Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (Sigma) pressupost general i plantilla de personal per a l’exercici any 2012

Posted by lejarza en 27 enero, 2012


Vall del Llierca, Argelaguer-Tortellà-Girona: Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (Sigma) pressupost general i plantilla de personal per a l’exercici any 2012.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 19 – 27 de gener de 2012 Núm. 659 Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa Sigma (Girona).
Edicte sobre aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a 2012.
Havent-se exposat al públic el Pressupost del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa per a l’exercici 2012 i la plantilla orgànica segons s’anuncia en el Butlletí Oficial de la Província número 241 de data 20 de desembre de 2011 i atès que durant el termini d’exposició, no s’ha presentat cap al·legació, es fan públics el Pressupost resumit per capítols i la plantilla orgànica del personal al servei de la corporació, un cop aprovats definitivament.
ESTAT DE LES DESPESES (ECONÒMIC) CAPÍTOLS: I DESPESES DE PERSONAL 1.016.423,07€. II DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 269.000,005. III DESPESES FINANCERES 1.000,00€. VI INVERSIONS REALS 11.000,00€. SUMA 1.297.423,07€.
ESTAT DELS INGRESSOS (ECONÒMIC) CAPÍTOLS: III TAXES I ALTRES INGRESSOS 374.855,23€. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 922.566,84€. V INGRESSOS PATRIMONIALS 1,00€. SUMA 1.297.423,07€.
PLANTILLA DE PERSONAL REGIM LABORAL. Caràcter temporal: Tècnic superior A-1 3 3 -. Tècnic mitjà A-2 18 10 5 3-. Tècnic laboratori C-1 3 3 -. Administratiu C-1 2 2 -. Tècnic especialista_sobrestant C-1 1 – 1 -. Auxiliar administratiu C-2 3 3 -.
PERSONAL FUNCIONARI PROVINENT DE L’AJUNTAMENT D’OLOT I ADSCRIT FUNCIONALMENT AL CONSORCI DE MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA: Inspector C-1 1 -.
PERSONAL LABORAL PROVINENT DE L’AJUNTAMENT D’OLOT I ADSCRIT FUNCIONALMENT AL CONSORCI DE MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA: Administratiu C-1 1 -.
Contra l’aprovació dels presents acords es pot interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos des de la publicació d’aquest edicte, davant la Sala del Jutjat del Contenciós Administratiu de Girona.
Olot, la Garrotxa, 16 de gener de 2012 Joan Espona i Agustín President

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

2 comentarios para “Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (Sigma) pressupost general i plantilla de personal per a l’exercici any 2012”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 248 – 31 de desembre de 2013
  Núm. 14683
  CONSORCI DE MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA DE LA GARROTXA (SIGMA)
  Edicte sobre exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2014
  De conformitat amb el que disposen els articles 112 de la Llei 7/85,
  de 2 d’abril, i els articles 166 i següents del Reial Decret Legislatiu
  2/2004 de 5 de març, es fa avinent que es troba exposat al públic,
  per poder-hi fer reclamacions, l’expedient d’aprovació del Pressupost
  general per a l’exercici 2014, aprovat per la Junta General del
  Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa en la sessió
  del dia 17 de desembre de 2013, que inclou el pressupost, i la
  plantilla de personal al servei del Consorci de Medi Ambient per a
  l’any 2014.
  Les persones legítimament interessades podran presentar reclamacions
  amb subjecció als tràmits següents:
  a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions: Quinze dies hàbils
  a partir del següent des de la data de publicació d’aquest anunci
  en el Butlletí Oficial de la Província.
  b) Oficina de presentació: Registre General de la Corporació.
  c) Òrgan davant el qual es reclama: Junta General del Consorci de
  Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa.
  En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es
  considerarà definitivament aprovat, procedint-se tot seguit a la publicació
  del resum dels capítols dels pressupostos de la Corporació
  i la inserció íntegra de la plantilla de personal, als efectes de la seva
  entrada en vigor, tot de conformitat amb el que estableix l’article
  112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
  local i l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
  Olot, la Garrotxa, 23 de desembre de 2013
  Joan Espona i Agustín
  President

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 45 – 6 de març de 2014
  Núm. 2217
  ORGANISME AUTÒNOM de SALUT PÚBLICA de la DIPUTACIÓ de GIRONA (DIPSALUT)
  Anunci sobre publicitat de les subvencions concedides durant el primer semestre de 2013
  De conformitat amb el que estableix l’article 25 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona, es fa pública
  la relació de subvencions i aportacions econòmiques mitjançant l’adopció d’un sol acord o conveni, per a les modalitats i
  períodes que s’indiquen en la relació annexa, segons resolucions de la Vicepresidència primera i acords del Consell Rector de
  Dipsalut corresponents al primer semestre de 2013.
  Girona, 4 de febrer de 2014
  Jordi Batllori Nouvilas
  Secretari
  Annex

  Període:
  Convocatòria:

  Aplicació pressupostària:
  Aprovació:
  1r semestre 2013
  Programes del Catàleg de Serveis 2013 realitzats pel Consorci de Medi Ambient i Salut
  Pública de la Garrotxa (SIGMA) i les entitats que en depenguin
  313/46200 – Programa de foment municipal
  Decret de la Vicepresidència primera de 28 de juny de 2013
  Expedient
  Beneficiari Subvenció Objecte CIF Ajuntament Import % s/pressup
  SIG 04/2013 P1702200E Ajuntament de Besalú 9.772,88 € 80,00 %
  Actuacions relatives als programes de l’Àrea de Protecció de la Salut del Catàleg de Serveis 2013 de Dipsalut corresponent al Programa Pt01, Pt02, Pt03, Pt04, Pt05, Pt06 i Pt09.
  SIG 08/2013 P1717100J Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols 7.145,63 90,00 %
  Actuacions relatives als programes de l’Àrea de Protecció de la Salut del Catàleg de Serveis 2013 de Dipsalut corresponent al Programa Pt01, Pt02, Pt03, Pt04, Pt05 i Pt09 .
  SIG 12/2013 P1714800H Ajuntament de Les Preses 4.888,31 80,00 %
  Actuacions relatives als programes de l’Àrea de Protecció de la Salut del Catàleg de Serveis 2013 de Dipsalut corresponent al Programa Pt02, Pt04,
  Pt05, Pt06 i Pt09.
  SIG 13/2013 P1719600G Ajuntament de Santa Pau 4.222,90 € 80,00 %
  Actuacions relatives als programes de l’Àrea de Protecció de la Salut del Catàleg de Serveis 2013 de Dipsalut corresponent al Programa Pt01, Pt02, Pt04, Pt05 i Pt09.
  SIG 14/2013 P1719700E Ajuntament de Sant
  Joan les Fonts 5.745,39 € 80,00 %
  Actuacions relatives als programes
  de l’Àrea de Protecció de la Salut del
  Catàleg de Serveis 2013 de Dipsalut
  corresponent al Programa Pt01, Pt02,
  Pt04, Pt05, Pt06 i Pt09.
  SIG 15/2013 P1714200A Ajuntament de Les
  Planes d’Hostoles 4.322,93 € 80,00 %
  Actuacions relatives als programes
  de l’Àrea de Protecció de la Salut del
  Catàleg de Serveis 2013 de Dipsalut
  corresponent al Programa Pt01, Pt02,
  Pt03, Pt04, Pt05 i Pt09.
  SIG 16/2013 P1717500A Ajuntament de Sant
  Jaume de Llierca 5.341,77 € 90,00 %
  Actuacions relatives als programes
  de l’Àrea de Protecció de la Salut del
  Catàleg de Serveis 2013 de Dipsalut
  corresponent al Programa Pt01, Pt02,
  Pt03, Pt04 i Pt09.
  SIG 17/2013 P1721300J Ajuntament de Tortellà 4.312,31 € 90,00 %
  Actuacions relatives als programes de l’Àrea de Protecció de la Salut del
  Catàleg de Serveis 2013 de Dipsalut
  corresponent al Programa Pt01,Pt02,
  Pt04, Pt05, Pt06 i Pt09.
  SIG 18/2013 P1701700E Ajuntament de la Vall
  d’en Bas 9.683,88 € 80,00 %
  Actuacions relatives als programes
  de l’Àrea de Protecció de la Salut del
  Catàleg de Serveis 2013 de Dipsalut
  corresponent al Programa Pt01, Pt02,
  Pt04, Pt05, Pt06 i Pt09
  SIG 19/2013 P1722100C Ajuntament de la Vall de Bianya 4.683,44 € 90,00 %
  Actuacions relatives als programes de l’Àrea de Protecció de la Salut del Catàleg de Serveis 2013 de Dipsalut corresponent al Programa Pt02, Pt03, Pt04, Pt05 i Pt09.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: