Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Tortellà expedient per a la declaració de caducitat per l’abandonament de sepultures en el cementiri municipal

Posted by lejarza en 30 enero, 2012


Vall del Llierca, Argelaguer/Montagut i Oix/Girona: Tortellà expedient per a la declaració de caducitat per l’abandonament de sepultures en el cementiri municipal.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 20 – 30 de gener de 2012 Núm. 743 Ajuntament de Tortellà (Girona).
Edicte sobre l’atorgament d’un termini d’audiència als interessats dels nínxols abandonats.
Per decret d’alcaldia núm. 8/12, de 20 de gener de 2012, es resol incoar l’expedient per a la declaració de caducitat per l’abandonament de sepultures en el cementiri municipal i que actualment es desconeixen els seus propietaris, de conformitat amb l’article 60 i 61 del Reglament del cementiri municipal. D’acord amb l’article 59.5 i 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, i donat que no es possible practicar la notificació de l’expedient a les persones interessades o als seus hereus, relacionades al annex del present edicte, se’ls notifica mitjançant el mateix, que s’està tramitant en aquesta secretaria l’expedient administratiu de declaració de caducitat dels nínxols del cementiri municipal de Tortellà, que es troben en estat d’abandonament, per tal que en el termini de trenta dies a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte, puguin comparèixer en el procediment per al·legar el que creguin convenient en defensa dels seus interessos.
A l’acabament d’aquest termini, les famílies podran optar per retirar les restes o renovar la titularitat; en cas contrari les restes seran dipositades a la fossa comuna, sense més poder reclamar a partir d’aquesta data. Així mateix, l’Ajuntament procedirà d’ofici a la recuperació dels nínxols objecte del procediment.
A tal efecte poden adreçar-se a les dependències municipals, Plaça Mercat, 21 de Tortellà, de dilluns a divendres, de 8:00 a 14:00 hores.
Annex: Relació de nínxols VIA NOM DIFUNT PROPIETARI:
Sant Joaquim, núm. 71, 3r pis Angeles Roura-Llorens Roura Desconegut. Sant Joaquim, núm. 93, 3r pis Pilar Costa Desconegut. Sant Josep, núm. 100, 2n pis Esteban Corominas Desconegut. Sant Josep, núm. 138, 3r pis Joan Coll Tena Desconegut. Santa Maria, núm. 7, 4t pis Gabriel Colomer Ferrer Desconegut. Santa Maria, núm. 5, 1r pis Desconegut
Tortellà, 20 de gener de 2012 Joaquim Pagès i Manté Alcalde

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: