Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (Xaloc) compareixença per notificar la provisió de constrenyiment, Ajuntament d´Argelaguer

Posted by lejarza en 5 septiembre, 2013


Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (Xaloc) compareixença per notificar la provisió de constrenyiment, Ajuntament d´Argelaguer.

Vall del Llierca, Argelaguer – Girona:

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 171 – 5 de setembre de 2013 Núm. 9816 Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (Xaloc).
XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) Edicte de citació a compareixença per notificar la provisió de constrenyiment
Edicte de citació a compareixença per notificar la provisió de constrenyiment.
La Directora de l’Àrea de gestió tributària i recaptació de XALOC.
FAIG SABER:
Que per causes no imputables a l’Administració no ha estat possible notificar directament la provisió de constrenyiment dictada en el seu dia a les persones que a continuació es detallen i que figuren com a deutors de la hisenda municipal en període executiu.
De conformitat amb allò que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, mitjançant el present anunci se’ls cita perquè compareguin personalment o representats per una altra persona, en el lloc i durant el termini que a continuació s’indiquen, per tal de notificar-los la provisió de constrenyiment dictada en el procediment de constrenyiment.
Acte notificat: Provisió de constrenyiment.
Òrgan responsable de la tramitació de l’expedient: Servei de recaptació Xarxa Local de Municipis (XALOC) de la Diputació de Girona.
Termini per comparèixer: Quinze (15) dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província (art. 112 LGT). Una vegada transcorregut aquest termini sense haver comparegut, la notificació es considerarà produïda a tots els efectes i continuarà el procediment de constrenyiment.
Lloc de compareixença: A qualsevol de les següents oficines de la Xarxa Local de Municipis:
– Oficina Central: Av. Sant Francesc, 29, 1r – Girona
– Oficina Gironès: C/ Riera de Mus, 1-A, Girona
– Oficina Salt: C/ Major, 156, baixos
– Oficina Roses: C/ Francesc Macià, 23
– Oficina Puigcerdà: Placeta dels bombers 13, local 5
– Oficina Tossa de Mar: Av. del Pelegrí, 25
– Oficina Figueres: C/ Nou, 48
– Oficina Olot (Garrotxa): Avda. Onze de setembre, 22
– Oficina La Bisbal d’Empordà: C/Folch i Torres, 15 baixos 2
Ajuntament d’Argelaguer
4010705… C. SAGRERA 3062682 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 43,50 €
3682210… E. CONDE 3062409 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 76,79 €
B63445019 ENSADE 2000, SL 3062444 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 60,26 €
4034598… J. PUJOL 3063077 2013 TAXA DE CEMENTIRI 10,00 €
B64226962 VIP EIX PROMO SL 3062748 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 190,24 €

Anuncios

3 comentarios to “Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (Xaloc) compareixença per notificar la provisió de constrenyiment, Ajuntament d´Argelaguer”

 1. lejarza said

  Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (Xaloc) compareixença per notificar la provisió de constrenyiment
  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 171 – 5 de setembre de 2013 Núm. 9816 Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (Xaloc).
  XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) Edicte de citació a compareixença per notificar la provisió de constrenyiment
  Edicte de citació a compareixença per notificar la provisió de constrenyiment.
  La Directora de l’Àrea de gestió tributària i recaptació de XALOC.
  FAIG SABER:
  Que per causes no imputables a l’Administració no ha estat possible notificar directament la provisió de constrenyiment dictada en el seu dia a les persones que a continuació es detallen i que figuren com a deutors de la hisenda municipal en període executiu.
  De conformitat amb allò que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, mitjançant el present anunci se’ls cita perquè compareguin personalment o representats per una altra persona, en el lloc i durant el termini que a continuació s’indiquen, per tal de notificar-los la provisió de constrenyiment dictada en el procediment de constrenyiment.
  Acte notificat: Provisió de constrenyiment.
  Òrgan responsable de la tramitació de l’expedient: Servei de recaptació Xarxa Local de Municipis (XALOC) de la Diputació de Girona.
  Termini per comparèixer: Quinze (15) dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província (art. 112 LGT). Una vegada transcorregut aquest termini sense haver comparegut, la notificació es considerarà produïda a tots els efectes i continuarà el procediment de constrenyiment.
  Lloc de compareixença: A qualsevol de les següents oficines de la Xarxa Local de Municipis:
  – Oficina Central: Av. Sant Francesc, 29, 1r – Girona
  – Oficina Gironès: C/ Riera de Mus, 1-A, Girona
  – Oficina Salt: C/ Major, 156, baixos
  – Oficina Roses: C/ Francesc Macià, 23
  – Oficina Puigcerdà: Placeta dels bombers 13, local 5
  – Oficina Tossa de Mar: Av. del Pelegrí, 25
  – Oficina Figueres: C/ Nou, 48
  – Oficina Olot (Garrotxa): Avda. Onze de setembre, 22
  – Oficina La Bisbal d’Empordà: C/Folch i Torres, 15 baixos 2
  Ajuntament de Castellfollit de la Roca
  7929545… F. CASAPONSA 2966098 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 197,13 €
  7929545… F. CASAPONSA 2966099 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 138,77 €
  7929545… F. CASAPONSA 2966100 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 138,77 €
  7929545… F. CASAPONSA 2966872 2013 TAXA D’ESCOMBRARIES 125,70 €
  4019001… G. MASDEMONT 2966417 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 230,21 €
  4019001… G. MASDEMONT 2967077 2013 TAXA D’ESCOMBRARIES 125,70 €
  4019001… G. MASDEMONT 2967513 2013 TAXA DE CEMENTIRI 12,00 €
  4018991… J. CASAPONSA 2966106 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 147,35 €
  4018991… J. CASAPONSA 2967381 2013 TAXA DE CEMENTIRI 62,00 €
  4667347… J. MIÑANA 2966447 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 114,11 €
  4667347… J. MIÑANA 2967094 2013 TAXA D’ESCOMBRARIES 268,10 €
  4667347… J. MIÑANA 2967095 2013 TAXA D’ESCOMBRARIES 125,70 €
  3392887… J. PEREA 2967118 2013 TAXA D’ESCOMBRARIES 125,70 €
  4071486… J. PEREZ 2967547 2013 TAXA DE CEMENTIRI 12,00 €
  4349645… J. SANCHEZ 2967224 2013 TAXA D’ESCOMBRARIES 125,70 €
  4027035… M. DANES 2967422 2013 TAXA DE CEMENTIRI 12,00 €
  4027426… M. RICO 2966550 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 68,53 €
  4026406… R. ORTIZ 2966738 2013 IBIR-Impost Bens Immobles Naturalesa Rústega 196,73 €
  4350702… S. LOPEZ 2967055 2013 TAXA D’ESCOMBRARIES 125,70 €
  A62213335 STAR QUALITY SA 2966606 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 20,36 €
  A62213335 STAR QUALITY SA 2966607 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 43,62 €
  B17161415 SUCCESSORS DE J.ORTIZ SL 2967240 2013 TAXA D’ESCOMBRARIES 268,10 €
  4019035… T. COLLELLMIR 2967394 2013 TAXA DE CEMENTIRI 12,00 €

  Ajuntament de Besalú
  8500003… A. PARAROLS 3065466 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 53,19 €
  4021738… A. SERRA 3065881 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 307,49 €
  B62298393 DESARROLLO Y GESTION DE ACTIVOS INMOBILIARIOS SL 3064719 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 1.203,96 €
  B62298393 DESARROLLO Y GESTION DE ACTIVOS INMOBILIARIOS SL 3064720 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 628,60 €
  X143042… I. RETAMOZO 3065709 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 248,07 €
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 3065071 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 83,20 €
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 3065072 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 47,59 €
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 3065073 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 46,99 €
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 3065074 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 69,73 €
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 3065078 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 94,16 €
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 3065186 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 31,13 €
  B61524716 INMA & MARC HABITATGES SL 3065094 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 47,87 €
  B61524716 INMA & MARC HABITATGES SL 3065095 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 38,28 €
  B61524716 INMA & MARC HABITATGES SL 3065096 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 38,28 €
  B61524716 INMA & MARC HABITATGES SL 3065097 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 38,28 €
  B61524716 INMA & MARC HABITATGES SL 3065098 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 38,28 €
  B61524716 INMA & MARC HABITATGES SL 3065099 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 47,87 €
  B61524716 INMA & MARC HABITATGES SL 3065100 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 28,59 €
  B61524716 INMA & MARC HABITATGES SL 3065101 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 39,71 €
  B61524716 INMA & MARC HABITATGES SL 3065102 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 39,71 €
  B61524716 INMA & MARC HABITATGES SL 3065103 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 39,71 €
  B61524716 INMA & MARC HABITATGES SL 3065104 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 24,94 €
  B61524716 INMA & MARC HABITATGES SL 3065105 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 373,72 €
  B61524716 INMA & MARC HABITATGES SL 3065106 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 373,53 €
  B61524716 INMA & MARC HABITATGES SL 3065107 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 267,32 €
  B17312117 INMOHISPABEL SL 3065109 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 8,53 €
  4018704… J. FELIU 3064812 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 148,19 €
  9999999… J. PLA 3065530 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 42,22 €
  1800808… L. RALUY 3065689 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 148,70 €
  9999999… M. COSTA 3064690 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 11,46 €
  B17358433 PLATS PREPARATS ANGELINA SL 3065556 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 1.145,71 €
  X345406… R. BRENKMAN 3064482 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 484,40 €
  3808959… S. PEREZ 3065499 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 183,49 €
  B17495896 SOLUCIONS I ADDITIUS PER A LA CONSTRUCCIO SL 3065945 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 39,71 €
  A17011735 TIBE SA 3065990 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 628,77 €
  7790618… V. SOLER 3065925 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 111,06 €
  7790618… V. SOLER 3065926 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 33,01 €

  Ajuntament de Beuda
  X177244… F. FORD 2965618 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 88,57 €
  A08379125 LOBSTER SA 2965645 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 46,79 €
  3722803… R. MODOLELL 2965649 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 122,57 €

  Ajuntament de La Vall de Bianya
  4650024… J. PEDRO 2969211 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 79,04 €
  5028150… J. PEÑA 2969220 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 1.167,03 €
  4020001… S. CANAL 2968845 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 234,91 €
  4020001… S. CANAL 2968846 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 12,73 €

  Ajuntament de la Vall d’en Bas
  4032244… F. FERNANDEZ 3008654 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 383,50 €
  2550346… F. TOLEDO 3009768 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 84,90 €
  1427024… J. ANGULO 3007888 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 367,64 €
  4026946… J. JUVANTENY 3007438 2013 IBIR-Impost Bens Immobles Naturalesa Rústega 16,70 €
  3899839… J. PAYOLA 3009251 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 352,41 €
  4015245… L. CUROS 3007297 2013 IBIR-Impost Bens Immobles Naturalesa Rústega 90,60 €
  4015245… L. CUROS 3008435 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 238,63 €

  Ajuntament de Mieres
  4658943… J. FUGAROLAS 2982736 2013 TAXA D’ESCOMBRARIES 112,70 €
  3765865… J. MOLINS 2982781 2013 TAXA D’ESCOMBRARIES 112,70 €
  3765865… J. MOLINS 2982782 2013 TAXA D’ESCOMBRARIES 112,70 €
  7790618… V. SOLER 2982847 2013 TAXA D’ESCOMBRARIES 112,70 €

  Ajuntament de Montagut i Oix
  X348163… D. GILL 2960068 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 67,79 €
  X348163… D. GILL 2961021 2013 TAXA D’ESCOMBRARIES 157,24 €
  4030839… I. HUELVA 2960093 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 35,03 €
  4030839… I. HUELVA 2961045 2013 TAXA D’ESCOMBRARIES 157,24 €
  7929545… J. SERRA 2961726 2013 TAXA DE CEMENTIRI 8,00 €
  3631716… M. BUXASAS 2961411 2013 TAXA DE CEMENTIRI 8,00 €
  4020242… P. NOGUE 2961575 2013 TAXA DE CEMENTIRI 8,00 €

  Ajuntament de Riudaura
  7929535… A. CARRILLO 2961898 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 189,78 €
  7929535… A. CARRILLO 2962504 2013 TAXA D’ESCOMBRARIES 136,05 €
  4019205… F. JULIA 2962572 2013 TAXA D’ESCOMBRARIES 136,05 €
  4362908… J. AULINAS 2962490 2013 TAXA D’ESCOMBRARIES 136,05 €
  9999999… M. VILA 2962328 2013 IBIR-Impost Bens Immobles Naturalesa Rústega 10,31 €
  3656520… S. CUETO 2961949 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 49,29 €
  3656520… S. CUETO 2962375 2013 TAXA CLAVEGUERAM 7,21 €
  3656520… S. CUETO 2962538 2013 TAXA D’ESCOMBRARIES 136,05 €
  4667241… X. FALGUERA 2962551 2013 TAXA D’ESCOMBRARIES 136,05 €

  Ajuntament de Sales de Llierca
  A08379125 LOBSTER SA 2962719 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 26,37 €
  A08379125 LOBSTER SA 2962801 2013 IBIR-Impost Bens Immobles Naturalesa Rústega 11,44 €

  Ajuntament de Sant Aniol de Finestres
  A17128497 CARNS SANT ESTEVE SA 2962923 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 87,17 €
  A17128497 CARNS SANT ESTEVE SA 2962924 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 87,17 €
  4011374… F. FERRONI 2962972 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 17,02 €
  4011374… F. FERRONI 2962973 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 43,46 €
  4011374… F. FERRONI 2962976 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 3,51 €
  4011374… F. FERRONI 2962978 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 153,01 €
  B60742228 FIRST STEP SL 2962981 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 97,03 €
  4049538… J. FALGUERAS 2962960 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 140,86 €
  4049538… J. FALGUERAS 2963451 2013 TAXA D’ESCOMBRARIES 125,37 €
  3720734… P. MASSEGU 2963037 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 50,29 €
  3720734… P. MASSEGU 2963506 2013 TAXA D’ESCOMBRARIES 64,41 €

  Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols
  7790411… A. BOSCH 2983082 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 256,52 €
  1643074… G. SASETA 2983818 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 293,75 €
  4016394… J. BOIX 2983047 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 525,94 €
  4010871… J. CARBO 2984038 2013 IBIR-Impost Bens Immobles Naturalesa Rústega 12,49 €
  4016344… J. VILAMAÑA 2983996 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 124,01 €
  4016344… J. VILAMAÑA 2984203 2013 IBIR-Impost Bens Immobles Naturalesa Rústega 11,26 €
  4016397… L. VILA 2983976 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 511,49 €
  3645047… M. TORRAS 2983930 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 216,95 €
  3706261… P. SANZ 2983815 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 84,50 €
  3706261… P. SANZ 2983816 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 197,80 €
  3706261… P. SANZ 2984167 2013 IBIR-Impost Bens Immobles Naturalesa Rústega 387,36 €

  Ajuntament de Sant Ferriol
  B62854591 LINKOS ACTIVITATS IMMOBILIARIES SL 2946808 2013 TAXA D’ESCOMBRARIES 86,93 €
  B17080094 URBANIZADORA BESALU SL 2951039 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 1.702,23 €
  B17080094 URBANIZADORA BESALU SL 2951040 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 4.827,64 €
  B17080094 URBANIZADORA BESALU SL 2951228 2013 IBIR-Impost Bens Immobles Naturalesa Rústega 42,31 €

  Ajuntament de Sant Jaume de Llierca
  B17399312 OBRES OLOT, SL 3049274 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 105,44 €
  A62213335 STAR QUALITY SA 3049666 2013 IBIR-Impost Bens Immobles Naturalesa Rústega 11,61 €

  Ajuntament de Tortellà
  7791716… A. GRABOLEDA 2964336 2013 TAXA D’ESCOMBRARIES 105,07 €
  4778178… J. MEYA 2964396 2013 TAXA D’ESCOMBRARIES 105,07 €

  Amb la finalitat d’anonimitzar les dades de caràcter personal en aplicació de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, es presenten només set dígits del NIF i la inicial del nom i el primer cognom íntegrament.
  Recursos: De conformitat amb l’article 14.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, contra l’acte notificat es pot interposar recurs de reposició preceptiu davant del Tresorer de XALOC en el termini d’un (1) mes a comptar des de l’endemà que s’entengui produïda la notificació. Contra la provisió de constrenyiment només seran admissibles els motius d’oposició regulats a l’article 167.3 de la Llei 58/2003, general tributària.
  Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició, es pot interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos (2) mesos a comptar des de la data de notificació quan hi hagi resolució expressa del recurs o sis (6) mesos a comptar des de la data en què s’entén desestimat el recurs per silenci administratiu; tot sense perjudici que interposeu qualsevol altre recurs que estimeu oportú.
  Suspensió del procediment: La interposició de recurs només comportarà la suspensió del procediment de constrenyiment en els casos i condicions previstos a l’article 165 de la Llei general tributària.
  Girona, 23 d’agost de 2013
  Núria Prado i Andreu
  Directora de l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

  Núm. 34 – 19 de febrer de 2014
  Núm. 1770
  XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC)
  Anunci sobre l’aprovació del conveni de col·laboració en matèria tributària entre l’Agència Tributària de Catalunya i les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida
  El Consell Rector, en sessió extraordinària celebrada el 20 de juny de 2013 i, posteriorment, modificat en sessió de 10 de
  setembre de 2013, aprovà el conveni que ha estat subscrit el 17 de setembre de 2013 entre l’Agència Tributària de Catalunya
  (ATC), l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona, BASE-Gestió d’Ingressos de la Diputació de
  Tarragona, l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida i la Xarxa
  Local de Municipis (XALOC) de la Diputació de Girona, el text del qual es transcriu a continuació:
  “Conveni de col·laboració pel qual es determinen les actuacions previstes a l’acord segon del Conveni Marc signat entre
  l’Agència Tributària de Catalunya i les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida en data 19 de setembre de 2012,
  i se n’estableixen els procediments necessaris per dur-les a terme.
  Barcelona, 17 de setembre de 2013
  REUNITS
  La senyora Georgina Arderiu i Munill, Secretària d’Hisenda del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de
  Catalunya i Presidenta de l’Agència Tributària de Catalunya (en endavant, també, l’ATC o l’Agència)
  L’il·lustríssim senyor Carles Rossinyol Vidal, diputat de la Diputació de Barcelona i vocal membre del Consell Directiu de
  l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
  L’il·lustríssim senyor Josep Maria Cruset Domènech, vicepresident segon de la diputació de Tarragona i President accidental
  de BASE – Gestió d’Ingressos.
  La il·lustríssima senyora Marta Felip Torres, diputada de la Diputació de Girona i vicepresidenta primera de la Xarxa Local
  de Municipis de la Diputació de Girona (Xaloc).
  L’il·lustríssim senyor Josep Maria Roigé Rafel, diputat de la Diputació de Lleida i vicepresident de l’Organisme Autònom de
  Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida.
  Estan especialment facultats per a la signatura d’aquest conveni:
  a) La Secretària d’Hisenda del Departament d’Economia i Coneixement en la seva qualitat de Presidenta de l’Agència
  Tributària de Catalunya i d’acord amb les previsions contingudes a l’article 7.2.a) de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de
  l’Agència Tributària de Catalunya, la Resolució ECO/13/2013, d’11 de gener, i la Resolució de data 16 de setembre de 2013.
  b) El diputat de la Diputació de Barcelona, per autorització del Consell Directiu de l’Organisme de Gestió Tributària de la
  Diputació de Barcelona segons acord de 20 de juny de 2013.
  c) El vicepresident segon de la Diputació de Tarragona, en la seva qualitat de President accidental de BASE – Gestió d’Ingressos,
  segons l’acord del Consell Rector de BASE de 21 de juny de 2013.
  d) La diputada de la Diputació de Girona i vicepresidenta primera de la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona,
  per autorització del Consell Rector, segons acord de 20 de juny de 2013.
  e) El diputat de la Diputació de Lleida i vicepresident de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la
  Diputació de Lleida, per autorització del Consell d’administració d’aquest organisme, segons acord de 3 de juliol de 2013.
  EXPOSEN

  1- Les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida exerceixen per delegació dels municipis integrats en el seu
  territori facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos de dret públic. Totes les diputacions signants
  realitzen aquestes facultats delegades a través dels seus respectius Organismes Autònoms (en endavant, també, els OOAA o
  els Organismes) que són:
  a) Organisme de Gestió Tributària (ORGT), per la Diputació de Barcelona.
  b) BASE-Gestió d’Ingressos, per la Diputació de Tarragona.
  c) Xarxa Local de Municipis (XALOC), per la Diputació de Girona.
  d) Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL), per la Diputació de Lleida.
  2- L’ATC, d’acord amb l’article 204 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l’Agència
  Tributària de Catalunya, és l’ens encarregat de la gestió, recaptació, liquidació i inspecció de tots els tributs propis de la
  Generalitat de Catalunya, així com, per delegació de l’Estat, dels tributs estatals cedits totalment a la Generalitat.
  L’article 6.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
  administratiu comú (en endavant, també, LRJAPiPAC) estableix que <>. Així mateix, l’article 15 de d’aquesta Llei preveu la possibilitat
  d’encomanar, per raons d’eficàcia, la gestió de determinades activitats a altres òrgans o entitats de la mateixa o diferent
  Administració, en virtut del qual s’habilita a l’ATC per a dur a terme determinats tràmits en relació amb l’impost sobre la
  renda de les persones físiques i l’impost sobre el patrimoni.
  3- En data 19 de setembre de 2012 es va signar entre l’Honorable senyor Conseller d’Economia i Coneixement, l’Excel·lentíssim
  senyor President de la Diputació de Barcelona i els Il·lustríssims senyors Presidents de les Diputacions de Tarragona, Girona
  i Lleida, un conveni marc entre l’Agència i les quatre Diputacions l’objectiu del qual era crear una finestreta única per als
  ciutadans per a tots els tributs gestionats a Catalunya i homogeneïtzar i millorar de manera progressiva els procediments
  d’aplicació i procediments tributaris.
  L’acord segon de l’esmentat conveni marc determina, de manera global, les actuacions que han de dur a terme les
  administracions signants. Aquesta determinació global necessita de la necessària especificació de les funcions a assumir per
  cada administració i, en aplicació del que disposen la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
  públics i el seu desenvolupament reglamentari, aquestes funcions s’implementaran, en la mesura que sigui possible, per
  mitjans electrònics.
  4- S’han complert tots els tràmits preceptius per a la tramitació dels convenis de col·laboració, especialment el que disposen els
  articles 10 i 107 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
  de Catalunya (en endavant, també, LRJiPAP), segons redacció donada per la Llei 10/2011, 29 desembre, de simplificació i
  millora de la regulació normativa.
  Per l’anterior, les parts
  ACORDEN
  Primer. Objecte del Conveni.
  1.1. Aquest Conveni té com a finalitat determinar les actuacions previstes a l’acord segon del Conveni Marc signat entre l’ATC
  i les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida en data 19 de setembre de 2012, així com establir els procediments
  necessaris per a dur-les a terme.
  1.2. Les actuacions previstes en els apartats següents del Conveni podran ser ampliades, progressivament, mitjançant addenda,
  per acord de les administracions signants, sense ultrapassar l’àmbit objectiu del Conveni Marc de 19 de setembre de 2012.
  Segon. Concepte i principis rectors de la finestreta única.
  2.1. La finestreta única tributària és el mecanisme de col·laboració entre l’Agència i els Organismes que té com a finalitat
  possibilitar les actuacions previstes a l’acord tercer, a fi de facilitar el compliment de les obligacions tributàries dels ciutadans.
  2.2. Actuaran sota el principi de finestreta única les oficines de les delegacions territorials de l’ATC, relacionades en l’Annex I
  d’aquest Conveni, i les oficines dels OOAA relacionades en l’Annex II.
  2.3. La presentació de documents a les oficines esmentades en l’apartat 2.2 produirà els efectes jurídics que disposa la
  normativa de procediment administratiu, en concret allò que estableixen els articles 38.4.b) i 42.3.b) de la LRJAPiPAC.
  Tercer- Actuacions incloses en la finestreta única.
  3.1. Actuacions per part de l’Agència.
  L’ATC durà a terme, mitjançant el personal de les seves delegacions, les actuacions següents:
  a) Informació general i bàsica dels ingressos de dret públic locals.
  b) Recepció de tot tipus de documentació que presentin els ciutadans en relació a ingressos gestionats pels Organismes.
  En cap cas es podrà informar als ciutadans sobre expedients concrets, havent-se de remetre als sol·licitants d’aquesta
  informació a les corresponents oficines de l’Annex II d’aquest Conveni.
  3.2. Actuacions per part dels Organismes.
  Els OOAA duran a terme , mitjançant el personal que presti serveis a les seves oficines, les actuacions següents:
  a) Informació general i bàsica dels tributs gestionats per l’ATC.
  b) Recepció de tot tipus de documentació que presentin els ciutadans en relació a tributs gestionats per l’ATC.
  c) Recepció, anotació al registre de l’Organisme i introducció al sistema informàtic de l’ATC, de les autoliquidacions que
  presentin els obligats tributaris o els seus representants en relació als tributs gestionats per l’Agència. En aquest sentit,
  s’introduiran al sistema informàtic de l’ATC totes aquelles dades que siguin d’obligada complimentació segons la normativa
  pròpia de cada tribut.
  En cap cas es podrà informar als ciutadans sobre expedients concrets, havent-se de remetre als sol·licitants d’aquesta
  informació a les oficines de l’Annex I d’aquest Conveni o a l’oficina liquidadora que sigui competent per raó del territori.
  Quart. Remissió de documents a l’Administració competent.
  4.1. La transmissió d’autoliquidacions, declaracions i resta de documents entre les Administracions tributàries es practicarà
  amb la màxima celeritat.
  4.2. L’ATC trametrà la documentació destinada als OOAA a les respectives seus centrals, relacionades en l’Annex II d’aquest
  Conveni.
  4.3. Els Organismes trametran la documentació destinada a l’ATC a les respectives delegacions territorials, relacionades en
  l’Annex I d’aquest Conveni.
  4.4. La tramesa de documentació s’ha de dur a terme utilitzant les mesures de seguretat adients.
  Cinquè. Actuacions en la gestió en via executiva dels deutes
  5.1. Actuacions de l’ATC.
  a) Gestió dels deutes per ingressos de dret públic en període executiu que els OOAA trametin a l’ATC per al seu cobrament
  en el territori de Catalunya.
  b) Incorporació dels deutes en període executiu que els OOAA trametin a l’ATC per al seu cobrament en el càrrec que la
  pròpia Agència trameti a l’Agència Estatal d’Administració Tributària, en virtut del Conveni signat entre aquestes dues
  agències, per a les actuacions de recaptació fora del territori de Catalunya i de les actuacions que precisin l’assistència
  mútua en l’àmbit de la Unió Europea.
  5.2. Actuacions dels OOAA.
  Les actuacions de gestió en via executiva que l’ATC pugui encarregar-los-hi.
  5.3. Les parts signants del Conveni procediran a la signatura d’una addenda en la qual es determinaran les concretes actuacions
  que hauran de dur a terme les administracions signants en desenvolupament del que preceptuen els dos apartats anteriors.
  A aquesta addenda s’acompanyarà un protocol de desenvolupament en la gestió executiva que tindrà per objecte determinar
  detalladament les actuacions que s’han de dur a terme per cada Administració. L’esmentat protocol de desenvolupament
  podrà ser modificat a proposta del Comitè de Seguiment.
  5.4. Les administracions signants poden subscriure convenis específics amb la finalitat de desenvolupar conjuntament
  aplicacions informàtiques relacionades amb la gestió dels deutes en via executiva.
  Sisè. Actuacions de col·laboració en la lluita contra el frau fiscal.
  6.1. En el marc de la lluita contra el frau fiscal, les administracions signants del present conveni poden requerir-se, a l’empara
  de l’article 94 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, la informació mútua en relació a contribuents concrets,
  que ha de ser facilitada amb la màxima celeritat possible.
  6.2. Als efectes de poder gestionar els tributs autonòmics i cedits a la Generalitat de Catalunya, resulta necessari el coneixement
  per part de l’Administració Tributària de Catalunya de les dades corresponents als canvis de titularitat en relació a l’Impost
  sobre béns immobles i les referides a les liquidacions en concepte de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
  naturalesa urbana, motiu pel qual a l’empara del que estableix l’article 94 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
  tributària, les OOAA facilitaran anualment a l’ATC un llistat de les modificacions dels canvis de titularitat en relació al
  l’impost de bens immobles i les dades relatives a l’impost sobre plusvàlues.
  6.3. Als efectes de poder gestionar els ingressos de dret públic dels ajuntaments i altres ens locals que tenen delegada la gestió
  i recaptació en els organismes autònoms de les Diputacions signants del present acord a l’empara de l’article abans esmentat
  podran demanar a l’ATC la informació relacionada amb contribuents concrets de forma motivada.
  Setè. Protecció de dades i reserva de les dades amb transcendència tributària.
  7.1. Les actuacions objecte d’aquest conveni s’efectuaran de conformitat amb el que estableixen els articles 93 i següents de
  la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
  personal i normativa concordant.
  7.2 Per tal de garantir la seguretat de la informació a què tingui accés, les Administracions signants aplicaran la normativa,
  les directrius i normes tècniques que estableixin cadascuna d’elles en relació a les mesures de seguretat aplicables a les
  instal·lacions i equips informàtics on es tracti informació tributària i/o dades de caràcter personal.
  7.3 L’administració propietària de la informació podrà realitzar controls sobre els accessos realitzats i demanar les justificacions
  corresponents.
  Vuitè. Comissió de Seguiment.
  8.1. Es crea la Comissió de Seguiment contemplada a l’apartat Tercer del Conveni Marc, que tindrà les següents facultats:
  a) El desenvolupament i concreció de les actuacions necessàries que facin possible el compliment de l’objecte del Conveni
  Marc;
  b) La proposta d’actuacions que intensifiquin la col·laboració entre les parts signants, ampliïn les gestions que es poden fer
  a través de la finestreta única i homogeneïtzin i millorin de manera progressiva els procediments d’aplicació dels tributs,
  i intensifiquin la lluita contra el frau fiscal a través de projectes comuns i d’intercanvis d’informació, respectant en tot cas
  els àmbits tributaris propis de cada entitat participant, d’acord amb que preveu l’apartat Primer del Conveni Marc.
  c) La proposta de signatura d’addendes o protocols que desenvolupin el present Conveni; aquestes addendes i protocols es
  podran signar de manera individualitzada (i sempre amb coneixement de la Comissió) per l’Agència Tributària de Catalunya
  amb cadascun dels Organismes Autònoms tributaris de les Diputacions quan es cregui convenient, i principalment en
  funció del grau de desenvolupament dels corresponents sistemes informàtics.
  d) L’ impuls, coordinació, seguiment i supervisió de les actuacions descrites en aquest Conveni i en les seves addendes.
  e) La proposta d’adaptació del contingut del Conveni, en el cas d’eventuals modificacions normatives que l’afectin.
  f) La creació de grups de treball que dilucidin i estableixin els aspectes i requeriments més tècnics de les actuacions a
  desenvolupar, inclosos els relatius a la informàtica tributària.
  g) La discussió i resolució dels dubtes, controvèrsies i qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació de les
  disposicions del Conveni i en el seu compliment.
  h) L’establiment d’un calendari d’implantació dels serveis integrals que es vagin desenvolupant.
  i) La proposta de les contraprestacions econòmiques que puguin derivar de l’execució del Conveni.
  8.2. El règim de convocatòria, constitució, desenvolupament de les sessions, adopció d’acords i règim de les votacions es
  regirà pel que disposa la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de
  Catalunya.
  8.3. La Comissió de Seguiment estarà formada:
  a) Pel president de la Comissió, nomenat pel Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat.
  b) Pel vicepresident de la Comissió, designat per les diputacions de comú acord.
  c) Per quatre vocals de la Generalitat, designats pel Departament d’Economia i Coneixement.
  d) Per quatre vocals designats per les Diputacions, cadascun dels quals representarà el respectiu Organisme tributari.
  Assistirà a cada reunió de la Comissió un Secretari que aixecarà la corresponent acta, i que serà un funcionari que presti servei
  a l’ATC o un Organisme Autònom tributari de les Diputacions. El Secretari no tindrà la condició de membre de la Comissió i
  no tindrà, per tant, dret de vot.
  Els representants de cadascuna de les administracions signants podran acudir a les reunions assistits per un o dos assessors
  que prestin serveis a l’administració assistida. El assessors tindran dret a veu.
  L’ordre del dia de les reunions de la Comissió serà fixat per el President, que haurà d’incorporar-hi les propostes rebudes de
  les parts signants del conveni.
  8.4. La Comissió es reunirà quan es convoqui a proposta de qualsevol de les parts i, com a mínim, cada tres mesos. Els seus
  acords s’adoptaran sempre per unanimitat entre els seus membres.
  Novè. Finançament del Conveni i formació del personal de les oficines que actuïn com a finestreta única en les actuacions
  objecte del Conveni.
  9.1. D’aquest Conveni no es deriven obligacions de contingut econòmic per cap de les parts.
  9.2. La formació del personal que presti serveis en oficines relacionades als annexos I i II d’aquest Conveni es durà a terme
  conjuntament per formadors de l’ATC i dels OOAA.
  Desè. Vigència, revisió i denúncia del Conveni.
  10.1. Aquest Conveni obligarà als signants des de l’endemà de la seva signatura, però serà requisit d’eficàcia davant de tercers
  la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
  10.2. El Conveni tindrà una durada d’un any, prorrogable tàcitament per períodes anuals, llevat que les parts, unànimement,
  n’acordin la revisió abans de transcórrer la durada inicial o alguna de les pròrrogues, o bé sigui denunciat per alguna de les
  parts amb un mínim de dos mesos d’antelació abans del finiment del termini inicialment pactat o alguna de les pròrrogues.
  Cas de denúncia per part de l’ATC, el Conveni s’extingirà necessàriament. Cas de denúncia per part d’algun dels OOAA,
  l’Agència i els Organismes no denunciants podran convenir la subsistència del Conveni.
  10.3. Pel que respecta a les actuacions i procediments inclosos en la gestió en via executiva, aquestes seran d’aplicació
  una vegada ho permetin els sistemes informàtics de les administracions signants. En aquest sentit, els informàtics de
  les administracions signants informaran periòdicament de les actuacions d’adaptació al Comitè de Seguiment qui
  proposarà, una vegada els sistemes informàtics estiguin actius, la signatura de l’addenda i protocol previst a la clàusula
  cinquena.
  Onzè. Altres causes d’extinció del Conveni i submissió expressa.
  11.1. Fora de les causes de l’apartat 10.2, el present conveni s’extingirà per les causes següents:
  – Incompliment manifest dels acords que s’hi contenen.
  – El mutu acord .
  – La impossibilitat legal o material de continuar amb l’objecte del mateix.
  – La resta de causes d’extinció regulades per Llei.
  11.2. Qualsevol qüestió litigiosa que es pugui plantejar en relació amb la interpretació, compliment o extinció d’aquest
  Conveni correspon a la jurisdicció contenciosa administrativa.
  I, en prova de conformitat i a un sol efecte, signen aquest document per quintuplicat exemplar en el lloc i la data de
  l’encapçalament.”

  ANNEX I: Delegacions de l’ATC
  Nom Adreça CP Població
  Delegació Territorial a Barcelona C. Fontanella, 6-8 08010 Barcelona
  Delegació Territorial a Girona Ctra. de Barcelona, 54 17002 Girona
  Delegació Territorial a Lleida Av. Lluís Companys, 1 25003 Lleida
  Delegació Territorial a Tarragona Av. Monestir de Poblet, 3 43002 Tarragona
  ANNEX II: Oficines dels OOAA
  Nom Adreça CP Població
  OGRT
  Badalona C. del Mar, 2-4 08911 Badalona
  Barcelona – Centre d’Informació Tributària C. Mejía Lequerica, 12 08028 Barcelona
  Berga C. Gran Via, 42 08600 Berga
  Castelldefels Pl. de l’Església, 1 08860 Castelldefels
  Cerdanyola del Vallès C. Altimira, 48 1r C 08290 Cerdanyola del Vallès
  Cornellà de Llobregat C. Ametller, 12 08940 Cornellà de Llobregat
  El Prat de Llobregat C. M. Cinto Verdaguer, 3 08820 El Prat de Llobregat
  Granollers C. Isabel de Villena, 66 interior 08401 Granollers
  Igualada C. Sant Carles, 43 08700 Igualada
  Manresa C. Major, 36 08242 Manresa
  Mataró Rda. Ronda Mn. Jacint Verdaguer, 77 08304 Mataró
  Rubí Pg. Pau Claris, 38-40 (local 1) 08191 Rubí
  Sant Adrià de Besòs C. Miquel Servet, 8 08930 Sant Adrià de Besòs
  Sant Boi de Llobregat Pl. de l’Ajuntament, 20-21 08830 Sant Boi de Llobregat
  Sant Cugat del Vallès C. Sant Ramon, 5 08172 Sant Cugat del Vallès
  Sant Feliu de Llobregat Ctra. Laureà Miró, 193-195 08980 Sant Feliu de Llobregat
  Santa Coloma de Gramenet C. Vistalegre, 17 08921 Santa Coloma de Gramenet
  Sitges C. Rafel Llopart, 58-60 08870 Sitges
  Vic C. Historiador R. d’Abadal, 5, 3r (edifici del Sucre) 08500 Vic
  Vilafranca del Penedès – Ajuntament C. Cort, 14 08720 Vilafranca del Penedès
  Vilanova i la Geltrú C. Jardí, 3-5 08800 Vilanova i la Geltrú
  Xaloc
  Oficina de l’Alt Empordà C. Nou, 48 17600 Figueres
  Oficina del Gironès C. Riera de Mus, 1-A 17003 Girona
  Oficina de La Bisbal d’Empordà C. Folch i Torres, 15 baixos 2 – 17100 La Bisbal d’Empordà
  Oficina de la Garrotxa Av. Onze de Setembre, 22 17800 Olot
  Oficina de Puigcerdà Placeta dels bombers, 13 local 5 17520 Puigcerdà
  Oficina de Roses C. Francesc Macià, 23 17480 Roses
  Oficina de Salt C. Major, 156 17190 Salt
  Oficina de Tossa de Mar Av. del Pelegrí, 25 (Edifici La Nau) 17320 Tossa de Mar
  OAGRTL
  Oficina territorial de Balaguer C. La Banqueta, 39, 1r pis 25600 Balaguer
  Oficina territorial de Cervera Rbla. Lluís Sampere 14 25200 Cervera
  Oficina territorial de La Seu d’Urgell Pg. Joan Brudieu, 18, baixos 25700 La Seu d’Urgell
  Oficina territorial de les Borges Blanques Raval de Lleida, 26 25400 Les Borges Blanques
  Oficina territorial del Segrià Rbla. de Ferran, 18, baixos 25007 Lleida
  Oficina territorial de Mollerussa Pl. Manuel Bertran, 2, 1r – B 25230 Mollerussa
  Oficina territorial de Solsona Pl. Major, 8 25280 Solsona
  Oficina territorial de Tàrrega Pl. de les Nacions sense Estat, 1 25300 Tàrrega
  Oficina territorial de Tremp Pg. del Vall, 15 25620 Tremp
  Oficina territorial de Vielha C. Sarriulera, 12, baixos 25530 Vielha
  Base
  Oficina del Montsià C. Major 34 43870 Amposta
  Oficina del Baix Penedès C. del Mar 3 43700 El Vendrell
  Nom Adreça CP Població
  Oficina del Priorat Pl. Quartera 36 43730 Falset
  Oficina de la Terra Alta Ctra. De Vilalba 4 43780 Gandesa
  Oficina de la Conca de Barberà C. Aguiló 2 43400 Montblanc
  Oficina de la Ribera d’Ebre Pg. Sant Antoni 11 43740 Móra d’Ebre
  Oficina del Baix Camp C. Misericordia 34 43205 Reus
  Oficina del Tarragonès Rbla. Lluís Companys 14 43005 Tarragona
  Oficina del Baix Ebre Av. Cristòfol Colom 33 43500 Tortosa
  Oficina de l’Alt Camp Pl. Sant Jordi 2 43800 Valls
  Girona, 17 de febrer de 2014
  Xavier Albert i Fugueres
  Gerent

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

  Núm. 84 – 5 de maig de 2014
  Núm. 4808

  XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC)
  Anunci sobre l’aprovació d’un conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), l’Organisme de Gestió Tributària
  de la Diputació de Barcelona (OGRT), l’Organisme de Gestió Tributària-BASE de la Diputació de Tarragona, la Xarxa Local de Municipis
  (XALOC) de la Diputació de Girona i l’Organisme de Gestió i Recaptació de Tributs de la Diputació de Lleida (OAGRTL), per a la prestació
  de serveis de recepció i registre de declaracions i documentació amb informació de caràcter tributari en les oficines dels organismes
  tributaris de les diputacions
  De conformitat amb els articles 110.3 i 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
  administracions públiques de Catalunya, es fa públic per a general coneixement que l’Agència Tributària de Catalunya
  (ATC), l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (OGRT), l’Organisme de Gestió Tributària-BASE de la
  Diputació de Tarragona, la Xarxa Local de Municipis (XALOC) de la Diputació de Girona i l’Organisme de Gestió i Recaptació
  de Tributs de la Diputació de Lleida (OAGRTL), han subscrit el dia 30 d’abril de 2014 un conveni de col·laboració, per a la
  prestació de serveis de recepció i registre de declaracions i documentació amb informació de caràcter tributari en les oficines
  dels organismes tributaris de les diputacions, el qual es transcriu a continuació:
  “Conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària de Catalunya i les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida
  per a la prestació de serveis de recepció i registre de declaracions i documentació amb informació de caràcter tributari a les
  oficines dels organismes tributaris de les diputacions.
  A la ciutat de Barcelona, a 30 d’abril de 2014.

  REUNITS
  La Senyora Georgina Arderiu i Munill, secretària d’Hisenda del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de
  Catalunya i presidenta de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), en nom i representació de l’ATC.
  L’Il·lustríssim Senyor Carles Rossinyol Vidal, en qualitat de diputat de la Diputació de Barcelona i vocal membre del Consell
  Directiu de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT), en nom i representació de l’ORGT.
  L’Il·lustríssim Senyor David Rovira Minguella, diputat de la Diputació de Tarragona i president de BASE-Gestió d’Ingressos,
  en nom i representació de BASE-Gestió d’Ingressos.
  La Il·lustríssima Senyora Marta Felip Torres, diputada de la Diputació de Girona i vicepresidenta primera de Xarxa Local de
  Municipis de la Diputació de Girona (Xaloc), en nom i representació de Xaloc.
  L’Il·lustríssim Senyor Josep Maria Roigé Rafel, diputat de la Diputació de Lleida i vicepresident de l’Organisme Autònom de
  Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida (OAGRTL), en nom i representació de l’OAGRTL.
  Estan especialment facultats per a la signatura d’aquest Conveni:
  a) La secretària d’Hisenda del Departament d’Economia i Coneixement en la seva qualitat de presidenta de l’ATC i d’acord
  amb les previsions contingudes a l’article 7.2.a de la Llei 7/2007,de 17 de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya, la
  Resolució ECO/13/2013, d’11 de gener, i la Resolució de data 28 d’abril de 2014.
  b) El diputat de la Diputació de Barcelona, per autorització del Consell Directiu de l’ORGT, segons Acord de 24 d’abril de
  2014.
  c) El diputat de la Diputació de Tarragona, en la seva qualitat de president de BASE –Gestió d’Ingressos, per autorització del
  Consell Rector d’aquest organisme, segons Acord de 25 d’abril de 2014.
  d) La diputada de la Diputació de Girona i vicepresidenta primera de Xaloc, per autorització del Consell Rector d’aquest
  organisme, segons Acord de 24 d’abril de 2014.
  e) El diputat de la Diputació de Lleida i vicepresident de l’OAGRTL, per autorització del Consell d’Administració d’aquest
  organisme, segons Acord de 25 d’abril de 2014.
  Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest document i

  EXPOSEN
  1. L’Agència Tributària de Catalunya i les diputacions provincials de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida van endegar,
  amb el Conveni marc de 19 de setembre de 2012, de col·laboració en matèria tributària, el procés de disseny d’actuacions
  conjuntes i coordinades amb la finalitat de millorar l’eficàcia de la gestió tributària de totes les administracions públiques
  catalanes signants del Conveni i la qualitat del servei que es presta als ciutadans en aquest àmbit.
  La col·laboració que estableix el Conveni marc va ser concretada en el Conveni de data 17 de setembre de 2013, que va
  crear una finestreta única tributària i que va formalitzar acords significatius en l’àmbit de la recaptació executiva i dels
  intercanvis d’informació tributària. Tot plegat va donar lloc a la posada en funcionament de la xarxa Tributs de Catalunya,
  que té marcats com a objectius la gestió de tots els tributs administrats a Catalunya i l’homogeneïtzació i millora, de manera
  progressiva dels procediments d’aplicació i procediments tributaris.
  L’objectiu final de tot el procés és poder oferir als ciutadans de Catalunya un servei integral de tots els tributs mitjançant la
  xarxa d’oficines dels ens signants del Conveni.
  Part fonamental d’aquest procés és l’assumpció, per part dels organismes tributaris de les diputacions catalanes, d’actuacions
  de col·laboració amb l’ATC, entre les quals s’ha inclòs el servei de recepció de tot tipus de documentació que presentin els
  ciutadans en relació amb tributs gestionats per l’ATC, així com la recepció, anotació al registre de l’organisme i introducció
  al sistema informàtic de l’ATC de les autoliquidacions que presentin els obligats tributaris o els seus representats en
  relació amb els tributs gestionats per l’Agència. Per la seva banda, l’ATC assumeix, de forma progressiva, actuacions de
  col·laboració amb les diputacions, especialment en matèria de recaptació executiva i de subministrament d’informació.
  2. L’aplicació de les actuacions conjuntes o coordinades està condicionada a l’execució dels desenvolupaments informàtics
  necessaris, de manera que qualsevol avenç que les entitats signants realitzin en aquest àmbit, i sempre que tingui una
  repercussió en la gestió tributària, ha de donar lloc a un replantejament dels termes de la col·laboració, tenint com a objectiu
  comú la millora dels procediments tributaris i de la prestació dels serveis tributaris als ciutadans.
  3. Precisament, l’ATC vol posar en funcionament una aplicació informàtica de gestió d’entrades genèrica, que serà accessible
  a través de la seu electrònica de la Generalitat, que li ha de permetre la prestació d’un servei electrònic de recepció i
  registre de declaracions i documentació amb informació de caràcter tributari que li pugui ser lliurada per qualsevol canal
  d’entrada, i que té voluntat de constituir-se en el sistema informàtic d’entrada de documents únic de l’ATC. Per tant, en el
  futur, les autoliquidacions tributàries que presentin els obligats tributaris o els seus representants en relació amb els tributs
  gestionats per l’ATC, a les que fa referència l’acord Tercer, apartat 3.2.c) del Conveni de 17 de setembre de 2013, també
  s’introduiran al sistema informàtic de l’ATC a través d’aquesta aplicació informàtica.
  El lliurament o l’aportació de declaracions tributàries i d’altra documentació per part dels obligats tributaris o dels seus
  representants que contingui informació amb transcendència tributària per a l’Administració de la Generalitat de Catalunya
  es podrà efectuar pel canal presencial de l’aplicació informàtica a la qual s’ha fet esment.
  4. S’ha previst que per relacionar-se amb l’ATC a través del frontal web de l’aplicació informàtica de gestió d’entrades genèrica,
  i a l’efecte d’identificació, autenticació i de signatura electrònica, qui presenta els documents tributaris, quan actua en nom
  propi, pugui utilitzar mecanismes admesos per la Generalitat alternatius als certificats digitals i al DNI electrònic, entre els
  quals figura un sistema de clau de validesa temporal. El tràmit de sol·licitud de la clau temporal estarà disponible a través
  del canal presencial de l’aplicació informàtica a què s’ha anat fent referència.
  Pel que s’ha exposat abans, les parts,

  ACORDEN
  Primer. Objecte
  Els organismes tributaris de les diputacions prestaran als ciutadans, fent ús de l’aplicació informàtica de gestió d’entrades
  genèrica de l’ATC (i, en concret, del seu canal presencial), els serveis de recepció i registre de qualsevol declaració i
  documentació amb informació de caràcter tributari dirigida a l’ATC i d’atorgament d’una clau d’accés temporal per tal que
  els ciutadans que la sol·licitin puguin relacionar-se electrònicament amb l’ATC a través de l’aplicació esmentada.
  Els organismes tributaris de les diputacions es comprometen a assumir els nous serveis que deriven de la implementació
  gradual de noves declaracions i documents amb informació de caràcter tributari susceptibles de ser presentats o lliurats a
  través de l’aplicació informàtica de gestió d’entrades genèrica de l’ATC. En aquest sentit, quan l’ATC habiliti la presentació o
  lliurament de declaracions i altres documents amb informació de caràcter tributari a través de l’aplicació esmentada, ho ha de
  comunicar immediatament als organismes esmentats, per tal que n’assumeixin el servei de recepció i registre.
  Segon. Integració dels nous serveis en la finestreta única tributària
  Els serveis objecte d’aquest Conveni s’incorporen a la finestreta única tributària creada mitjançant el Conveni de 17 de
  setembre de 2013 entre les mateixes entitats signants.
  Tercer. Règim jurídic
  La prestació del servei s’ha d’ajustar al que disposa aquest Conveni i, amb caràcter general, s’ha de regir per la normativa
  següent:
  a) Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
  b) Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya.
  c) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les de bases del règim local.
  d) Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú.
  e) Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  f) Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i normes de desenvolupament.
  g) Normativa d’ús de mitjans electrònics i de seu electrònica al sector públic de la Generalitat.
  h) Normativa reglamentària de regulació interna dels organismes tributaris de les diputacions de Barcelona, Tarragona,
  Girona i Lleida.
  Quart. Àmbit d’aplicació territorial
  Les gestions objecte d’aquest Conveni s’han de fer en les oficines dels organismes tributaris de les diputacions que es
  relacionen a l’annex I.
  La relació d’oficines de l’annex I es pot modificar per acord dels organismes titulars de les oficines.
  Cinquè. Tasques que s’han de desenvolupar. Procés i requisits funcionals de la recepció de documentació
  5.1. Les oficines relacionades a l’annex I, utilitzant el canal presencial de l’aplicació informàtica de gestió d’entrades
  genèrica, han de realitzar les tasques d’identificació dels documents lliurats i dels lliuradors o titulars de les
  dades, la comprovació de l’acreditació del tercer autoritzat, la introducció de dades en l’aplicació, el registre de la
  documentació presentada, l’entrega d’un justificant de recepció i la seva preparació per a la posterior remissió a
  l’ATC.
  5.2. En el procés de recepció i registre de la documentació lliurada, es garanteix la identitat del titular o titulars de les dades
  fiscals que es lliuren i, si escau, del tercer autoritzat a lliurar les dades; la integritat de la documentació entregada; la
  confidencialitat de les dades tributàries i la conservació de la documentació lliurada. El lliurador rebrà un comprovant
  de recepció de la documentació entregada.
  5.3. Els empleats de les oficines dels organismes tributaris de les diputacions que accedeixin a l’aplicació per tramitar el
  lliurament de documentació seran habilitats i autoritzats per dur a terme les actuacions objecte d’aquest Conveni, d’acord
  amb les peticions efectuades per cada organisme.
  5.4. Les oficines dels organismes tributaris de les diputacions han de fer la recepció i registrar els documents amb informació
  tributària dirigits a l’ATC a través de l’aplicació informàtica de gestió d’entrades genèrica de l’Agència i han de custodiar
  temporalment la documentació lliurada fins a la seva remissió efectiva.
  Sisè. Procés i requisits funcionals de l’atorgament d’una clau d’accés temporal
  6.1. El procés de l’atorgament d’una clau d’accés temporal a les funcionalitats de lliurament d’informació a través del frontal
  web de l’aplicació informàtica de gestió d’entrades genèrica de l’ATC garanteix la identitat del sol·licitant de la clau.
  6.2. Els empleats de les oficines dels organismes tributaris de les diputacions que accedeixin a l’aplicació per tramitar la
  sol·licitud d’una clau temporal seran habilitats i autoritzats per l’ATC, d’acord amb les peticions efectuades per cada
  organisme.
  6.3. L’ATC reconeix eficàcia jurídica a l’autenticació efectuada pels empleats de les oficines dels organismes tributaris de
  les diputacions que han estat autoritzats per l’ATC per tramitar la sol·licitud d’una clau d’accés temporal a l’aplicació
  informàtica de gestió d’entrades genèrica.
  Setè. Remissió de documents
  La transmissió d’autoliquidacions, declaracions i resta de documents que es puguin pactar entre les administracions
  tributàries s’ha de practicar amb la freqüència pactada, i sempre amb la màxima celeritat.
  Els organismes tributaris de les diputacions han de trametre la documentació destinada a l’ATC a les respectives delegacions
  territorials d’aquest organisme.
  La tramesa de documentació s’ha de dur a terme utilitzant les mesures de seguretat adients.
  Vuitè. Despeses derivades de l’aplicació del Conveni
  8.1. El cost derivat de la provisió del material d’arxiu necessari per a l’adequada integritat, confidencialitat i conservació de la
  documentació entregada en les oficines dels organismes tributaris de les diputacions va a càrrec de l’ATC.
  8.2. La remissió de documents a l’ATC s’ha de fer utilitzant els mateixos mitjans emprats per donar compliment a la transmissió
  d’autoliquidacions, declaracions i a la resta de documents prevista a l’Acord quart del Conveni de 17 de setembre de 2013.
  En cas que sigui necessària l’ampliació de la freqüència de les remissions, després de la valoració conjunta de l’ATC i dels
  organismes tributaris de les diputacions, correspon a l’ATC el cost addicional de transport.
  Novè. Protecció de dades
  9.1. Les actuacions objecte d’aquest Conveni s’han d’efectuar de conformitat amb el que estableix la normativa sobre protecció
  de dades i l’article 95 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
  9.2. Per tal de garantir la seguretat de la informació a què tenen accés, les oficines dels organismes tributaris de les diputacions
  han d’aplicar la normativa, les directrius i normes tècniques que estableixin cadascuna d’elles en relació amb les mesures de
  seguretat aplicables a les instal·lacions i equips informàtics en què es tracta informació tributària i/o dades de caràcter personal.
  9.3. L’ATC pot fer controls sobre els accessos realitzats i demanar les justificacions corresponents.
  Desè. Comissió de Seguiment
  10.1. El seguiment d’aquest Conveni el fa la mateixa Comissió de Seguiment establerta a l’Acord vuitè del Conveni de 17 de
  setembre de 2013, que es va constituir el dia 3 de febrer de 2014. Per tant, aquesta Comissió té, respecte d’aquest Conveni,
  les facultats enunciades i detallades a l’apartat 8.1 del Conveni de 17 de setembre de 2013, i en concret:
  a) El desenvolupament i concreció de les actuacions necessàries que facin possible el compliment de l’objecte del Conveni;
  b) La proposta d’actuacions que intensifiquin la col·laboració entre les parts signants i ampliïn les gestions que es poden
  fer a través de la finestreta única.
  c) La proposta de signatura d’addendes o protocols que desenvolupin el present Conveni; aquestes addendes i protocols
  es poden signar de manera individualitzada (i sempre amb coneixement de la Comissió) per l’Agència Tributària
  de Catalunya amb cadascun dels organismes autònoms tributaris de les diputacions quan es cregui convenient i,
  principalment, en funció del grau de desenvolupament dels corresponents sistemes informàtics.
  d) L’impuls, coordinació, seguiment i supervisió de les actuacions descrites en aquest Conveni i en les seves addendes.
  e) La proposta d’adaptació del contingut del Conveni, en el cas d’eventuals modificacions normatives que l’afectin.
  f) La creació de grups de treball que dilucidin i estableixin els aspectes i requeriments més tècnics de les actuacions a
  desenvolupar, inclosos els relatius a la informàtica tributària.
  g) La discussió i resolució dels dubtes, controvèrsies i qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació de les
  disposicions del Conveni i en el seu compliment.
  h) L’establiment d’un calendari d’implantació dels serveis integrals que es vagin desenvolupant.
  i) La proposta de les contraprestacions econòmiques que puguin derivar de l’execució del Conveni.
  10.2. El règim de convocatòria, desenvolupament de les sessions, adopció d’acords i règim de les votacions de la Comissió
  de Seguiment són també coincidents amb els que determina el Conveni de 17 de setembre de 2013 i es regeixen pel que
  disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  Onzè. Règim supletori
  En tot el que no preveu expressament aquest Conveni, regeixen, supletòriament, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
  jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
  règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i les normes que les desenvolupen.
  Dotzè. Resolució de conflictes
  L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les qüestions litigioses que es puguin plantejar
  entre les parts, d’acord amb el que preveuen l’article 8.3 de la Llei 30/1992, de 28 de novembre, de règim jurídic de les
  administracions públiques i del procediment administratiu comú i l’article 110.1.l de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
  jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  Tretzè. Vigència, revisió i denúncia del Conveni
  13.1. Aquest Conveni obliga les parts signatàries, des de l’endemà de la seva signatura, però és requisit d’eficàcia davant de
  tercers la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i als butlletins oficials de les províncies de Barcelona,
  Tarragona, Girona i Lleida.
  13.2. A partir del 5 de maig de 2014 es prestarà a les oficines dels organismes tributaris de les diputacions el servei d’atorgament
  d’una clau d’accés temporal al frontal web de l’aplicació informàtica de gestió d’entrades genèrica de l’ATC per via
  telemàtica.
  13.3. A partir del 12 de maig de 2014 es prestarà a les oficines dels organismes tributaris de les diputacions el servei de recepció
  i registre de tot tipus de declaracions i documents amb informació tributària dirigits a l’ATC admesos per ser lliurats
  mitjançant el canal presencial de l’aplicació informàtica de gestió d’entrades genèrica de l’ATC.
  13.4. Aquest Conveni es pot revisar de comú acord a instància de qualsevol de les parts, quan circumstàncies objectives ho
  facin aconsellable per a la millora de la prestació dels serveis acordada.
  13.5. El Conveni té una durada d’un any, prorrogable tàcitament per períodes anuals, llevat que les parts, unànimement,
  n’acordin la revisió abans de transcórrer la durada inicial o alguna de les pròrrogues, o bé sigui denunciat per alguna
  de les parts amb un mínim de dos mesos d’antelació abans del finiment del termini inicialment pactat o d’alguna de les
  pròrrogues. En cas de denúncia per part de l’ATC, el Conveni s’extingirà necessàriament. En cas de denúncia per part
  d’algun dels organismes autònoms, l’ATC i els organismes no denunciants poden convenir la subsistència del Conveni.
  13.6. La petició de revisió o la denúncia del Conveni han de ser efectuades de manera fefaent amb l’exposició dels motius que
  les fonamentin.
  Catorzè. Causes de resolució
  A part de les causes de l’apartat 13.5, aquest Conveni s’extingirà per les causes següents:
  – L’ incompliment manifest dels acords que contenen.
  – El mutu acord.
  – La impossibilitat legal o material de continuar amb l’objecte del Conveni.
  – La resta de causes d’extinció regulades per llei.
  Les parts accepten els acords precedents i, en prova de conformitat, signen aquest Conveni per quintuplicat, a la ciutat i en la
  data indicades al principi.”

  Sra. Georgina Arderiu,
  Secretària d’Hisenda del Departament d’Economia i Coneixement
  Il.lm. Sr. Carles Rossinyol,
  Diputat de la Diputació de Barcelona
  Il.lm. Sr. David Rovira Minguella,
  Diputat de la Diputació de Tarragona
  Il.lma. Sra. Marta Felip,
  Diputada de la Diputació de Girona
  Il.lm. Sr. Josep Maria Roigé,
  Diputat de la Diputació de Lleida

  ANNEX
  Oficines dels organismes tributaris de les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida que prestaran els serveis
  previstos al Conveni de 30 d’abril de 2014 per a la prestació de serveis de recepció i registre de declaracions i documentació
  amb informació de caràcter tributari a les oficines dels organismes tributaris de les diputacions.
  Nom Adreça CP Població
  ORGT
  Oficina de Badalona C. del Mar, 2-4 08911 Badalona
  Oficina de Barberà del Vallès Pg. Doctor Moragas, 224 08210 Barberà del Vallès
  Barcelona – Centre d’Informació Tributària C. Mejía Lequerica, 12 08028 Barcelona
  Oficina de Begues Pg. de l’Església, 1 08859 Begues
  Oficina de Berga C. Gran Via, 42 08600 Berga
  Oficina de de Caldes de Montbui Pl. Font de Lleó, 11 08140 Caldes de Montbui
  Oficina de Calella C. Barcelona, 20 08370 Calella
  Oficina de Canet C. de la Font, 16 bx 08360 Canet
  Oficina de Castellar del Vallès Pl. El Mirador, s/n 08211 Castellar del Vallès
  Oficina de Castelldefels Pl. de l’Església, 1 08860 Castelldefels
  Oficina de Cerdanyola del Vallès C. Altimira, 48 1r C 08290 Cerdanyola del Vallès
  Oficina de Cornellà de Llobregat C. Ametller, 12 08940 Cornellà de Llobregat
  Oficina de Cubelles Pl. de la Font, 5-6 08880 Cubelles
  Oficina del Prat de Llobregat C. M. Cinto Verdaguer, 3 08820 El Prat de Llobregat
  Oficina d’Esparreguera C. Barcelona, 19 08292 Esparreguera
  Oficina d’Esplugues Pl. Santa Magdalena, 11 08950 Esplugues de Llobregat
  Oficina de Gavà C. del Centre, 27 08850 Gavà
  Oficina de Granollers C. Isabel de Villena, 66 interior 08401 Granollers
  Oficina d’Igualada C. Sant Carles, 43 08700 Igualada
  Oficina de La Garriga Carretera Nova, 17 08530 La Garriga
  Oficina de de les Franqueses Ctra. de Ribes, 14 (Pl. Can Font) 08520 Les Franqueses del Vallès
  Oficina de Malgrat C. Mar, 61 08380 Malgrat de Mar
  Oficina de Manresa C. Major, 36 08242 Manresa
  Oficina de Martorell C. Mur, 61 08760 Martorell
  Oficina de Mataró Ciutat Rda. Mn. Jacint Verdaguer,77 08304 Mataró
  Oficina de de Molins de Rei Pg. del Terraplè, 38 bx 08750 Molins de Rei
  Oficina de Mollet del Vallès Pl. Major 1 08100 Mollet del Vallès
  Oficina de Montmeló C. de Vic, 30 08160 Montmeló
  Oficina de Montornès Av. 11 de setembre, 32 bx 08170 Montornès del Vallès
  Oficina de d’Olesa de Montserrat C. Obliqua, 6 08640 Olesa de Montserrat
  Oficina de Palau-solità i Plegamans C. Josep Brunes, 5 local 2 08184 Palau-solità i Plegamans
  Oficina de Pallejà Av. Generalitat, 75-77 08780 Pallejà
  Oficina de Parets Av. Lluís Companys, 9 08150 Parets
  Oficina de Piera C. St. Bonifaci 16 08784 Piera
  Oficina de Pineda C. Moragas i Barret, 66 loc.2 08397 Pineda
  Oficina de Premià de Mar C. Torras i Bages, 27- 29 08330 Premià de Mar
  Oficina de Ripollet C. Padró, 9 08291 Ripollet
  Oficina de Rubí Pg. Pau Claris, 38-40 (local 1) 08191 Rubí
  Oficina de Sant Adrià de Besòs C. Miquel Servet, 8 08930 Sant Adrià de Besòs
  Oficina de Sant Andreu la Barca Pl. Ajuntament, 1 08740 Sant Andreu de la Barca
  Oficina de Sant Boi de Llobregat Pl. de l’Ajuntament, 20-21 08830 Sant Boi de Llobregat
  Oficina de Sant Celoni Ctra. Vella, 5 08470 Sant Celoni
  Oficina de Sant Cugat del Vallès C. Sant Ramon, 5 08172 Sant Cugat del Vallès
  Oficina de Sant Feliu de Llobregat Ctra. Laureà Miró, 193-195 08980 Sant Feliu de Llobregat
  Oficina de de Sant Pere de Ribes C. Comas i Solà, 27 08810 Sant Pere de Ribes
  Oficina de de Sant Vicenç Horts C. Francesc Macià, 46-48 08620 Sant Vicenç Horts
  Santa Coloma de Gramenet C. Vistalegre, 17 08921 Santa Coloma de Gramenet
  Oficina de Santa Perpètua de Mogoda Pl. de la Vila, 7 08130 Santa Perpètua de Mogoda
  Oficina de Sitges C. Rafel Llopart, 58-60 08870 Sitges
  Oficina de Tordera Pl. Concòrdia s/n 08490 Tordera
  Oficina de Vic C. Historiador R. d’Abadal, 5, 3r (edifici del Sucre) 08500 Vic
  Oficina de Viladecans C. Major, 27-29 08840 Viladecans
  Oficina de Vilafranca del Penedès – Ajuntament C. Cort, 14 08720 Vilafranca del Penedès
  Oficina de Vilanova i la Geltrú C. Jardí, 3-5 08800 Vilanova i la Geltrú
  Oficina de Vilassar Pl. Vicenç Casanovas,11-15 L 1. 08340 Vilassar
  XALOC
  Oficina de l’Alt Empordà C. Nou, 48 17600 Figueres
  Oficina del Gironès C. Riera de Mus, 1-A 17003 Girona
  Oficina de La Bisbal d’Empordà C. Folch i Torres, 15 baixos 2 17100 La Bisbal d’Empordà
  Oficina de la Garrotxa Av. Onze de Setembre, 22 17800 Olot
  Oficina de Puigcerdà Placeta dels bombers, 13 local 5 17520 Puigcerdà
  Oficina de Roses C. Francesc Macià, 23 17480 Roses
  Oficina de Salt C. Major, 156 17190 Salt
  Oficina de Tossa de Mar Av. del Pelegrí, 25 (Edifici La Nau) 17320 Tossa de Mar
  OARGTL
  Oficina territorial de Balaguer C. La Banqueta, 39, 1r pis 25600 Balaguer
  Oficina Bellver de Cerdanya Plaça Major, 12 baixos 25720 Bellver de Cerdanya
  Oficina territorial de Cervera Rbla. Lluís Sampere 14 25200 Cervera
  Oficina del Pont de Suert Plaça Major, 9, 25520 El Pont de Suert
  Oficina territorial de La Seu d’Urgell Pg. Joan Brudieu, 18, baixos 25700 La Seu d’Urgell
  Oficina territorial de les Borges Blanques Raval de Lleida, 26 25400 Les Borges Blanques
  Oficina territorial del Segrià Rbla. de Ferran, 18, baixos 25007 Lleida
  Oficina territorial de Mollerussa Pl. Manuel Bertran, 2, 1r – B 25230 Mollerussa
  Oficina territorial de Solsona Pl. Major, 8 25280 Solsona
  Oficina de Sort C. del Mig, 9 (Consell Comarcal del Pallars Subirà) 25560 Sort
  Oficina territorial de Tàrrega Pl. de les Nacions sense Estat, 1 25300 Tàrrega
  Oficina territorial de Tremp Pg. del Vall, 15 25620 Tremp
  Oficina territorial de Vielha C. Sarriulera, 12, baixos 25530 Vielha
  BASE- Gestió d’ingressos
  Oficina del Montsià C. Major 34 43870 Amposta
  Oficina del Baix Penedès C. del Mar 3 43700 El Vendrell
  Oficina del Priorat Pl. Quartera 36 43730 Falset
  Oficina de la Terra Alta Ctra. De Vilalba 4 43780 Gandesa
  Oficina de la Conca de Barberà C. Aguiló 2 43400 Montblanc
  Oficina de la Ribera d’Ebre Pg. Sant Antoni 11 43740 Móra d’Ebre
  Oficina del Baix Camp C. Misericòrdia 34 43205 Reus
  Oficina del Tarragonès Rbla. Lluís Companys 14 43005 Tarragona
  Oficina del Baix Ebre Av. Cristòfol Colom 33 43500 Tortosa
  Oficina de l’Alt Camp Pl. Sant Jordi 2 43800 Valls
  Girona, 2 de maig de 2014
  Joan Carles Bonet i Foix
  Secretari delegat de XALOC

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: