Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Assemblea Garrotxa del Procés Constituent

Posted by lejarza en 29 junio, 2013


Vall del Llierca, Argelaguer – Olot – Girona: Assemblea Garrotxa del Procés Constituent.-Acta de l’assemblea del Procés Constituent Garrotxa (15/06/2013) Lloc: Sala d’Actes de l’Hospici Olot Hora: 12:00 – 13:52

Assistents: Josep Humet, Laura Carballés, Quique Rodríguez, Xavier Garcia, Carmina Hinojosa, Joan Asin, Vicenç Gibert, Xavier Masalo, Margarita Perez, Chus Penas, Carles Carbonell, Encarna Sanchez, Rufo Bellón, Julià Turrado, Joan Rodriguez (Argelaguer), Jordi Fàbregas, Maria Rosa Turrado, Maria Teresa Barnera, Manel Martinez, Elena Adelantado, Dolors Ros, Lluis Fontrodona, Isaac Maso, Tatjana Stankovic, Angi Vilà, Juan Rodriguez Lejarza (Argelaguer), Xavier Planagumà, Carme Senpau, Carme Clapera, Àngels Capdevila, Francesc Freixanet, Raquel Gómez, Josep Calm, Núria Melià, Albert Banti, Martí Lleixà, Alba Serra, Bosco Plans, Lluís Rubió, Luis González, Jordi Gasulla, Miquel Torn (Argelaguer).
S’excusen: Pilar Aumatell, Imma Domenech, Emili Duran, Montse Gou, Eva Aguilera, Joan Bassols, Laura Pigem, Pepita Orriols, Manuel Compte, Xavier Cortés, Francesc Moreno, Ester Canal, Ricard Rúbies, Maria Figueres, Jordi Carbonell, Ferran Bravo, Pere Avià, Carlota Giralt, Sílvia Molera (Argelaguer), Pere Bahí, Gemma Ros, Neus Oriol, Lluis Jiménez, Anna Pujol, Montse Mundet, Mercè Serrat, Sergi Gómez.
Ordre del dia:
1. Presentació
2. Exposició dels 10 punts
3. Constitució oficial de l’assemblea de la Garrotxa
4. Organització
5. Propera assemblea

Acta:
1. Presentació

En Luis González explica que ell i en Jordi Gasulla van assistir a una reunió organitzativa a Barcelona on es va parlar -entre altres coses- de quin hauria de ser el procés a seguir un cop feta la presentació pública del Procés Constituent a la Garrotxa. Tots dos expliquen que fins ara, la presentació i la primera assemblea s’han hagut de convocar des d’un petit grup de persones a títol individual perquè encara no hi havia una assemblea constituïda oficialment a la nostra comarca, però que la seva intenció és passar a un segon pla a partir que aquesta es constitueixi i incorpori molta més gent.

Tot seguit, es fa una roda de noms perquè les persones assistents es presentin, en la qual diuen el seu nom, la població i si estan implicats en alguna entitat, associació o partit.
2. Exposició dels 10 punts

A petició d’un dels assistents, es procedeix a llegir els 10 punts que inspiren el Procés Constituent, que llistem tot seguit:
Expropiació de la banca privada, defensa d’una banca pública i ètica, fre a l’especulació financera, fiscalitat justa, auditoria del deute i impagament del deute il.legítim.
Salaris i pensions dignes, no als acomiadaments, reducció de la jornada laboral i repartiment de tots els treballs, inclòs el treball domèstic i de cura no-remunerat.
Democràcia participativa, reforma electoral, control dels càrrecs electes, eliminació dels privilegis dels polítics i lluita decidida contra la corrupció.
Habitatge digne per a tothom, moratòria dels desnonaments i dació en pagament retroactiva.
No a les privatitzacions, reversió de totes les retallades i potenciació del sector públic sota control social.
Dret al propi cos i no a la violència de gènere.
Reconversió ecològica de l’economia, expropiació i socialització de les empreses energètiques i sobirania alimentaria.
Drets de ciutadania per a tothom, no a la xenofòbia i derogació de la legislació d’estrangeria.
Mitjans de comunicació públics sota control democràtic, programari i xarxa lliure i desmercantilització de la cultura.
Solidaritat internacional, no a la guerra, i per una Catalunya sense exèrcit i fora de l’OTAN.

3. Constitució oficial de l’assemblea de la Garrotxa

Fetes les presentacions i llegits els 10 punts, les persones assistents constitueixen oficialment l’assemblea comarcal del Procés Constituent a la Garrotxa.
4.
5. Organització

S’inicia un torn obert de paraula en el qual alguns assistents mostren alguns dubtes a nivell organitzatiu, els quals es responen amb les dades que ens han facilitat les persones responsables d’Extensió del Procés Constituent a nivell de Catalunya.

Quina estructura hi ha a nivell nacional? Mentre no hi hagi una assemblea general (representació de totes les assemblees locals) està funcionant un Grup Promotor que consta dels nuclis creats, dels que estan en procés de creació i de 3 Comissions: Comissió d’Extensió, Comissió d’Economia i Finances i Comissió de Comunicació.

Com és el funcionament assembleari? L’assemblea és la reunió de tots els adherits al Procés Constituent de la comarca. En aquesta hi pot participar tothom amb el mateix dret a veu i vot. Totes les decisions que es prenen es fan prioritàriament per consens, i si no és possible, votant. Aquestes decisions són executades per les persones que escull l’assemblea, que s’han de limitar a fer estrictament allò decidit entre totes i tots. No hi ha un grup dirigent, sinó que hi pot haver amb responsabilitats assignades per l’assemblea amb l’objectiu de realitzar tasques concretes.

Com ens coordinem, a la Garrotxa? Un dels primers objectius segurament serà anar a presentar el Procés Constituent al màxim nombre de pobles de la comarca. Mentrestant, ens trobem a les assemblees i ens comuniquem a través d’internet, hi ha dues formes de contacte: La llista de correu interna (procesconstituentgarrotxa@googlegroups.com), que serveix per coordinar-nos entre reunió i reunió i que rep automàticament tothom; i el correu electrònic (garrotxa@procesconstituent.cat) que només el rep la persona o persones responsables de revisar els correus electrònics que arriben de persones no adherides.

És un nou partit polític, el Procés Constituent? No. El Procés Constituent és un grup de pressió que s’ha creat per aconseguir que aquelles persones, entitats o partits que comparteixen els 10 punts programàtics s’uneixin en una coalició electoral a les properes eleccions al Parlament de Catalunya.

A quines altres eleccions es presentarà? A cap. El Procés Constituent s’ha creat per presentar-se al Parlament i iniciar un procés en el qual es creï la Constitució d’un nou estat amb unes bases sòlides de justícia social. Per aquest motiu, no es prestarà ni a les eleccions estatals, ni europees, ni municipals.

Què podem fer, des de la Garrotxa, pel Procés Constituent? De moment, tenim dues tasques molt importants. En primer lloc, explicar a tothom de què es tracta i fer créixer el número d’adhesions fins a 100.000. No es tracta només de fer créixer un número de signatures, sinó d’aprofitar per explicar el contingut de la proposta. I en segon lloc, començar a generar debat social entorn als 10 punts programàtics, ja sigui mitjançant actes al carrer, parlant amb gent, etc. Aquesta feina es concretarà i es planificarà a la propera assemblea comarcal.

Algun d’aquests temes els podeu trobar més detallats al document que us adjuntem, que ens ha facilitat la Comissió d’Extensió a nivell de Catalunya.
Annex Document:
Funcionament i activitat de les Assemblees locals
(document aprovat a la reunió del Grup Promotor del 02/06/13)

Constitució i funcionament de les Assemblees locals
Des d’ara fins a finals de juliol hem de dedicar el màxim esforç possible a posar en marxa
les assemblees locals. El punt d’arrencada a cada localitat és variable: en alguns casos
les assemblees han començat a ser impulsades per col.lectius locals preexistents i que
han decidit impulsar el projecte del Procés Constituent (candidatures locals alternatives,
nuclis del 15M, gent d’entitats socials…). En d’altres es tracta de persones més o menys a
títol individual que s’han posat en contacte a través de la web.
Les Assemblees s’han de constituir de forma oberta, invitant d’entrada a tots els i les
firmants del Manifest i fent difusió pública de la seva celebració. La base política d’acord
inicial és el Manifest. La composició de les Assemblees està sent, i serà, molt diversa. En
aquesta fase inicial cal un esforç de treball consensual i un esperit col.laboratiu per
arrencar una dinàmica de treball. En la mesura en què sigui possible és convenient que la
funció dinamitzadora i motriu de les Assemblees locals la realitzin persones vinculades a
col.lectius amb legitimitat política i social a la localitat i per persones de consens. El mateix
criteri és vàlid per les taules dels actes de presentació.
De moment no hem posat en marxa assemblees sectorials i ens hem centrat en l’àmbit
territorial, però hem de tenir present també que a mig plaç també caldrà posar en marxa
algunes assemblees sectorials en aquells sectors on hi hagi condicions i tingui
funcionalitat fer-ho.
Un cop constituïdes és important que les Assemblees locals tinguin un pla de treball i
tasques concretes a realitzar, per a mantenir una dinàmica en ascens. Cada Assemblea
local pot organitzar el seu propi pla de treball i la seva agenda, però és convenient tenir
una pauta general que serveixi de referència i d’estímul a les diferents Assemblees locals
a l’hora d’organitzar la seva pròpia activitat. A nivell general cal també llançar iniciatives i
campanyes d’àmbit català.
Cada assemblea hauria de fixar una periodicitat regular en les seves reunions, en funció
del seu tamany, tasques a fer, disponibilitats, etc. Una periodicitat mensual podria ser
indicativa.
En aquesta fase inicial les tasques que les Assemblees haurien de començar a fer podrien
ser les següents:
1.Pla d’Extensió: l’objectiu ha de ser arribar a més persones de cada localitat, buscant
sumar més persones i sectors socials al projecte.
-D’entrada la tasca prioritària és impulsar un pla de recerca de firmes al Manifest
fundacional (via internet i xarxes socials i amb taules al carrer). L’objectiu general és
arribar a les 100.000 firmes. La recerca de firmes és la primera campanya general
coordinada del Procés Constituent. Cal posar en marxa una bateria de materials de difusió
per afavorir la recerca de firmes (vídeos, cartells, etc)
-Cal regularitzar també activitats de difusió (repartides de material, encartellades….)
2.Discussió política, formació i sensibilització
-organitzar debats públics monogràfics sobre cada un dels deu eixos del manifest en
forma de xerrades, debats, etc.; aquests debats tindran tant la funció de cohesionar
políticament a les noves assemblees creades com d’aprofundir en la reflexió programàtica
i la discussió col.lectiva. Han de servir per a donar un pla de treball concret d’activitats a
les assemblees.
-començar a realitzar un treball de vinculació de les problemàtiques locals amb les
propostes més generals
-concretar i implementar en el territori les campanyes generals que s’acordin realitzar a
nivell de Catalunya. La primera d’elles és la recerca de firmes pel Manifest. Més endavant
ja s’establiran noves campanyes.

Funcionament del Grup Promotor, comissions de treball i coordinació general de les Assemblees locals
El procés de creació d’assemblees locals hauria de culminar en una Assembla o encontre
general a nivell de Catalunya. Ara és encara prematur per a fixar un calendari i els
terminis. El setembre hauríem de poder fer-ho.
A mesura que es van posant en marxa assemblees locals aquestes s’han de vincular al
grup promotor general, enviant una persona/es a les seves reunions.
Fins que no hi hagi una Assemblea o encontre general el Grup Promotor ha de ser un
òrgan que es vagi ampliant (geogràficament, sectorialment…) successivament amb la
incorporació de noves persones que es van afegint al procés, ja sigui en nom
d’assemblees locals, de col.lectius que s’afegeixen, etc. La funció de l’òrgan és prendre
els grans acords polítics i ser un punt de trobada d’assemblees locals i dels col.lectius i
persones vinculades al projecte.
Junt amb el grup promotor tenim tres comissions de treball, obertes, en marxa: extensió
(encarregada dels contactes amb les localitats i d’ajudar a posar en marxa les assemblees
locals, i també encarregada de fer contactes amb col.lectius i entitats per a presentar-los
el projecte); organització i finances (que s’ocupa d’atendre les peticions via web, distribuir
materials, portar les finances i estar en contacte amb les assemblees locals un cop
creades); i comunicació (encarregada de la web, xarxes socials, audiovisuals, catells,
premsa…). Les tres comissions fan el treball quotidià necessàri per a impulsar el Procés
Constituent a nivell general i contribuir a ajudar a les assemblees locals.
També hem de començar a realitzar un treball d’aprofundiment programàtic i de
desenvolupament de continguts, a partir dels deus punts incials del manifest. CAmb
aquest objectiu es constituirà una comissió de continguts que elabori en aquest terreny.
Haurem de posar en marxa a partir d’ara una comissió tècnica de coordinació amb
persones de les tres comissions per a coordinar les tasques de les tres comissions.
Tot aquest funcionament és provisional fins que no poguem concluir el procés de posada
en marxa de les assemblees locals i d’extensió del projecte a nous col.lectius i àmbits.

Assemblea Garrotxa Procés Constituent 2013 (Argelaguer - Lejarza)

Assemblea Garrotxa Procés Constituent 2013 (Argelaguer – Lejarza)


Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau, Garrotxa, Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, Catalunya, Espanya, Lejarza, ICV-EUiA

7 comentarios para “Assemblea Garrotxa del Procés Constituent”

 1. lejarza said

  PROPERS ACTES

  Presentació del Procés Constituent a Igualada
  29 juny 2013 11:30 | Igualada
  Assemblea del Procés Constituent a Viladecans
  29 juny 2013 18:00 | Viladecans
  Acte de presentació del Procés Constituent a Sant Boi de Llobregat (Amb Arcadi Oliveres i Jaume Asens i actuació musical Mateolika)
  30 juny 2013 18:30 | Sant Boi de Llobregat
  Assemblea del procés Constituent a Martorell
  30 juny 2013 19:00 | Martorell
  Assemblea Procés Constituent a Sant Cugat
  3 juliol 2013 7:00 | Sant Cugat del Vallès
  2a ASSEMBLEA DEL PROCÉS CONSTITUENT A PREMIÀ DE MAR
  3 juliol 2013 19:00 | Premià
  Assemblea Osona – Cabrerès
  3 juliol 2013 19:30 | Roda de Ter
  Assemblea Osona – Lluçanès
  4 juliol 2013 19:30 | Sant Creu de Jutglar
  Assemblea Osona – Bisaura i Vall del Ges
  4 juliol 2013 20:00 | Colònia de Borgonyà

  NOTÍCIES RECENTS

  Es constitueix l’assemblea Mogent que agrupa els pobles de Cardedeu, Cànoves, Sant Pere de Vilamajor, Sant Antoni de Vilamajor i Llinars
  La segona assemblea a Tarragona aplega més d’un centenar d’assistents.
  Video de la presentació del Procés Constituent a Tarragona
  El Procés Constituent comença a caminar a Terrassa
  Presentació del Procés Constituent a Montmeló

 2. lejarza said

  Procés Constituent a Tarragona


  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau, Garrotxa, Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, Catalunya, Espanya, Lejarza, ICV-EUiA

 3. lejarza said

  Procés Constituent a Vic (Osona)


  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau, Garrotxa, Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, Catalunya, Espanya, Lejarza, ICV-EUiA

 4. lejarza said

  Teresa Forcades i el procés constituent a (TV3)


  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau, Garrotxa, Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, Catalunya, Espanya, Lejarza, ICV-EUiA

 5. lejarza said

  Acta de la quarta assemblea del Procés Constituent Garrotxa (22/07/13)
  Lloc: Sala d’Actes de l’Hospici
  Hora: 19:30

  Hi assisteixen: Alba Serra, Albert Banti, , Albert Nogue Font, Anna Mª Herrero, Anna Rodriguez Molins, Arlette Mana, Assumpta Morros, Carles Carbonell, Carme Bosch, Carme Busquets, Carme Senpau, Chus Penas, Dolors Ros, Encarna Sanchez, Elena Adelantado, Ferran Bravo, Francesca Herrero, Joan Altes Capella, Joan Pelaez, Joaquim Monturiol, Josep Calm, Jordi Méndez Badosa, Juan R. Lejarza, Juanjo Salas, Julia Turrado, Llorenç Planaguma, Manel Compte, Manel Martínez, Maria Carme Muntada, Maria Estrella Arbat, Maria Rosa Turrado, Marina Planas, Martí Lleixà, Miquel Aulina, Montse Navarro, Pepita Orriols, Ramon Mateu, Rosa Pujolar, Sara Rodriguez, Tatiana Stankovic, Vicenç Gibert, Xavier Bartolome, Xavier Caceres , Xavier Garcia, Xavier Planagumà. Total 44 persones.

  S’excusen: Bibiana Rubio Costa, Bosco Plans, Coral Barcons, Francesc Moreno Sanchez ,Jordi Gasulla, Luis Jiménez, Luis Gonzalez, Miquel Macias Arau , Rut Miralles ,Rufo Bellon,
  Ordre del dia:
  1. Aprovació de l’acta anterior
  2. Jornada de diàlegs múltiples del dia 14 juliol a Barcelona
  3. Presentació idees de Comissió Difusió
  4. Altres.
  5. Propera reunió
  Acta:
  1. Aprovació de l’acta anterior

  S’aprova l’acta anterior sense cap esmena.
  Martí Lleixà s’ofereix a fer l’acta, comenta el funcionament provisional dels grups de mail de contacte .
  El mail general de difusió és fa des de BCN amb l’adreça : garrotxa@procesconstituent .cat – des de on s’envia l’ informació a totes les persones adherides al moviment de la Garrotxa. Ens informen des de BCN que actualment els nombre d’ adherits a la Garrotxa es de 420 persones. També existeix un grup de mail igual per 17 comarques de Catalunya, s’anirà fent la resta a mida que es vagin demanant ( veure llistat en Informe comisió de comunicació del dia 07 juliol pagines 6 i 7 – enviat per Jordi Gasulla). També tenim un segon grup de mail local creat al googlegrups solament amb les persones que hem assistit a les assemblees locals i hem donat el mail.
  S’està treballant per millorar la coordinació de Catalunya des de BCN i a final de juliol estarà tot molt més lligat. –Comenta que s’ha passat des de aquest mail el passat divendres l’enquesta per indicar preferència del dia a realitzar les assemblees, solament han contestat per e-mail 10 persones , es passa en ma un llistat per convidar als assistent a respondre. També és convida als nous assistents que ho desitgin posin les seves dades (varen ser un total de 16 persones).
  Es demana un moderador de l’assemblea s’ofereix Xavier Garcia.
  2. Jornada de diàlegs múltiples del dia 14 juliol a Barcelona
  Finalment varen assistir a les jornades 7 persones de la Garrotxa + 1 de Pla del estany. És demana als participants ens expliquin com va anar.
  En Pep Calm – ens explica que en la jornada del diumenge 14 juliol eren unes 700 persones d’arreu de Catalunya. La proposta era debatre sobre els 10 punts del manifest, qualsevol participant podria proposar un debat sobre un punt, convidava a una hora concreta a parlar d’un punt. Els debats es convidava a dialogar, aportant cadascú les seves opinions, sense pretendre arribar a cap conclusió, és podia abandonar el diàleg quan un volia. La persona que havia proposat el diàleg tenia que fer de moderador i fer un resum del que s’havia parlat. Es varen realitzar uns 150 grups/diàlegs diferents.

  Xavier Planagumá : Comenta també l’esperit dels diàlegs, que eren totalment lliures. Que tot plegat és una progressió per fer participar cada cop a més gent, les jornades del dia 07 era per 250 persones les del dia 14 estaven pensades per unes 1.000 i el dia 13 octubre a la Plaça Catalunya es pretén que els diàlegs siguin amb milers de participants.
  Va remarcar 4 punts que va explicar la Tresa Forcades que condicionaven els diàlegs i la situació actual:
  Subjectivitat política
  Diversitat de veus
  Sentit d’urgència
  Estem fent una revolució.

  Carles Carbonell : Comenta també l’esperit viscut de la diversitat i llibertat de diàlegs. També que en les jornades va veure poca gent jove de menys de 30 anys i també a la nostra assemblea de la Garrotxa i proposa que és faci algun acte enfocat al jovent per presentar el Procés constituent.

  Rosa Ros : Pensa que també necessita aprofundir en els 10 punts del manifest i proposa de fer els diàlegs a nivell comarcal en la nostra assemblea de la Garrotxa.
  Martí Lleixà : Proposa de fer-ho separat, dedicar una assemblea a les informacions globals i de coordinació i una altra a dialogar sobre els manifest del Procés constituent.
  Joan Altes : Defensa que les assemblees son poc participatives, que podem fer una primera part amb els temes organitzatius i una segona a fer grups i parlar sobre un dels punts del manifest.

  Es genera una sèrie d’intervencions defensant les dues idees, on participa molta gent.
  Es parla també d’obrir un for Internet per opinar sense ser presencial.
  Pep Calm / Xavier Planagumà : Recorden que les reflexions dels diàlegs del passat dia 14 és resumiran i es penjaran a la web del Procés constituent perquè serveixin de base precisament per continuar els diàlegs arreu del país.

  Finalment es vota i l’assemblea decideix per amplia majoria, que a partir de la propera assemblea és farà una primera part organitzativa i una segona de diàlegs. Xavier Planagumà proposa una comissió per preparar el diàleg, abans de la propera assemblea s’ofereixen : Xavier Planagumà / Pep Calm / Carles Carbonell

  Sara Rodríguez : Comenta la proposta enviada per Rufo Bellon al mail de l’assemblea de la Garrotxa per recollir signatures per garantir una renda mínima a tots els ciutadans de Catalunya , com diu l’article 24.3 del Estatut de Catalunya.
  3. Presentació idees de Comissió Difusió

  Formada per :Encarna Sánchez, Alba Serra, Luis Jiménez, Xavier Garcia, Luis González. Sílvia Molera, Pep Calm, Jordi Gasulla, Laura Carballés, Cesc Moreno
  Dedicada als temes de : recollida de signatures, dels actes i/o debats públics, premsa, xarxes socials i difusió en general , etc.
  Alba Serra : ens explica que s’han reunit el passat dia 15 i ens comenta els diferents punts treballats. Remarcar :
  – varen parlar de donar la benvinguda a les persones noves que assisteixin a les assemblees
  – S’ha enviat un mail de presentació de l’assemblea a tots els adherits.
  – S’ha fet un comunicat de premsa d’aquesta assemblea – per axó han vingut el Garrotxí a filmar l’inici de l’assemblea , ho podeu veure al enllaç : http://www.elgarrotxi.cat/video-el-proces-constituent-a-la-garrotxa-es-consolida/
  >>>>>>>>>>>> Veure l’annex 01 amb l’acta complerta de la comissió al final del acta .
  Ana Rodríguez : Ha realitzat les llibretes al seu taller d’edició – Explica el funcionament per la gent que no estava en l’anterior assemblea. Es pretén arribar a la gent que no te costum de participar a Internet. Cada llibreta correspon a un dels punts del manifest del Procés constituent. Desprès d’una breu introducció amb 4 frases , la llibreta està buida i es convida a la tothom que vulgui que opini sobre el punt. Cal que la gent la passi a coneguts i familiars i és passi de ma en ma …. és recolliran el dia 21 setembre. Es reparteixen les llibretes entre els assistents a l’assemblea .
  Encarna Sánchez : En absència de les dus persones de la subcomissió Internet , ens llegeix la llista d’accions a realitzar que trobareu en l’annex 02 al final del acta.
  Alba Serra : continua amb altres propostes que estan parlant per donar a conèixer Procés constituent a la Garrotxa : Vídeo , presentacions , Streaming , dinar popular …….. es comenta que les dates son complicades i segurament caldrà fer l’acte de presentació desprès del 13 octubre quan es farà l’acte global de tot Catalunya a BCN , tot i que seria desitjable poder fer-lo abans.
  Francesca Herrero : ens recorda la proposta per participar en la fira d’entitats per Sant lluc, doncs cal demanar-ho immediatament es debat si seria adequat o no fer-ho. Es vota i l’assemblea decideix per amplia majoria demanar la participació.
  4. Altres
  Es parla de la possibilitat de fer l’assemblea en altres pobles i o locals , es demana opinió sobre locals alternatius a Olot ….. es realitza el recompte de vots de l’enquesta per indicar preferència del dia a realitzar les assemblees.
  Resultat :
  dilluns = 24
  Dimarts = 32
  Dimecres =31
  Dijous =27
  Divendres =20
  Dissabte =17
  5. Propera reunió
  Dimarts, 06 d’agost de 2013, a les 19:30h a la Sala d’Actes de l’Hospici
  6. Recollida diners final de l’assemblea
  Comissió d’Economia : Carles Carbonell, Maria Rosa Turrado, Juanjo Salas.
  Tal com es va acordar al final de l’assemblea d’avui el la caixa dipositada s’ha realitzat una recol·lecta voluntària on s’han recollit 69,96 €. El estat de comptes queda així :

  Fecha:
  Concepto:
  Entrada:
  Salida:
  Total:
  Receptor:
  Recibo
   
   
   
   
   
   
   
  08/julio/2013
  Donativos Asamblea.
  110,40 €
   
  110,40 €
   
   
  08/Julio/2013
  Pago alquiler sonido presentacion
   
  50,00 €
  60,40 €
  Luis Gonzalez
   
  22/Julio/2013
  Donativos Asamblea.
  69,96 €
   
  130,36 €
   
   
  22/Julio/2013
  Pago Libretas Puntos delProces
   
  26,29 €
  104,07 €
  Arques Copies
  si

  S’aixeca la sessió a les 21,05 hores del dilluns 22 juliol 2013.

  Annex 01 :

  COMISSIÓ DIFUSIÓ (FUSIÓ COMISSIONS)
  15/07/2013 19:00
  Assistents: Encarna Sanchez, Pep Calm, Cesc Moreno, Xevi Garcia, Laura Carballes, Silvia Molera, Joan Altes, Anna Rodriguez, Sara Rodriguez, Alba Serra
  Excusats: Luis Gonzalez, Lluis Jimenez, Jordi Gasulla.

  S’explica que a la pàgina web del procés constituent es penjaran uns vídeos per a explicar el procés i fer difusió
  Es proposa que en la propera assemblea (o en totes) es doni la benvinguda a les persones que hem convidat i vénen per primera vegada.
  Partim del mapa conceptual que ha realitzat la Silvia amb totes les propostes de les dues comissions prèvies a la fusió.
  Propostes concretes
  Llibreta: repartir-la, veure com funciona. Es proposa convocar una roda de premsa per anunciar que es fa.
  Creació subcomissió internet: Sílvia, Laura
  Creació blog: informació, enllaços, espai opinió
  Creació facebook
  Creació subcomissió mitjans comunicació: Cesc + ?
  S’ha enviat nota de premsa a mitjans comarcals per fer saber que s’ha posat en marxa el procés constituent a la Garrotxa i la data de l’assamblea d’avui.
  Es proposa fer una presentació del procés a la Garrotxa (per a què serveixi de suport si anem a diferents barris, pobles,…)
  Proposem que l’acte de presentació del procés a la Garrotxa sigui després del 13 d’octubre ja que per dates i logística ens sembla molt complicat fer-ho abans. Proposem que abans del 13 d’octubre fem algun acte de menys envergadura, potser dedicar els esforços especialment a animar les 250 persones adherides a la Garrotxa per animar-les a assistir a l’acte del 13 d’octubre
  Acte presentació: es proposa un dinar popular, festiu, en què es gravi un vídeo amb escenes que tinguin alguns valors, amb persones de la comarca que expressin la seva opinió, amb una crida final a dignar i penjar-lo al blog.
  L’streaming podria realitzar-se en l’acte post-13 octubre o abans segons com ho veiem.

  Annex 02 :

  Les funcions de la comissió Internet : Laura Carballes, Silvia Molera
  Obertura dels comptes a la Xarxes socials a partir d’un compte de correu creat expressament.
  Gestió i manteniment del perfil de l’Assemblea de la Garrotxa  a la xarxa social.
  Emmagatzematge de persones administradores, noms d’usuari i contrasenyes dels comptes de xarxes socials.
  Comunicació a la comissió de difusió i comunicació dels noms de les persones administradores i dels noms d’usuari i contrasenyes dels comptes de xarxes socials per a la custòdia.
  Creació d’un blog, pàgina de Facebook i compte de Twitter.
  Disseny i creació del blog: Procés Constituent Garrotxa (es va quedar amb aquest nom)
  Disseny de l’avatar i del fons de pantalla a partir de la informació elaborada pel grup central.
  Definició del nom dels comptes de xarxes socials, així com d’altres textos relacionats: bio a Twitter, pestanya Informació i Participació a Facebook,etc.
  Trobades presencials i/o virtuals dels responsables dels comptes a les xarxes socials.
  Aquesta subcomissió es reunirà el dimarts 30 de juliol

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau, Garrotxa, Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, Catalunya, Espanya, Lejarza, ICV-EUiA

 6. lejarza said

  Constitució catalana: baluard dels drets socials

  ALBERT BOTRAN

  “Podem viure el nostre Procés Constituent com l’oportunitat de posar les bases d’un nou model social i polític”

  La batalla que el poble català està lliurant pel reconeixement de la seva sobirania tindrà un final òptim quan puguem construir una república independent. I llavors caldrà emprendre oficialment un procés constituent que reculli els fruits de tots els debats que la nostra societat té oberts.
  La construcció d’un nou país ha de fer-se mitjançant un gran debat social sobre els aspectes de més transcendència. Hi ha qüestions que no són tècniques i que, per tant, no s’ha de suposar que haurien de sortir dels petits cercles tecnocràtics, es diguin aquests comissions parlamentàries o consells assessors.
  Quines són aquestes qüestions? Si ens centrem en la perspectiva més economicista, considerarem que el principal canvi respecte de la situació actual seran els diners que deixarem de perdre amb l’espoli fiscal. Tanmateix, la utilització d’aquest superàvit pressupostari és una decisió política. Una constitució catalana hauria de recollir, per exemple, que la nostra societat vol caminar cap a un horitzó de major justícia i llibertat. Els drets socials com la salut, l’educació, el dret a l’habitatge, la cura de les persones o les pensions, han de ser universals i de qualitat, i això només ho garanteix el sector públic.
  Aquest és un combat que excedeix la nostra geografia i excedeix el debat de l’espoli fiscal. Toca de ple en el context internacional de la nostra revolució democràtica: es produeix en una època amb moltes amenaces, amb el marc de fons del desmantellament de l’estat del benestar, i per tant un horitzó de regressió pel que fa als drets individuals i socials. I amb un conflicte cada vegada més manifest entre els interessos privats del capital i la sobirania popular.
  Però precisament per això podem viure el nostre procés constituent com l’oportunitat de posar les bases d’un nou model social i polític que marqui un punt d’inflexió a un nivell més general. Tots els processos constituents democràtics recullen els avenços que el poble considera prioritaris. La recent nova constitució islandesa posa l’èmfasi en la transparència, els drets a la informació i la privacitat, i la protecció del territori i el medi ambient. Fa quinze anys, a Veneçuela es va proposar una nova constitució per combatre la pobresa, avançar cap a una economia al servei del poble i defensar els drets dels indígenes.
  Per tal que la nova constitució sigui un avenç democràtic, hem d’afrontar la seva redacció, per tant, com un gran debat social. Per això podrem aprofitar l’empenta i el bagatge de mobilització i organització de base que acumulem com a país despert: des de les consultes fins a les ocupacions de places. Un debat constitucional de baix a dalt, que garanteixi que les grans qüestions que s’hi recolliran són conegudes i participades per la major part de la ciutadania.
  De models per a aquest procés ja n’hem esmentat un parell, però podrem innovar convenientment. Podem proposar que les qüestions principals siguin debatudes socialment i successivament, per apartats que es podrien votar per blocs. D’aquesta manera, cadascun dels blocs reflectiria el suport popular del redactat. Per contra, les constitucions que es negocien en comissió parlamentària i que se sotmeten a plebiscit final, són el camp més favorable a l’immobilisme polític i social que negocia el seu suport a canvi de la reculada de determinats avenços i drets que, si fossin sotmesos a debat i decisió populars, tindrien el suport majoritari.
  L’escepticisme ens pot empènyer a pensar que els drets recollits en les constitucions són igualment negats i sovint queden en paper mullat. Precisament el capítol de drets socials de la vigent constitució espanyola ens suggereix això. Tanmateix, la força d’haver socialitzat aquests debats entre el poble serà el que realment donarà pes a tot el que reculli aquest text constitucional.
  http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/7-vista/8-articles/670607.html

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau, Garrotxa, Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, Catalunya, Espanya, Lejarza, ICV-EUiA

 7. lejarza said

  Benvolguda Sra. Mònica Terribas,

  He escoltat l’entrevista que vostè ha fet a la Sra. Teresa Forcades a data de 5 de maig, i també els comentaris dels seus tertulians sobre l’entrevista i sobre el Procés Constituent. Com a un dels fundadors d’aquet moviment, he de protestar per la manera com els seus tertulians han presentat el Procés Constituent, presentant-lo com un moviment vertical dirigit per la Sra. Teresa Forcades i pel Sr. Arcadi Oliveres, presentant els més de 45.000 adherits com a passius, simples seguidors d’aquests dirigents, seguint ordres de dalt a baix. Aquesta definició d’aquest moviment es una imatge no només errònia i inadequada, sinó inclús insultant cap a tot un moviment. Des del principi he estat membre d’aquest moviment i aquesta imatge no correspon a la realitat. La Sra. Forcades i el Sr. Oliveres van iniciar aquest moviment, que té un pes propi, amb tota una estructura pròpia, amb assemblees i congressos que han escollit els seus dirigents de baix a dalt –incloent els estimats Teresa i Arcadi-, i les propostes i documents s’han fet també amb plena participació de baix a dalt. En el període de només un any, hi ha hagut reunions i assemblees al llarg de tot el territori català.

  És obvi que els tertulians, i molt en particular els professors Subirats i Cardús, no saben què es aquest moviment, i reprodueixen una visió estereotipada i injusta que correspon al seu interès de desmerèixer aquest moviment, tergiversant la realitat que ells intenten definir. Aquest biaix en el seu programa no es el primer cop que passa, i respon a un defecte estructural de les seves tertúlies, que no per ser comú deixa de ser important. I és la manca de tertulians d’esquerres en el seu ventall de sensibilitats. Des d’aquest punt de vista, vostè, en una institució pública, és servidora de tot el poble català, i per tant ha de reflectir els punts de vista existents entre la població de Catalunya, i aquest no es el seu cas. Em permeto indicar-li que serviria encara més a Catalunya si inclogués veus d’esquerres en el ventall de tertulians. Sé que em dirà que ja ho fa, però si vol li puc mostrar que les sensibilitats que recullen els seus tertulians no reflecteixen correctament la riquesa d’orientacions polítiques existents en el poble català, amb un dèficit notable en el espai d’esquerres.

  Si vostè, per un moment, cregués que hi ha mèrit en la meva observació, estaré encantat d’enviar-li el nom de persones de gran nivell intel·lectual, no menor al dels ja existents, que puguin cobrir aquest dèficit en el seu programa.

  Atentament
  Vicenç Navarro
  Catedràtic de Ciències Polítiques i Polítiques Públiques Universitat Pompeu Fabra

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: