Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Omplir els calaixos, per a què i qui, senyor Mas?

Posted by lejarza en 22 abril, 2012


Joan Garcia: Omplir els calaixos, per a què i qui, senyor Mas?.-El Sr. Artur Mas ha demanat un esforç als catalans per «omplir els calaixos» de la Generalitat. M´ha sorprès que un estirabot d´aquesta magnitud hagi passat desapercebut a la premsa catalana. Bé, la sorpresa és relativa perquè estem en un país dominat pel pensament governamental. El que més m´ha indignat és el que hem sabut ­després. El Sr. Mas va dir aquestes paraules a Campllong, instants després que hagués aterrat a Riudellots amb un helicòpter. Es veu que el Molt Honorable es trobava a Llívia en una estada privada i no ­volia fer tard. Ho paguem entre tots.
Hem d´«omplir els calaixos» de la Generalitat perquè el Sr. Mas pugui viatjar amb helicòpter perquè es veu que s´ha quedat adormit? Doncs, amb mi que no hi comptin. Jo ja sé a on van els meus diners: a les butxaques d´en Millet, a se­nyors i partits que s´aprofiten dels fons ocupacionals, a col·locar amics, coneguts i saludats en càrrecs ­públics, a assessors de la Generalitat i la Diputació, a pagar informes ben remunerats com els del ­número dos de Cultura, Sr. Solà; a factures de l´empresa del Sr. Matas; a mantenir un pou sense fons de TV3 només per fer-se propaganda i autobombo, etcètera, etcètera.
Sr. Mas, amb tot això i molt més, s´ha de tenir molta cara per demanar als catalans, i molt més en aquests moments quan la majoria de famílies no gaudeixen dels ­privilegis dels polítics, «omplir els calaixos» de la Generalitat. Poden seguir intentant enganyar amb la propaganda de TV3 i els mitjans de comunicació afins –la majoria dels que existeixen a Catalunya–, però no tots els catalans som babaus.

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

4 comentarios para “Omplir els calaixos, per a què i qui, senyor Mas?”

 1. lejarza said

  LEGISLAR MALAMENT I PELS INTERESSOS D´UNS POCS
  JOAN BOADA I MASOLIVER (ICV-EUiA)
  El Govern de la Generalitat ha fet tot un seguit de “bolos” per la geografia catalana presentat les bonances de les lleis òmnibús (o de l’abús). Ho ha fet davant els sectors empresarials que han fet de corifeu complaent a unes lleis manifestament antidemocràtiques del Govern de CiU.
  El que s’ha presentat com un exercici de simplificació administrativa i de modernització econòmica amaga, en bona part dels casos, l’afavoriment de determinats interessos empresarials, especulatius i molt minoritaris, però ben situats en els entorns de Convergència i Unió i generosos en el finançament de les seves activitats, via fundacions i altres. Posem alguns exemples per il·lustrar l’afirmació:
  – La Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa.
  a) Es modifica el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya que té com a objectiu principal -declarat- permetre la privatització de la gestió de les instal·lacions i de l’abastament i distribució d’aigua en alta a la Regió metropolitana de Barcelona, amb l’objectiu clar que se la quedi AGBAR, malgrat ATLL és viable com a empresa pública i pot sostenir el seus serveis sense gravar els pressupostos de la Generalitat.
  b) Es modifica la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, i ara dóna prioritat, en darrer terme, als criteris urbanístics i d’obra pública, sobre la protecció del medi natural i del medi ambient.
  c) La modificació de la Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial, suposa la supressió de l’Agència de Seguretat industrial de Catalunya, suprimeix el nou sistema de concessions dels serveis d’ITV i d’altres inspeccions d’instal·lacions industrials, que s’havia fet més obert, que garantia un bon servei, a preus ajustats, a tot el territori de Catalunya i que va diversificar les empreses que havien de prestar el servei, amb la qual cosa es va posar fi a l’oligopoli anterior de només dues grans empreses i les seves filials que es repartien el negoci. Ara, amb la modificació, aquest nous sistema, tot just començat a aplicar l’any 2009 i 2010, es deixa sense efecte, substituir-lo per un règim d’autoritzacions per part de la Generalitat que d’una part afavoreix les empreses més capitalitzades i que ja tenen presència al territori i, d’altra, no garanteix, o encarirà, la prestació del servei a les comarques interiors, menys poblades i amb menys instal·lacions. Recordeu el cas que va esclatar fa pocs dies en què el Sr. Tous, exdirector de seguretat industrial i membre de CiU, tenia contactes amb una empresa que volia contractes d’explotació d’ITV i tenia com a “conseguidor” el Sr. Oriol Pujol. Enteneu el perquè dels canvis legislatius?
  d) Amb la Modificació de la Llei 4/2003, del 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, es facilita l’activitat de les empreses privades en el sector de la Seguretat i s’estén la consideració com a autoritat pública al seus vigilants i guardes, sense haver de passar cap control d’idoneïtat.
  e) La modificació de la Llei 31/1991, del 13 de desembre, d’ordenació farmacèutica de Catalunya, manté el règim de limitació del nombre de farmàcies en el territori.
  f) La modificació del text refós de la Llei de carreteres, Decret legislatiu 2/2009, del 25 d’agost, torna a permetre la publicitat en tanques exteriors en tots els trams urbans de les carreteres, siguin del tipus que siguin, eliminant les limitacions que s’imposaven, per raons de seguretat, a la presència de publicitat en travessies urbanes de carreteres amb molta densitat de tràfic.
  – La Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica.
  a) La modificació del text refós de la Llei reguladora dels residus, Decret legislatiu 1/2009, del 21 de juliol, facilita el transport i la manipulació de residus per part de les mateixes empreses que els produeixen, sense cap control públic.
  b) La modificació de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, ha estès el sistema de posada en marxa de més activitats, ampliant el nombre d’activitats industrials, comercials, que no necessiten autorització prèvia, sinó una simple declaració responsable.
  c) La modificació del Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials i del Pla territorial sectorial d’equipaments comercials, ha facilitat l’ampliació i nova implantació de grans superfícies comercials, en nous àmbits urbans, com ja s’ha començat a veure amb les autoritzacions “singulars” contingudes a la llei de mesures fiscals i financeres per l’any 2012, aprovada recentment.
  d) La modificació de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, acompanyada de la modificació del text refós de la llei d’urbanisme de Catalunya, ha comportat la reducció de les reserves de sòl per habitatges de protecció oficial; ha reduït les cessions obligatòries i gratuïtes de sòl edificable (aprofitament urbanístic) a favor dels Ajuntaments; ha reduït el termini de qualificació com a protegits dels habitatges, que suposa el control dels preus de venda i permet que s’incorporin al mercat lliure, i ha deixat en mans dels promotors privats l’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial, limitant el paper del registre únic de sol·licitants d’habitatges de protecció.
  La recent llei 3/2012 de modificació del text refós de la llei d’urbanisme de Catalunya, comporta -a més-, per mitjà dels denominats Plans directors d’activitats d’interès supramunicipal i plans especials autònoms, la permissivitat per implantar grans operacions urbanístiques de caràcter especulatiu o instal·lacions o infraestructures, arreu del territori, saltant-se el planejament territorial i sectorial i sense la participació i control dels Ajuntaments, i ha ampliat el temps es que es poden mantenir sòls urbanitzables sense urbanitzar ni edificar, mantenint així expectatives especulatives i les plusvàlues artificials sobre sòls no necessaris en el procés urbanitzador. Aquest canvi normatiu deixa en mans exclusives del Govern la implantació d’una activitat com Eurovegas. Enteneu per què els canvis legislatius?
  En definitiva, el Govern de CiU i el PP han desenvolupat en forma de lleis òmnibus (o de l’abús) la seva ideologia conservadora, que té com a objectiu principal facilitar els beneficis dels especuladors i dels seus amics dels negocis. Ja ho feien en temps del govern de l’avi Pujol i ara ho continuen fent amb el suport dels empresaris de sempre. És un “dejà vu”.

 2. lejarza said

  Hola a totes les inconformistes de les comarques de Girona

  Us escrivim des de Girona perquè estem preparant el proper #12M15MGirona i volem comptar amb vosaltres, per a impulsar-lo i per a construir-lo.

  De moment estem treballant una proposta que s’encetaria una manifestació el dia 12 i que s’estendria en una sèrie d’accions fins al dia 15. Per tal de poder-ho parlar totes juntes i amb més detall us convidem a una assemblea el proper dissabte 5 de maig a les 18h a la Pl. Catalunya de Girona.

 3. lejarza said

  Un estudi suspèn la Diputació de Girona en matèria de transparència
  Un estudi de l’organització Transparència Internacional Espanya (TU-Espanya) ha suspès la Diputació de Girona en transparència, amb una puntuació de 31,3 sobre un total de cent. L’associació ha llençat per primera vegada l’Índex de Transparència de les Diputacions Provincials (Indip), en la qual avaluava aquest aspecte de les administracions partint de cinc àreas d’actuació diferents. Dins de la classificació estatal, la Diputació gironina es troba en 34è lloc -de 44- amb la mateixa puntuació que les de Badajoz i Conca.
  L’objectiu d’aquest estudi és realitzar una avaluació del nivell de transparència de les diputacions provincials i impulsar i propiciar l’augment de la informació que aquestes institucions ofereixen als ciutadans i la societat en conjunt. Per fer-ho, s’han tingut en compte cinc àrees, que són la informació que es dóna sobre la comunitat autònoma; les relacions amb els ciutadans i la societat; la transparència economicofinancera; la transparència en les contractacions de serveis i subministraments; i, per últim, la transparència en les matèries d’ordenació del territori, urbanisme i obres públiques.
  L’estudi es va basar en una enquesta prèvia realitzada per l’organització i que posteriorment va traslladar a les diferents diputacions el mes de novembre passat. A totes elles, se’ls va demanar a quin lloc es podia trobar informació sobre cadascun dels 80 indicadors que tenia en compte l’estudi. Per exemple, les actes dels plens, el correu electrònic dels diputats, informes sobre l’execució dels pressupostos o el balanç comptable anual. Posteriorment, hi havien de donar el seu vistiplau o afegir-hi les aportacions que creiessin convenients.

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 4. lejarza said

  Operació contra el contraban de tabac
  ACN L’exconseller de Governació i Administracions Públiques Jordi Ausàs (ERC) ha estat detingut acusat de pertànyer a un grup especialitzat en el contraban de tabac procedent d’Andorra, segons ha pogut saber l’ACN. La detenció s’ha produït en el marc d’una operació en la qual hi ha hagut sis detinguts més, tots ells amb domicili a la Seu d’Urgell excepte una jove, veïna d’Àlaba. Els Mossos d’Esquadra van iniciar la investigació el passat mes de maig i ha estat dirigida pel titular del jutjat d’instrucció número 1 de la Seu d’Urgell i pel fiscal degà de la capital de l’alt Urgell. Des que es va iniciar la investigació, la quantitat acreditada de tabac que hauria estat introduïda de manera il·legal té un valor d’uns 300.000 euros.
  Els detinguts són, a més de Jordi Ausàs, Marta D.G., de 47 anys; José Félix T.A., de 31 anys, Maria Teresa F.G., de 28 anys i amb domicili a Àlaba; Antoni R.E., de 52 anys i Maria Dolores PM, de 55 anys. Des que es va iniciar la investigació, el grup hauria introduït de manera il·legal tabac per valor d’uns 300.00 euros. Les detencions han comptat amb la col·laboració de la Guàrdia Civil.
  A banda, els Mossos d’Esquadra han fet al llarg d’aquest matí diversos registres i escorcolls en 2 domicilis, un bar i un garatge de la capital de l’Alt Urgell. La investigació policial continua oberta i no es descarten noves detencions.
  Ausàs va ser alcalde de la Seu d’Urgell entre els anys 2003 i 2007 i conseller de Governació a partir de l’any 2008 fins al 2010, substituint Joan Puigcercós al càrrec, que va dimitir per dedicar-se exclusivament a la presidència d’ERC. Ausàs també va ser cap de llista d’ERC per Lleida al Congrés dels Diputats, escó que no va aconseguir a les eleccions del 2008.

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: