Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Consell Comarcal de la Garrotxa projecte d’Ordenança d’Administració Electrònica

Posted by lejarza en 28 diciembre, 2011


Vall del Llierca, Argelaguer/Tortellà/Girona: Consell Comarcal de la Garrotxa projecte d’Ordenança d’Administració Electrònica.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 246 – 28 de desembre de 2011 Núm. 16306 Consell Comarcal de la Garrotxa (Girona).
Edicte sobre derogació i aprovació d’una ordenança.
El Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, en la sessió duta a terme el pasat 15 de desembre de 2011, va acordar aprovar inicialment el projecte d’Ordenança d’Administració Electrònica del Consell Comarcal de la Garrotxa que ha de substituir l’Ordenança reguladora de l’ús de mitjans electrònics al Consell Comarcal de la Garrotxa aprovada pel Ple del Consell de data 13 de març de 2007.
Els esmentats acords que deroguen i deixen sense efecte l’Ordenança reguladora de l’ús de mitjans electrònics al Consell Comarcal de la Garrotxa publicada en el BOP de Girona número 143 de 19 de juliol de 2007, s’exposen al públic, durant el termini de trenta dies, mitjançant edictes publicats en el tauler d’anuncis de la Corporació, en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un mitjà de comunicació escrita diària de la comarca.
Durant aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin escaients. Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap al·legació ni reclamació, els acords adoptats esdevindran aprovats amb caràcter definitiu.
En aquest supòsit, es procedirà a la publicació íntegra del text de l’ordenança al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Acords que es fan públics als efectes del que disposen l’article 49 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
Olot, 16 de desembre de 2011 Joan Espona i Agustín President

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: