Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Les escoles ZER de la Garrotxa podrien perdre la identitat jurídica

Posted by lejarza en 31 julio, 2013


Les escoles ZER de la Garrotxa podrien perdre la identitat jurídica

Vall del Llierca, Argelaguer – Olot – Garrotxa

Les escoles rurals de la Garrotxa podrien perdre la identitat jurídica que tenen ara i veure com les seves estructures se centralitzen, al voltant del col·legi que té la titularitat de cada Zona d’Escolarització Rural (ZER). Això passaria si tira endavant una modificació que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va afegir al projecte de Decret de plantilles i provisió de llocs docents, discutit al Consell Escolar de Catalunya i que es podria publicar a principis d´agost.
El document disposa d’un apartat dedicat a les escoles rurals -l’addicional segona- que canvia la regulació actual, recollida al Decret d’autonomia de centres. A les comarques de Girona, hi ha prop de 75 escoles rurals agrupades en una quinzena de ZER.
Si la intenció del Departament prospera les ZER s’agruparien sota una sola direcció i cada centre perdria el seu número de registre com a escola de poble. Els centres que formen part d’una mateixa zona rural comparteixen projecte educatiu i mestres itinerants, aspectes que, en principi, no haurien de veure’s afectats per la nova regulació d’Ensenyament. Ara bé, a efectes pràctics, la centralització d’estructures podria dificultar l’organització a nivell municipal, ja que cada escola s’implica amb la comunitat municipal on es troba i hi adapta el seu calendari de festes.
El 26 de juny, el Consell Escolar va emetre un dictamen favorable al projecte de Decret de plantilles que inclou l’addicional que afecta les escoles rurals de la Garrotxa.

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau, Garrotxa, Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, Catalunya, Espanya, Lejarza, ICV-EUiA

Anuncios

5 comentarios to “Les escoles ZER de la Garrotxa podrien perdre la identitat jurídica”

 1. lejarza said

  L’inici del nou curs perilla a l’escola de les Preses

  L’AMPA de La Bòbila, amb el suport de l’Ajuntament, acorda no començar les classes si no es disposa de la planta superior de l’edifici, que encara no permeten que entri en servei

  01/08/13 Garrotxa – LES PRESES – RAMON ESTÉBAN

  Els prop de 150 alumnes matriculats a l’escola La Bòbila de les Preses per al curs vinent no hi assistiran el primer dia de classe –el 12 de setembre– si no poden disposar de totes les instal·lacions. La decisió l’ha pres l’AMPA després de comprovar que la planta superior de l’escola –un edifici inaugurat el curs passat– encara no es pot utilitzar. La decisió té el suport de l’Ajuntament.
  Cobraments pendents
  L’obra pendent consisteix només en acabats i detalls, però els tècnics de la Generalitat es neguen a donar el vistiplau al lliurament d’aquests espais si no compleixen tots els requisits. El retard és degut –han explicat fonts municipals– a les complicacions per cobrar que pateixen alguns dels proveïdors de l’obra. “Hem fet gestions davant d’Ensenyament, el delegat del govern i fins i tot amb la vicepresidenta, exposant el problema”, va declarar ahir l’alcalde, Pere Vila (CiU). Vila confia que s’arribi a un acord entre els proveïdors i l’empresa pública Infraestructures (l’antiga Gisa) respecte dels pagaments i que al setembre tot estigui a punt. “En qualsevol cas –va afegir-hi– l’Ajuntament continuarà fent les gestions necessàries.”
  Falta d’espai
  L’obertura de la planta superior és indispensable per al funcionament correcte del centre, considera l’AMPA, atès que el curs passat ja van tenir greus problemes d’espai (la biblioteca es va haver de condicionar com a aula, per exemple), que a partir del setembre s’agreujaran amb la incorporació d’una quarantena d’alumnes nous. En el curs passat l’AMPA de la Bòbila ja es va haver de mobilitzar per poder disposar de la pista poliesportiva, que no estava enllestida a l’inici de les classes.

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau, Garrotxa, Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, Catalunya, Espanya, Lejarza, ICV-EUiA

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 151 – 7 d’agost de 2013
  Núm. 9070
  AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX
  Anunci sobre notificació d’un acte administratiu
  De conformitat amb el que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992,
  de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i atès que intentada la notificació, no s’ha pogut practicar, es procedeix, per mitjà d’aquest anunci, a notificar a l’empresa Obres Integrals Mont S. L. l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 28 de juny de 2013, en que s’acorda desestimar l’al·legació presentada pel
  senyor Pere Sànchez Palomeras en representació de la citada empresa d’acord amb els motius expressats en l’informe redactat, en data 25 de juny de 2013, pel director facultatiu de l’obra Adequació per la millora de l’eficiència energètica de l’escola de Montagut i es requereix a l’entitat Caixabank S. A. l’execució de la garantia definitiva del contracte de l’obra de referència, per import de 3.358,54 euros, dipositada pel contractista adjudicatari Obres Integrals Mont SL, mitjançant aval bancari inscrit en el Registre d’Avals amb el nº 9340.03.1072509-01.
  L’expedient es troba a disposició de l’interessat pel coneixement íntegre de l’esmentat acte en horari d’atenció al públic a la Secretaria de l’Ajuntament.
  Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació.
  Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.
  Montagut, 29 de juliol de 2013
  Mònica Boix Pagès
  Alcaldessa

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau, Garrotxa, Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, Catalunya, Espanya, Lejarza, ICV-EUiA

 3. lejarza said

  Les llars d´infants d´Olot demanen responsabilitats

  Garrotxa 05.09.2013

  L’Associció de Pares i Mares de les Llars d’Infants Municipals d’Olot (AMIPA) ha demanat a l’Ajuntament que depuri les responsablitats de la regidoria d’Ensenyament i de la part de l’Institut Municipal d’Educació (IME) que té competències en aquest servei. La demanda dels representants dels pares és perquè, segons exposen, no se’ls ha tingut en compte en la redistribució de les educadores provocada pel tancament de la Llar d’Infants de Sant Miquel. valoren la redistribució cum “una decisió política amb nul valor pedagògic”.
  En una carta pública, els pares indiquen que no assistiran a cap més taula de treball amb l’Ajuntament i l’IME, perquè es senten “utilitzats i enganyats”. Assenyalen que si bé no assistiran a les taules de treball “per no ser usats per quedar bé amb l’opinió pública”, no pleguen.

 4. lejarza said

  Els pares accedeixen a començar el curs a l´escola de les Preses

  Garrotxa LES PRESES

  Després d’una assemblea, amb els pares i mares, Albert Bayot (director dels Serveis Territorials d’Ensenyament), Pere Vila (alcalde de les Preses per CiU) i Núria Ivern (subdirectora de Construccions Escolars del Departament d’Ensenyament) han pogut convèncer els pares de l’Escola la Bòbila de les Preses perquè duguin els seus fills a escola el dia 12 de setembre Amb la seguretat adquirida del fet que l’escola estarà plenament acabada, els pares i mares han desistit de la idea de no dur els nens a escola en l’inici del curs escolar. La reunió va tenir lloc dimarts passat a la pròpia escola i hi van ser gran part dels pares.
  A l’assemblea es va comunicar la signatura de l’acta d’ocupació i es van donar detalls d’alguns arranjaments i acabats menors que encara cal fer. Van enumerar la posada en marxa de la caldera, la col·locació de lames d’alumini i algun repàs de la pintura. Això no obstant, els representants de la Generalitat van explicar les circumstàncies que havien retardat la finalització definitiva de l’obra i, sobretot, que ja es pot fer servir en la seva totalitat.
  Era el que volien els pares i també l’Ajuntament. L’origen de les queixes era l’incompliment de les dates promeses per causa de la manca de pagament de la Generalitat envers l’empresa constructora. Les protestes dels pares pels imcompliments van començar a la tardor del 2012 i van seguir fins fa poc, quan van anunciar que no durien els nens a escola, si no estava feta.
  Per la seva part, l’Ajuntament també exigia una entrada en servei completa de l’escola. Sobretot, perquè hi hauran 40 alumnes més que el curs passat. Ajuntament i pares volien que els escolars grans i petits no compartissin el mateix pati i disposar del gimnàs. Ara, l’escola obrirà amb tots els espais en servei i acollirà 165 alumnes (repartits en educació infantil i primària) i 13, 5 mestres.

 5. lejarza said

  Santa Pau busca mestre a les tardes

  L’Ajuntament prepara un local social per a joves per compensar la jornada intensiva als instituts

  05.10.2013 Garrotxa

  SANTA PAU | DDG “Busquem una persona que assessori els joves”, ha dit Josep Companys (alcalde de Santa Pau per ERC). El problema està en el fet que hi ha un Decret llei que no permet contractacions a les administracions municipals. De tota manera, l’Ajuntament està obert a buscar una solució per tal de poder disposar d’una persona que ompli en positiu el temps dels joves. Un temps que s’ha eixamplat per causa de la jornada compactada dels instituts. Els adolescents arriben a casa poc més tard de la 3 de la tarda i, segons Companys, “els queda una llarga jornada per davant”. L’Ajuntament es conformaria amb què l’assessorament juvenil es fes dos dies a la tarda. L’alcalde va valorar l’opció del voluntariat o de professors jubilats. “Algú que se’n volgués fer càrrec”, ha dit.
  L’Ajuntament ja té part de la situació resolta. Ha decidit adequar la major part dels baixos que fins fa poc estaven ocupats pel dispensari mèdic com a local social per als joves. Encara en quedarà una petita part que servirà de lloc de reunió per als membres del club d’escacs, que han aconse?guit resultats de consideració.
  Es tracta d’uns baixos situats a la plaça de Sant Roc, en ple conjunt medieval, que són poc accessibles als cotxes. En canvi, segons Companys, no hi ha problema perquè els joves hi arribin en bicicleta o amb ciclomotor. De fet, l’edifici, abans de ser dispensari mèdic i habitatge de funcionaris, havia estat l’escola d’un Santa Pau molt rural i amb més habitants que ara.
  Companys ha indicat que l’Ajuntament ha valorat que l’accés a l’antic dispensari mèdic era complicat per a les persones grans amb mobilitat reduïda. “Els costa pujar i baixar dels cotxes i després han de caminar per una pujada”, ha assenyalat.
  Segons ell, la nova ubicació dels serveis d’atenció mèdica estarà molt millor al local que fins fa poc havia estat usat per la llar d’infants. Es tracta d’un espai a la perifèria del poble. El nou dispensari disposarà de places d’aparcament.
  L’alcalde ha anunciat que en el termini d’un mes, l’Ajuntament tindrà adequat el nou equipament. Ha precisat que gràcies a un acord amb la Diputació.
  A més, l’Ajuntament busca un espai per fer-hi una biblioteca. La creació d’un punt de lectura és un consell de la tècnica de joventut comarcal, al qual l’Ajuntament busca una sortida. La idea és disposar d’un lloc, on la gent i més els joves es puguin reunir per llegir o fer els deures i que, a més, serveixi per tenir-hi els llibres dedicats o amb referències a Santa Pau o a l’antiga baronia.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: