Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament de Argelaguer: Sessió ordinaria del Govern municipal 23 de maig de 2012

Posted by lejarza en 22 mayo, 2012


Vall del Llierca, Argelaguer, Hostalnou de Llierca (Garrotxa): Ajuntament de Argelaguer: Sessió ordinaria del Govern municipal 23 de maig de 2012.-ADRIANA PRAT I VILALTA, secretària de l’Ajuntament d’ARGELAGUER.
NOTIFICO: Que, l’alcalde (Josep Dorca Serrat) amb data d’avui ha dictat el següent DECRET:
Fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, HE RESOLT
convocar-vos com a regidor d’aquest Ajuntament, a la sala d’actes per a:
SESSIÓ: ORDINÀRIA DATA: 23 DE MAIG DE 2012 HORA: 2/4 DE 9 DEL VESPRE.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del Ple de 21-03-2012. 2.- Despatx oficial, convalidacions de decrets i informacions d’alcaldia. 3.- Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra Millora paisatgística dels accessos al nucli d’Argelaguer. 4.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’ajuntament d’Argelaguer i el Consell Comarcal de la Garrotxa per a la gestió del menjador escolar del CEIP Montpalau d’Argelaguer. 5.- Aprovar, si escau, la devolució de la fiança de l’obra de la Millora equipament de l’edifici polivalent d’Argelaguer per incorporació d’elements de control ambiental, d’eficiència energètica i confort tèrmic a l’empresa Germans Esparch, SL. 6.- Aprovar inicialment, si escau, el projecte de Millora i conservació de l’espai fluvial del Riu Fluvià. 7.- Aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i aquest ajuntament per la prestació dels serveis de l’àrea d’innovació
tecnològica i suport informàtic del Consell Comarcal de la Garrotxa. 8.- Assumptes de tràmits. 9.- Precs i preguntes.
La secretària Argelaguer, 18 de maig de 2012 c/ Major, 1 Tel. 972 687 137 / Fax 972 687 821 ajuntament@argelaguer.cat

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

5 respuestas hasta “Ajuntament de Argelaguer: Sessió ordinaria del Govern municipal 23 de maig de 2012”

 1. lejarza said

  Vall del Llierca, Argelaguer, Hostalnou de Llierca (Garrotxa):
  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 99 – 23 de maig de 2012
  Núm. 5818
  CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
  Edicte sobre supressió d’un servei
  En data 24 de gener de 2012, mitjançant Decret de Presidència, el
  Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar iniciar l’expedient de
  supressió del servei públic comarcal de telecentre de noves tecnologies
  de la Garrotxa, denominat “Telejet”. Els esmentats acords
  que es varen sotmetre a informació pública en el Butlletí Oficial de
  la Província de data 7 de febrer de 2012, i en el Diari Oficial de la
  Generalitat de Catalunya, sense que es presentés cap al·legació ni
  reclamació.
  En data 10 de maig de 2012, previ informe favorable del Consell
  d’Alcaldes de la comarca, reunit en data 12 d’abril, el Ple del Consell
  Comarcal va acordar convalidar els acords relatius a la supressió
  definitiva del servei públic comarcal de telecentre de noves tecnologies
  de la Garrotxa, denominat“Telejet” i la derogació del Reglament
  intern de funcionament i organització del servei.
  Acords que es fan públics per a coneixement general.
  Olot, la Garrotxa, 14 de maig de 2012
  Joan Espona i A gustín
  President

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 2. lejarza said

  Nou de cada 10 municipis de Girona haurien de fusionar-se segons el Consell d´Europa
  Europa recomana reduir al mínim l’estructura municipal per aconseguir el màxim d’eficiència. L’alternativa davant la crisi pasa per eliminar i fusionar consistoris. I hi ha diverses mesures que el Govern central està estudiant.
  Encara que es tracta d’un debat recurrent en temps de crisi, Galícia va obrir el meló fa uns dies amb la fusió de dos municipis corunyesos. En les últimes setmanes el Govern ha començat a preparar el terreny per abordar un assumpte molt impopular entre la ciutadania i els dirigents locals. Sense anar més lluny, el mateix secretari d’Estat d’Administracions Públiques, Antonio Beteta, va afirmar que «més de la meitat dels ajuntaments no tenen viabilitat econòmica». «El seu nombre de veïns és tan petit que que és complicat ser un centre eficient de prestació de serveis», va assenyalar en una recent entrevista.
  Un informe del Consell d’Europa afirma que tot municipi de menys de 10.400 habitants és ?ineficient. Hauria de fusionar-se amb un altre municipi proper. La idea, que és un suggeriment i no una imposició, faria saltar pels aires la idea actual de la demarcació de Girona, que perdria 202 dels seus 221 ajuntaments. Són gairebé tots i segons el criteri del
  Consell d’Europa, només es lliurarien de la integració en municipis més grans: Banyoles, la Bisbal d’Empordà, Blanes, Calonge, Castelló d’Empúries, Castell-Platja d’Aro, L’Escala, Figueres, Girona, Lloret de Mar, Olot, Palafrugell, Palamós, Ripoll, Roses, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Santa Coloma de Farners i Torroella de Montgrí.
  Amb la resta de municipis s’haurien de crear altres organismes de gestió agrupats, que reduirien de manera espectacular la dimisensió municipal a la demarcació. Segons el càlcul fet sobre la població de l’1 de gener de 2011, hi hauria 19 municipis que mantindrien el dret, mentre que amb els 280.000 habitants de la resta de municipis, amb una divisió en 10.400 habitants, els 202 municipis restants quedarien agrupats en 27 corporacions. En conjunt, la demarcació veuria reduïts els seus consistoris de 221 a 46.
  Un segon treball més detallat i menys agressiu ja està en mans del Govern central. L’elabora la consultora Russell Bedford. Segons aquesta versió de l’ajust, només serien ineficients i haurien per tant fusionar-se els ajuntaments de menys de 5.000 habitants. Amb aquest criteri més lax, el mapa gironí també canviaria molt i desapareixerien fins a 188 municipis.
  En aquest cas, amb el càlcul sobre la població de l’1 de gener de 2011, hi hauria 33 municipis que mantindrien el dret, mentre que pel que fa als 192.000 habitants de la resta de municipis, que s’agruparien en 5.000 habitants, de manera que els 188 municipis restants quedarien agrupats en 38 corporacions. En aquest cas, la reducció seria de 221 a 71 ajuntaments.

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 3. lejarza said

  Argelaguer Polivalent
  El Tribunal de Cuentas ha posat en qüestió la manera com es van gestionar les adjudicacions, els pressupostos, la contractació de personal i la supervisió de la despesa de diversos ajuntaments de Girona del Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL) de l’any 2009, ha Argelaguer (Vall del Llierca) es va desviar per la construció del Polivalent han subvencions del PUOSC. El que es va conèixer com a Pla Zapatero, va suposar un total de 149 projectes, que havien de donar feina a 1.176 persones i que en total sumaven un import d’11 milions d’euros. Després d’haver analitzat una mostra dels expedients dels principals consistoris, conclou que hi ha diverses irregularitats. Entre les més destacades, s’assenyala que en nou municipis gironins es va deixar de contractar 57 aturats, tal com preveien els projectes.
  —-
  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 4. lejarza said

  Amb l’objectiu de preservar i revaloritzar el patrimoni natural i cultural del Fluviá, 1’any 2008, a proposta de 1’Ajuntament d’Esponellá, es va acordar crear el Consorci del Fluviá, un ens integrat per 21 municipis que dedicara la seva activitat a protegir, promocionar i millorar el patrimoni natural i cultural del riu i la seva área d’incidéncia, que en el seu dia va comptar amb el suport de la Fundació Territori i Paisatge de Caixa de Catalunya, que va redactar un Pa de Gestió. El Consorci del Fluviá, vol vetllar per la conservació d’h\bitats i especies, lluitar contra la contaminació, restaurar els espais degradats i desenvolupar propostes de difusió i ecoturístiques. Els 21 municipis integrants del Consorci són Montagut i Oix, Sant Jaume de Llierca, Argelaguer, Sant Ferriol, Besalú, Maiá de Montcal, Cabanelles, Esponellá, Crespiá, Navata, Vilademuls, Báscara, Pontós, Garrigas, Palau de Santa Eulália, Vilaür, Sant Mori, Ventalló, Sant Miquel de Fluviá, Torroella de Fluvia. En queden exclosos els municipis situats dins deis pares naturals de la Zona Volcánica de la Garrotxa —la Vall d’en Bas, Olot, Sant Joan les Fonts i Castellfollit de la Roca i Sant Pere Pescador, al dels Aiguamolls de l’Empordá, que tenen el seu propi pla de gestió.
  Al tram mig del riu no hi ha indústria, per ó sí petites alteracions de cabal provocadas per les centrals hidroeléctriques. «En un traen de 35 quilémetres hi a 28 minicentrals que provoquen manca de cabal. Tampoc no és greu, i la solució passa per regular-ho», apunta Toni Munné. D’altra banda, les nombroses rescloses afavoreixen la preséncia d’un 50 % de peixos exótics com el lluci-perca, la carpa i peix sol, que conviuen amb peixos autbc.tons com el barb de muntanya, la bagra i l’anguila, tot i que per
  aquest darrer les centrals eléctriques són un entrebanc quan fan el seu recorregut des del mar fins a la capcalera del riu.
  El nou Pla de Gestió també incorpora mesures per conservar l’estat deis rius o, en cas que s’observin problemes, millorar-los. La Directiva Marc de l’Aigua estableix que fins a l’any 2015 hi ha temps porqué els estats membres recuperin el bon estat de les aígües.

 5. lejarza said

  Irregularitats en les obres del Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL)
  La concepció del pla del Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL) de l’any 2009 (Pla Zapatero), va estar subjecta a polèmica quant a la seva efectivitat per a l’impuls de l’activitat económica d´Argelaguer durant els primers símptomes de la crisi -Al.legació de Juan R. Lejarza-, ara aquestes presumptes irregularitats sobre el Polivalent llencen més dubtes sobre l’administració municipal d´Argelaguer d’aquesta quantitat de fons públics que han de ser esvaïdes al més aviat possible pels seus responsables, tot i que alguns ja van ser desallotjats en les eleccions municipsl de l’any passat. La pregunta és: per què costa tant fer les coses bé?
  —-
  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: