Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Tortellà aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla del personal per a l’any 2012

Posted by lejarza en 31 diciembre, 2011


Vall del Llierca, Argelaguer/Montagut i Oix/Girona: Tortellà aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla del personal per a l’any 2012.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 249 – 31 de desembre de 2011 Núm. 16734 Ajuntament de Tortellà (Girona).
Anunci sobre l’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla del personal per a l’any 2012.
No havent-se presentat reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació, per a l’exercici 2012, les bases d’execució, la plantilla de personal, ha quedat definitivament aprovat, i es procedeix a publicar el resum a nivell de capítols del mateix, en compliment del que disposa l’article 169.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
ESTAT D’INGRESSOS: Capítol I.-Impostos Directes 176.593,00.- Capítol II.-Impostos Indirectes 4.000,00.- Capítol III.-Taxes i altres ingressos 106.229,00.- Capítol IV.-Transferències corrents 219.923,60.- Capítol V.- Ingressos Patrimonials 1.900,00.- Capítol VII.-Transferències de capital 20.868,40.- TOTAL : 529.514,00€.
ESTAT DE DESPESES: Capítol I.- Despeses personal 163.800,00.- Capítol II.-Desp béns corrents,serveis 281.790,00.- Capítol III.-Despeses financeres 2.800,00.- Capítol IV.-Transferències corrents 25.874,00.- Capítol VI.-Inversions Reals 36.250,00.- Capítol IX.-Passius financers 19.000,00.- TOTAL : 529.514,00€.
En compliment del que disposa l’article 283.4 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es fa pública la Plantilla i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Tortellà.
PLANTILLA ANUAL DE PERSONAL. FUNCIONARIS: Funcionaris d’Habilitació nacional. GRUP SUBGRUP PLACES VACANTS Secret.-interv. A A1 1 1
LABORALS: Administratiu C C1 2 0. Aux. Administ. C C2 1 0. Oficial Brigada AP 1 0. Netejadora AP 1 0
Contra l’acord d’aprovació definitiva del Pressupost podrà interposar- se recurs contenciós – administratiu, en la forma i terminis que estableix l’esmentada jurisdicció, de conformitat amb el que disposa l’article 171 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Tortellà, 28 de desembre de 2011 Joaquim Pagès i Manté Alcalde

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: