Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Sal Llémena ha retirat el projecte de la planta de salmorra a Sant Aniol de Finestres

Posted by lejarza en 14 mayo, 2013


Vall del Llierca, Argelaguer – Sant Aniol de Finestres – Besalú/ACN: Sal Llémena ha retirat el projecte de la planta de salmorra a Sant Aniol de Finestres.-L’empresa Sal Llémena ha retirat el projecte de construcció de la planta d’assecat de salmorres industrials -els sobrants de sal i líquids de l’assecatge d’embotits- a Sant Esteve de Llémena (municipi que pertany a Sant Aniol de Finestres a la Garrotxa) que havia topat amb l’oposició del territori. Per tirar-lo endavant, la promotora havia demanat a l’Ajuntament que requalifiqués uns terrenys rústics com a industrial atès que es considerava una infraestructura “d’interès públic”. El 29 d’abril passat, però, l’empresa va entrar un escrit a l’Ajuntament on demanava la retirada del projecte, de manera que el consistori ha arxivat l’expedient, fins i tot abans que es resolguessin les al·legacions.
Els motius per als quals l’empresa ha decidit fer marxa enrere no han transcendit ni tampoc apareixen en la documentació presentada al consistori. Segons ha explicat l’alcalde de Sant Aniol de Finestres, Francesc Oliveras (CiU-Olot), creuen que és perquè l’empresa està buscant un nou indret o un nou sistema per eliminar aquests residus. “Suposo que l’emplaçament no era el correcte ni per ells ni per ningú i el millor és que en busquin un altre”, assenyala en declaracions a l’ACN.
Des de l’Ajuntament, encara no s’havien resolt les al·legacions presentades al projecte perquè encara no havia finalitzat el termini previst cap a mitjans d’aquest mes. Ara, però, l’expedient s’ha arxivat per aquesta petició de l’empresa.
Satisfacció al territori
Les entitats que s’havien oposat al projecte han celebrat la seva retirada. En el moment en què es va anunciar, formacions com ara Grup de Defensa del Ter, Naturalistes de Girona i molt especialment l’associació Salvem Sant Aniol van mostrar el rebuig a aquestes noves instal·lacions per l’impacte que hauria tingut en el territori una planta de salmorres. De fet, aquests últims van presentar-hi al·legacions tot denunciant un perjudici de l’entorn natural del municipi amb l’ampliació dels terrenys industrials. També alertaven que els residus a tractar contenen una altra concentració de sal i proteïna i que podrien posar en risc l’ecosistema de la zona.
Segons la presidenta de l’associació, Núria Brucat, “estem contens que no tiri endavant perquè suposava una greu agressió a la vall i esperem que no es repeteixi un projecte així”. En aquest sentit, demanen que les administracions potenciïn economies “més respectuoses” amb el medi ambient i agraeixen el suport de persones i col·lectius durant la campanya per rebutjar aquesta instal·lació. En total, es van recollir un miler de signatures en contra.
L’equip de govern de l’Ajuntament de Sant Aniol de Finestres, format per CiU, va expressar la voluntat de ser neutrals en el procés i d’escoltar a totes les parts. Per la seva banda, l’únic partit a l’oposició -Grup Municipal Independents per Sant Aniol de Finestres (ISAF)- va mostrar els seus recels al projecte i la Mancomunitat de Municipis de la Vall de Llémena va aprovar també una moció en defensa de mantenir el paisatge de la zona.

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau, Garrotxa, Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, Catalunya, Espanya, Lejarza, ICV-EUiA

Anuncios

6 comentarios to “Sal Llémena ha retirat el projecte de la planta de salmorra a Sant Aniol de Finestres”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) 

   AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Anunci d’aprovació definitiva del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES)

  Núm. 93 – 15 de maig de 2013
  Núm. 5435

  Anunci d’aprovació definitiva del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES)
  El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 29 d’abril de 2013,va adoptar l’acord d’aprovació definitiva del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible del municipi de SantAniol de Finestres (PAES) elaborat pel Consorci deMediAmbienti Salut Pública (SIGMA) del Consell Comarcal de la Garrotxa.
  Contra el present acord, que és definitiu i posa fi a la via administrativa, es potinterposar un recurs contenciós-administratiu davant del Jutjat Contenciós-administratiu de Girona, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent de la publicació d’aquest edicte. Potestativament es pot interposar prèviament un recurs de
  reposició davant del Ple de la Corporació en el termini d’un mes, a comptar a partir del dia següent de la publicació d’aquest edicte. Si transcorre elterminid’unmes a comptardesdeldia següent alde la data d’interposició delrecurs de reposició sense que hagi estat dictada i notificada cap resolució expressa, s’entendrà desestimat. En
  aquest cas, el recurs contenciós-administratiu podrà interposar-se enelterminide sismesos a comptardesdeldia següent alde ladata en què presumptament s’hagi desestimat elrecurs de reposició.
  SantAniol de Finestres, 6 de maig de 2013
  Francesc Oliveras i Torrent
  Alcalde

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau, Garrotxa, Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, Catalunya, Espanya, Lejarza, ICV-EUiA

 2. lejarza said

  L’escorxador de la Vall d’en Bas a la Garrotxa genera queixes

  Els veïns demanen per segona vegada que s’aturin les obres d’ampliació

  22/05/13 – LA VALL D’EN BAS – J.C

  Els veïns del veïnat de Verntallat de la Vall d’en Bas han presentat un recurs contra l’autorització de les obres d’ampliació de l’escorxador Càrniques Vall d’en Bas i han demanat a l’Ajuntament del municipi la paralització preventiva dels treballs i que estudiï si s’ajusten a la normativa urbanística del pla especial de la zona. Els veïns volen que es comprovi si l’altura de la part ampliada, 13,9 metres, és l’establerta com a màxim, perquè sostenen que podria ser de 9,5 metres.
  Els veïns expliquen que durant anys han aguantat pudors i vessament de sang al carrer, i, tot i que reconeixen que l’escorxador ja hi era en el moment de construir els seus habitatges, volen que es compleixi el compromís que les instal·lacions s’ampliarien en algun altre polígon industrial de la Vall d’en Bas. Els afectats mantenen que se senten com un gat escaldat i, per això, ara volen que es revisin les mides del projecte, ja que, en un primer moment, l’empresa parlava d’una petita ampliació per a uns vestidors, quan es tractava d’una nova planta superior a la que ja hi havia per adaptar-se a la normativa sanitària actual.
  L’Ajuntament de la Vall d’en Bas va fer aturar les obres d’ampliació de l’escorxador a principi de març i arran també de les queixes dels veïns. En aquell moment, es va comprovar que l’empresa sobrepassava en 4 metres l’altura prevista en el pla especial de la zona, que ara és residencial. Va haver de refer el projecte per adaptar-lo al permís de la comissió d’Urbanisme. El resultat va ser que va haver de desmuntar l’estructura metàl·lica que tenia aixecada. Arribava a una altura de 17 metres. Aquest escorxador és a prop de la travessera de la C-63 de les Preses.

  El permís d’Urbanisme és provisional
  L’alcalde de la Vall d’en Bas, Miquel Calm, ha informat que l’empresa ha refet el projecte d’acord amb el que li ha demanat la comissió d’Urbanismes i que la nova llicència s’ajusta a aquests paràmetres. Calm ha dit que ara compleix l’altura permesa per la llei. L’alcalde ha indicat que hi ha unes regles de joc i que s’han de respectar. A més, ha recordat que el vistiplau d’Urbanisme deixa clar que el permís és provisional. En aquest sentit, Miquel Calm ha manifestat que la llicència recull que, quan es desenvolupi el pla especial, l’empresa haurà de marxar i no tindrà dret a cap indemnització.

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau, Garrotxa, Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, Catalunya, Espanya, Lejarza, ICV-EUiA

 3. lejarza said

  AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Anunci sobre aprovació inicial d’un projecte d’obres

  Núm. 140 – 22 de juliol de 2013
  Núm. 8370

  Anunci sobre aprovació inicial d’un projecte d’obres
  La Junta de Govern Local d’aquesta Corporació en la sessió celebrada el dia 26 de juny de 2013, va aprovar inicialment el projecte
  d’obres ordinàries municipals denominat “Rehabilitació de la coberta de l’església parroquial de Sant Esteve de Llémena”, redactat
  per l’arquitecte Sr. Lluís Bayona i Prats i l’arquitecte tècnic Sr. Lluís Galià Arpa, integrants del Servei de Restauració de Monuments de
  la Diputació de Girona amb un pressupost de trenta-tres mil quatrecents quaranta euros (33.440,00€) més set mil vint-i-dos euros amb
  quaranta cèntims (7.022,40€) d’IVA i que fan un total de pressupost per contracte de quaranta mil quatre-cents seixanta-dos euros amb
  quaranta cèntims (40.462,40€).
  D’acord amb allò que disposa l’article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat mitjançant Decret 179/1995,
  de 13 de juny, la documentació s’exposa a informació pública pel termini de trenta dies, als efectes de consultes i/o al·legacions.
  En el cas que no es presentin al·legacions l’acord inicial esdevindrà definitiu automàticament, i en qualsevol cas es procedirà a la seva
  publicació en el BOP i al tauler d’anuncis.
  Sant Aniol de Finestres (Garrotxa), 10 de juliol de 2013
  Francesc Oliveras i Torrent
  Alcalde

 4. lejarza said

  AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Anunci sobre l’aprovació definitiva de diversos projectes d’obres

  Núm. 140 – 22 de juliol de 2013
  Núm. 8371

  Anunci sobre l’aprovació definitiva de diversos projectes d’obres
  Per acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Sant Aniol de Finestres de data 26 de juny de 2013 es va aprovar definitivament el
  projecte d’obra municipal ordinària titulat “Projecte per l’adequació de la xarxa d’aigua i d’hidrants de la zona de les Carreres, 1 Fase”,
  “Projecte per l’adequació de la xarxa d’aigua i d’hidrants de la zona de les Carreres, 3 Fase” i l’ “Actualització de preus del projecte per
  l’adequació de la xarxa d’aigua i d’hidrants de la zona de les Carreres 1 fase”, redactats per l’arquitecta Sra. Anna Baldó Sánchez i
  l’enginyer tècnic industrial Sr. Josep Martín Jutglar el primer i l’arquitecta Sra. M. Teresa Ercilla Sans, l’arquitecte tècnic Sr. Rafel Planas Mayolas i l’enginyer tècnic industrial Sr. Josep Martín Jutglar el segon i l’actualització de preus de la 1 fase, integrants dels Serveis Tècnics de l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa amb un pressupost de CENT TRENTA-VUIT MIL SIS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS (138.661,26€), IVA inclòs, la 1 fase i de DOS CENTS VINT-I-TRES MIL TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIM (223.034,61€), IVA inclòs, la 3 fase.
  Es fa públic, per a general coneixement, amb la indicació que l’acord
  esmentat és definitiu en via administrativa i els interessats hi poden interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats contenciosos administratius de Girona, en el termini de dos mesos o bé, potestativament, poden interposar recurs de reposició davant la
  Junta de Govern Local en el termini d’un mes des de la seva notificació i/o publicació, advertint-los, en aquest supòsit que fins que
  no s’hagi resolt el recurs de reposició no podran interposar recurs contenciós administratiu.
  Sant Aniol de Finestres, 10 de juliol de 2013
  Francesc Oliveras i Torrent
  Alcalde

 5. lejarza said

  AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Anunci d’informació pública del cofinançament d’un projecte
  Garrotxa
  Núm. 178 – 17 de setembre de 2013
  Núm. 10173

  Anunci d’informació pública del cofinançament d’un projecte
  Mitjançant aquest anunci s’informa que el contracte corresponent a “Projecte d’urbanització de l’entrada del nucli de Sant Esteve de Llémena”, adjudicat definitivament a “Salvador Serra SA” mitjançant decret d’alcaldia del dia 7 de febrer del 2011 per un total de 40.710
  euros, l’adjudicació definitiva del qual va publicar-se al BOPG num 45 del 7 de març del 2011, es troba cofinançat pel programa “Viure al poble Més” inclòs en el Feder eix 4 (desenvolupament local i urbà), dins del PO Feder de Catalunya 2007-2013.
  Sant Aniol de Finestres, 6 de setembre de 2013
  Francesc Oliveras i Torrent
  Alcalde

 6. lejarza said

  AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Edicte sobre aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits 1/2013
  Núm. 179 – 18 de setembre de 2013
  Núm. 10239

  Edicte sobre aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits 1/2013
  No havent-se produït cap reclamació contra l’acord d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit 1/2013, publicat en el BoP 156 de 14 d’agost de 2013, d’acord amb l’article 169.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aquest esdevé elevat a definitiu i en compliment d’allò disposat per l’article 177.2 del mateix Text Refós es fan públics els capítols i partides modificats,

  INGRÉS

  42000 Participació impostos de l’Estat 44.000,00 9.000,00 53.000,00
  45081 G.C. Plans Protecció Civil 1.000,00 -1.000,00 0,00
  75080 Direcció General de l’administració local 109.759,66 109.759,66
  79100 FEDER: Viure al Poble Més 365.865,53 365.865,53
  ToTal 483.625,19 484.625,19€
  MENoRs DEsPEsEs
  22100 subministrament energia elèctrica 45.223,64 -5.400,00 39.823,64
  22708 serveis de Recaptació 11.900.00 -2.000,00 9.900,00
  46500 Transferències al Consell Comarcal 9.223,00 -2.000,00 7.223,00
  91300 amortització préstec Caixa de Girona 13.619,00 -2.000,00 11.619,00
  ToTal -11.400,00€

  DEsPEsEs

  IMPoRT MoDIFICaT
  13002 altres remuneracions – Casalet 4.000,00 200,00 4.200,00
  21000 Reparació i manteniment infraestructures 31.915,84 10.000,00 41.915,84
  22400 Primes d’assegurances 4.575,00 1.600,00 6.175,00
  22610 Festes populars 10.819,00 2.000,00 12.819,00
  22700 serveis de neteja 7.700,00 1.500,00 9.200,00
  22700 Recollida d’escombraries 9.600,00 2.000,00 11.600,00
  22700 Desratització riera 1.500,00 100,00 1.600,00
  22709 Tractament d’escombraries 8.000,00 2.000,00 10.000,00
  61901 Viure al Poble Més 475.625,19 475.625,19
  ToTal 495.025,19€

  Contra l’aprovació definitiva d’aquest expedient es pot interposar directament, recurs contenciós administratiu, davant el Tribunal superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci.
  Sant Aniol de Finestres (Garrotxa), 9 de setembre de 2013
  Francesc Oliveras i Torrent
  Alcalde

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: