

Esther Vivas

L’11 de setembre s’espera una gran mobilització social a Catalunya a favor de la independència. L’Assemblea Nacional Catalana compta ja amb més de 300 mil persones apuntades a La Via Catalana per la Independència, la cadena humana que unirà Catalunya de nord a sud, al llarg de 400km , i que té per objectiu, juntament amb la demanda d’independència, pressionar a les forces polítiques perquè la consulta del 2014 sigui una realitat i s’estableixi, d’una vegada per totes, la data de celebració.
En el marc d’aquesta iniciativa, el Procés Constituent, impulsat per Teresa Forcades i Arcadi Oliveres, ha convocat a encerclar La Caixa, la màxima expressió del capital financer català. Es tracta d’una acció que se suma a la Via Catalana, amb les seves pròpies especificitats, assenyalant que drets socials i nacionals són indissociables. Per a molts, una Catalunya en mans dels mateixos de sempre, no ens serveix. Volem decidir, però decidir sobre tot.
Alguns diuen que el primer és la independència, i que després ja veurem. Que amb aquesta s’acabarà l’atur, la pobresa, la fam. Com si la independència fos un mannà diví. Aquest, però, és un argument fal·laç . Sinó, que ho preguntin a Grècia, Portugal, Irlanda, Xipre o al mateix Estat espanyol. Ser independents implica treure’ns de sobre, també, les urpes de la Troica. L’Europa del poder financer no dóna llibertat als pobles. No hi ha independència veritable sota el jou del deute, el xantatge de la prima de risc i dels “mercats” .
Altres afirmen que “Madrid ens roba” , i que si diem “Adéu a Espanya”, problema resolt. Res més lluny de la realitat. La veritat és que tenim els lladres a casa i es diuen Millet, Montull, Fainé, Crespo, Pujol, Brufau… i tants d’altres. A on anem amb un país en mans de les 400 famílies de sempre? Avançar cap a la independència, implica preguntar-se: independència per a què i per a qui. El debat obert avui a Catalunya és una oportunitat per trencar amb l’injust marc legal establert i per repensar les bases del nostre model de societat. Ser independents sí, però per obrir un procés constituent que ens permeti decidir, a tots, quin país volem.
Per aquests motius i més, l’11 de setembre som molts els que encerclarem La Caixa. Ho fem, també, perquè els bancs són els màxims responsables de la crisi i La Caixa és el banc més gran de Catalunya. Entitats financeres que per salvar-se elles, ens han enfonsat, a la majoria, en la més absoluta misèria. Mai serem lliures, ni independents, si estem sotmesos a les seves polítiques.
Així mateix , és vox populi que La Caixa no vol la consulta. La “pau social” és el màxim garant dels seus beneficis i l’Estat espanyol la seva principal font de negoci. El Sr. Fainé i companyia, la legitimitat dels quals no passa pel seu millor moment, s’han guardat de criticar el procés sobiranista, no fos que s’iniciés una campanya ciutadana en contra seu. Tampoc, però, s’han posicionat a favor. Que ningú cregui que La Caixa encapçalarà el camí cap a la independència. Si poden, segur, el boicotejaran. Les seves lleialtats s’han demostrat amb la família reial, al capdavant del Regne d’Espanya, garantint un retir daurat a la Infanta Cristina a Suïssa, com a responsable de l’Àrea Internacional de la Fundació La Caixa, i augmentant-li el sou a 320.000 euros anuals, no sigui que amb la distància es deprimeixi. I en el cas de donar suport a aquest procés, si no li queda més remei algun dia, ja s’encarregarà prou d’amarrar-lo segons els seus interessos, contraris als de la majoria.
Quin país tindrem si al capdavant es troba un banc que desnona a famílies i ens estafa mitjançant les preferents? La Caixa ens diu: “Tu ets l’estrella”. Si tant ens estima perquè ens roba anualment milions d’euros mitjançant les autopistes de pagament? Abertis, el principal operador del mercat català de peatges, té en La Caixa al seu principal accionista. Poca independència tindrem, en mans de lladres. Per això, a la diada de l’11 de setembre, en el marc d’una mobilització històrica, serem molts encerclant La Caixa.

Procés Constituent a Catalunta i Garrotxa impulsat per Teresa Forcades Vila ha convocat a encerclar La Caixa La Caixa de les hipoteques en comptes de proporcionar millors interessos als comptes corrents dels seus clients, es dedica a enviar un catàleg de cupons.

Procés Constituent a Catalunta i Garrotxa impulsat per Teresa Forcades Vila ha convocat a encerclar La Caixa
La Caixa de les hipoteques en comptes de proporcionar millors interessos als comptes corrents dels seus clients, es dedica a enviar un catàleg de cupons.

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 13 Comments »

Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (Xaloc) compareixença per notificar la provisió de constrenyiment, Ajuntament d´Argelaguer

Posted by lejarza en 5 septiembre, 2013

Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (Xaloc) compareixença per notificar la provisió de constrenyiment, Ajuntament d´Argelaguer.

Vall del Llierca, Argelaguer – Girona:

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 171 – 5 de setembre de 2013 Núm. 9816 Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (Xaloc).
XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) Edicte de citació a compareixença per notificar la provisió de constrenyiment
Edicte de citació a compareixença per notificar la provisió de constrenyiment.
La Directora de l’Àrea de gestió tributària i recaptació de XALOC.
FAIG SABER:
Que per causes no imputables a l’Administració no ha estat possible notificar directament la provisió de constrenyiment dictada en el seu dia a les persones que a continuació es detallen i que figuren com a deutors de la hisenda municipal en període executiu.
De conformitat amb allò que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, mitjançant el present anunci se’ls cita perquè compareguin personalment o representats per una altra persona, en el lloc i durant el termini que a continuació s’indiquen, per tal de notificar-los la provisió de constrenyiment dictada en el procediment de constrenyiment.
Acte notificat: Provisió de constrenyiment.
Òrgan responsable de la tramitació de l’expedient: Servei de recaptació Xarxa Local de Municipis (XALOC) de la Diputació de Girona.
Termini per comparèixer: Quinze (15) dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província (art. 112 LGT). Una vegada transcorregut aquest termini sense haver comparegut, la notificació es considerarà produïda a tots els efectes i continuarà el procediment de constrenyiment.
Lloc de compareixença: A qualsevol de les següents oficines de la Xarxa Local de Municipis:
– Oficina Central: Av. Sant Francesc, 29, 1r – Girona
– Oficina Gironès: C/ Riera de Mus, 1-A, Girona
– Oficina Salt: C/ Major, 156, baixos
– Oficina Roses: C/ Francesc Macià, 23
– Oficina Puigcerdà: Placeta dels bombers 13, local 5
– Oficina Tossa de Mar: Av. del Pelegrí, 25
– Oficina Figueres: C/ Nou, 48
– Oficina Olot (Garrotxa): Avda. Onze de setembre, 22
– Oficina La Bisbal d’Empordà: C/Folch i Torres, 15 baixos 2
Ajuntament d’Argelaguer
4010705… C. SAGRERA 3062682 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 43,50 €
3682210… E. CONDE 3062409 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 76,79 €
B63445019 ENSADE 2000, SL 3062444 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 60,26 €
4034598… J. PUJOL 3063077 2013 TAXA DE CEMENTIRI 10,00 €
B64226962 VIP EIX PROMO SL 3062748 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 190,24 €

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments »

La Garrotxa superà el nivell permès d´ozó troposfèric

Posted by lejarza en 2 septiembre, 2013

La Garrotxa superà el nivell permès d´ozó troposfèric

Vall del Llierca, Argelaguer – Santa Pau – Olot:

L’estació mesuradora de Santa Pau ha registrat durant el mes d’agost uns valors per sobre dels permesos d’entre 123 g/m3 fins a 140 g/m3.
Segons la directiva europea 2008/50 i el reial decret estatal 102/2011, s’estableix la necessitat de no superar el límit permès per la salut humana més de 25 dies per any civil durant un període de tres anys, tot i que únicament amb les dades estudiades de l’últim mes, s’hi troben superacions pràcticament diàries..
L’ozó és un gas incolor, invisible, d’olor agradable i amb un alt poder oxidant que en concentracions elevades pot tenir efectes adversos sobre la salut humana. Segons la seva localització pot ser positiu, ja que si es tracta de l’ozó estratosfèric, actua com a filtre evitant que passin els raigs ultraviolats del sol, que són molt perjudicials per a la salut humana.
En el cas contrari, l’ozó troposfèric és aquell que es troba situat a la regió inferior de l’atmosfera terrestre i és en aquest espai on es localitza l’aire que respirem. Per tant, una concentració elevada seria altament perjudicial.
Aquest tipus d’ozó es genera a causa de la reacció química dels òxids de nitrogen procedents de les indústries i dels vehicles a motor juntament amb la radiació solar, combinació que dispara els nivells d’ozó troposfèric.
En els casos en què les concentracions del gas són altes, els problemes respiratoris augmenten, especialment si es tracta en primer lloc de malalts de cor i de pulmó i en segon lloc de nens, ancians i persones amb problemes respiratoris crònics, ja que pot provocar tos, irritacions a la faringe, al coll i als ulls, dificultats respiratòries, disminució del rendiment, empitjorament de la funció pulmonar i símptomes de malestar, entre altres. També pot arribar a ocasionar afeccions al sistema nerviós.

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment »