Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Trobada catalana del 15-M a Ca L´Afou (Anoia) Seguim construïnt!

Posted by lejarza en 28 octubre, 2011


Les Persones Indignades d’Olot i Garrotxa: Trobada catalana del 15-M a Ca L´Afou (Anoia) Seguim construïnt!.-TROBADA CATALANA DEL 15-M 30 i 31 D’OCTUBRE I 1 DE NOVEMBRE DE 2011 A CA L’AFOU. RECORDEM que cal confirmar la participació en aquest formulari: http://podem.cat/trobada15mcat
TROBADA POBLES, VIL·LES I CIUTATS de Catalunya A CA L’AFOU (ANOIA) del 30 a l’1 novembre 2011
Introducció: Perquè ens volem reunir? La situació actual on s’evidència més que mai el segrest del poder polític en mans dels sistema econòmic i en el moment en que el moviment 15m està generant projectes i creacions col·lectives reals, és oportú el retrobament de persones implicades i unides pels següents principis:
Formem part d’un moviment social, el nostre funcionament es horitzontal i assembleari, transparent i obert a la participació de qualsevol persona indignada amb la situació mundial actual a la que hem arribat per diferents causes, situació que ens desagrada i ens movilitza.
Ens aquest moment actual la multiplicitat d’assemblees i grups de treball que estan actualment funcionant fan difícil la interrelació fluïda i quotidiana entre tots, des de la multitud de pobles, vil·les i ciutats, que participem. Coordinar-nos fluidament és un dels principals reptes que tenim com a moviment a dia d’avui.
S’ha considerat la necessitat d’autoorganització a nivell territorial català, així com reflexionar les línies i estratègies d’actuació de cara al 20N i als mesos posteriors. El plantejament de com tractar aquests i d’altres objectius queda obert a la participació de les persones assistents.
Per això, des de l’assamblea de grups de treball i comissions del 15M a Barcelona realitzem la proposta d’organitzar una trobada d’àmbit català, per tal de poder-nos conèixer, compartir experiències i inquietuds i plantejar la organització d’accions conjuntes per encarar la magnitud dels esdeveniments que estan succeïnt, especialment pel que fa a la data del 20N, on la importància del que pot arribar a passar ens hauria de fer plantejar les possibilitats d’autoorganització.
La Trobada del moviment 15m tindria lloc durant els dies 30, 31 i 1 de novembre, amb la jornada prèvia de preparació de l’espai el dia 29 de novembre. El lloc de la trobada seria Ca l’Afou, colònia postindustrial, postcapitalista i autogestionada, situada prop de Vallbona d’Anoia, amb molt d’espai per poder garantir l’allotjament de centenars de persones.(Més informació sobre Ca L’Afou visita aquí https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pg/groups/14716/calafou-colnia-ecoindu…)
¡Toma la Campanya, Toma Castanya!
El programa de continguts que hem plantejat serà en base als blocs temàtics generats a partir de les propostes rebudes i incloses en el document col·laboratiu https://n-1.cc/pg/pages/view/850408
OPOSTES:
NOTA: Les que apareixen amb el símbol >>> al principi, són les que s’inclouen aquí a partir de les propostes rebudes via mail
* Prop 1: Hablar sobre el Próximo encuentro estatal sobre el medio rural que tendra lugar del 8 al 11 de Diciembre en la sierra de Gredos (Madrid) concretamente en el Valle del Tietar. Mas info http://asamblea15mvalledeltietar.blogspot.com/2011/10/i-encuentro-rural-15-m-estatal-en-el-v.html
>>> Prop 2: Gènere: debat obert on poder plantejar estràtegies de interacció amb xarxa per tal d’organitzar un sistema holiístic on les relacions siguin incloses dintre de tots els actes que hi tingui a veure les relacions humanes. La educació dual ens a separat fins i tot en gènere i la proposta és integrar-nos com espècie i més enllà també. Proposta d’un fil de debat de com volem organitzar accions que incideixin en el canvi de pensament que requereixen les noves víes a prendre.
Prop.3: Definir les linies d’acció pel 20-N (Pluja d’idees amb dinàmiques de grups petits).
Des de la Comissió d’economia y recursos plantejarem la opció del Vot Nul Útil que tenim aprovada i que es pot veure a http://www.votonulo20n.wordpress.com la qual va ser comunicada a l’Assemblea general del 23 d’Octubre.
Una de les idees pel 20-N es coordinar accions d’okupació/expropiació d’espais de bancs o públics, per aplicar la recuperació del que és del poble.
Prop. 4: Debat sobre la proposta d’organitzar un Plebiscit popular per la creació d’una nova carta constitucional del poble i pel poble. el grup de treball que prepara una consulta popular ha manifestat que ho vol fer més tard del 20-N així que la proposta pot escaure igualment a la trobada però no com a 20-N
>>> Prop 5: Terapies naturals les terapies naturals s’haurien de regular i que entrin a formar part del sistema mèdic actual (…) Medicines que han estat íntimament lligades en la medicina de la humanitat. des de sempre l’home ha utilitzat els recursos que la mare naturalesa els hi donava per tal de guarir les seves malalties.(…) aquesta era moderna ha esclòs un sistema mèdic en que l’home ha utilitzat des del principi de la humanitat per tal de beneficiar a uns pocs.
Prop 6: Projectes / Iniciatives d’ambit català (espai per informar a les diferents assemblees catalanes sobre iniciatives o projectes desenvolupats per les assemblees locals però que podrien estendres pel territori.)
Prop 7: Deute extern (espai de debat/informació sobre la relació del deute extern dels països perifèrics d’Europa i l’actual política d’austeritat que s’hi està duent a terme. Anàlisi de recursos per fer-ne coneixedora al màxim de la població a través de les assemblees: videofòrums, material, xerrades…)
Prop 8: Posibilidad de lanzar una campaña por la AUDITORÍA DE LA DEUDA en el Estado español. La ciudadanía debería reconocer como ilegítimas las deudas soberanas que resulten del rescate bancario. Importancia de transformar el sistema financiero y de crédito, con el objetivo de no producir más deuda. Recuperar la soberanía sobre la política monetaria, la nacionalización de los bancos y que el crédito responda al interés común y se ponga al servicio de lo público. Más allá de los impactos sociales, las medidas de ajuste y los recortes no están ayudando a salir de la crisis. Considerar necesaria la construcción de alternativas a la crisis desde la sociedad civil: la Auditoria de la Deuda como proceso previo al repudio.
El 9 de octubre en Madrid hubo una reunión en la que participaron de más de 50 activistas pertenecientes a una veintena de organizaciones sociales y una decena de comisiones y asambleas locales del 15M de diferentes ciudades españolas, para evaluar la posibilidad de lanzar esta campaña. También presentes: ODG, Eric Toussaint (CADTM), Leonidas Vatikiotis (Comisión de Auditoria en Grecia) y Luis Bernardo (Attac Portugal). Debate sobre cómo y quién debería realizar la Auditoría, y qué se debería auditar.
¿Cómo organizarnos en Catalunya?
Propo 9. Trobada de persones i assemblees interessades en la iniciativa “exercirem el dret de rebelió” https://n-1.cc/pg/groups/757119/derecho-de-rebelin/ que promou diverses accions de desobediencia civil i especialment la resistencia fiscal
Propo 10. Debat sobre estrategies del moviment per després del 20-N i en concret de cara a l’hivern i a la primavera – una de les estrategies a debatre proposo que sigui la via de la desobediencia i l’autogestió com alternativa al capitalisme.
Propo 11. Compartir idees i experiències per ampliar el moviment del 15-M arribant a sectors poc presents encara com:
– gent gran.
– persones concienciades però amb poc temps disponible per venir a assemblees
– entitats i persones del sector associatiu
– persones arribades d’altres paisos.
propo 12. Compartir experiències i reflexionar sobre la problemàtica de les assemblees amb poca participació i veure quines estrategies podem seguir per: – ampliar el nombre de participants – millorar el seu funcionament.
Una de les possibilitats es que es crei un GT a nivell català per donar suport a les assemblees que ho necessitin.
Propo 13. El Capitalisme va arribar al poder per primer cop amb la revolució burgesa en nom de la llibertat, la fraternitat i la igualtat. Quins principis formen part de la nostra ideología i ens permetran canviar el mon?
Proposta 14: Metodologia de presa de decisions de múltiples assemblees. (Enviem el document de proposta per la llista grups.indignacio)
Prop 15: Por la democràcia directa. Informació sobre la campanya de recollida de firmes en la que hi participen més de 60 assemblees de tot l’estat (6 catalanes) i posterior punt de trobada i coordinació entre les diferents assemblees catalanes que hi participem. https://n-1.cc/pg/groups/409038
Prop 16: Economia i recursos: calendari d’assemblees temàtiques obertes mensuals(en concepte de recuperar la comissió de continguts) [Reunions dissabtes] Assemblees vinculants de temàtiques monogràfiques.
Prop 17: Metodologies de coordinació internacional
Prop. 18. presentació cooperativa de crèdit
Pels contingut del Bloc 1 es rebran propostes fins diumenge a les 10h del matí. Pels continguts de la resta de blocs es rebran propostes fins el diumenge a les 20h. Amb això facilitarem que les persones que no hagin pogut enviar les propostes per internet ho puguin fer presencialment.
Blocs Temàtics: Diumenge 30. Bloc 1. Sobre el 20N. Dilluns 31. Bloc 2. Processos assamblearis i participació en el moviment 15M. Dimarts 1. Bloc 3. Estratègies a llarg termini Cada dia. Bloc 4. Altres temes més generals (salut, gènere)
PROGRAMA continguts segons els dies previstos
Dissabte 29: Jornada de preparació dels espais.
9.40h Ens trobem els que sortim de Bcn a les taquilles dels FGC de Pl.Espanya per anar juntes cap allà
12h Trobada a Ca L’Afou de les persones que vulguin participar en la preparació de les Jornades
Durant tot el dia netejarem i prepararem els espais on acamparem i on farem les assemblees
14h Dinar
Continuem preparant l’espai
21h Sopar
22h Assemblea dinamització/facilitació pel dia següent
Diumenge 30: Sobre el 20N
Esmorzar
10h Presentació propostes recollides i acceptació d’altres propostes sobre el 20n
1. Movilitzacions. Linies d’acció 20n
2. Informació veraç sobre opcions de vot
3,4…..
* Grups de treball per a cada proposta
14h Reunió per les tasques del dia a dia.
Dinar
16h * Continuen els grups de treball del matí
TEMA del bloc 4: sobre la Salut.
S’obre el debat paral·lel d’altres temes si es proposen (vivenda, educació…)
* Plenari Grups Treball del matí
21h Sopar
22h Assemblea dinamització/facilitació pel dia següent
Dilluns 31: Processos assamblearis i participació en el moviment 15M
9h Esmorzar
10h Processos, metodologia, funcionament en les assemblees. Àmbit Local. Compartir experiències i reflexionar sobre la problemàtica de les assemblees amb poca participació. Estratègies per ampliar el nombre de participants. Proposta de creació grup de treball a nivell català per a donar suport a les assemblees que ho necessitin. Millorar el funcionament de les assamblees.
3. Assemblees temàtiques monogràfiques com a eina per generar consensos.
TEMA del bloc 4: sobre el Gènere
14h Dinar
16h Relacions entre assemblees. Participació en el moviment
1.Compartir idees i experiències per ampliar el moviment del 15-M arribant a sectors poc presents encara com gent gran, persones conscienciades però amb poc temps, entitas del sector associatiu, persones arribades d’altres països…
2. Metodologia de decisions de múltiples assemblees. Àmbit català. Portaveus de les assemblees vs Sobirania de cada assemblea.
3. Quins principis formen part del nostre moviment i ens permetran canviar el mon?
4. Metodologies de coordinació internacional
21h Sopar
22h Assemblea dinamització/facilitació pel dia següent
Dimarts 1: Estratègies a llarg termini
9h Esmorzar
10h Propostes específiques
1. Sobre la trobada Estatal Medi Rural
2. Consulta popular
3. Deute extern / auditoria del deute
4. Dret a rebel·lió
5. Cooperativa de crèdit
14h Dinar
16h Debat estratègies moviment
>>> Pots descarregar-te el programa en el document que trobareu en aquest enllaç: https://n-1.cc/pg/file/read/878115/programa-de-la-trobada <<<
INFORMACIÓ important a tenir en compte (detalls logístics)
Per garantir l'òptim funcionament al llarg de les Jornades, recordem alguns aspectes a tenir presents abans de venir a la Trobada: Com arribar?
Si véns a la jornada de preparació i estàs a Bcn, hem quedat a les 9.40h a les taquilles subterrànies del FGC de Pl.Espanya.
Si véns d'altres indrets ens trobem el dissabte a les 12h a Ca L'Afou o el diumenge abans de les 10h.
Si veniu en Ferrocarrils de la Generalitat preneu la línea R6 que connecten Barcelona-Igualada i baixeu a la parada de Vallbona d'Anoia. També podeu anar amb la renfe fins a Martorell i un cop allà agafar els FGC direcció Igualada fins a Vallbona.
Si veniu en cotxe, penseu que està tocant a la C-15 entre Igualada i Vilafranca; i en concret que Vallbona d'Anoia està entre Piera i Capellades.
Un cop a Vallbona seguiu les indicacions cap a les escoles i el polígon la Plana, tot prenen el camí de sorra que baixa fins a travessar el riu, on trobareu Ca l'Afou. Si us perdeu pregunteu als veïns i veïnes que gairebé tothom sap on està Ca l'Afou.
Aquí mapa amb l'ubicació exacta i més informació: http://ecolonia.cooperativaintegral.cat/?page_id=345
Què hem de portar? El grup de cuina i els habitants de Ca L'Afou faran tot el possible per a que totes puguem gaudir d'exquisits àpats però és important la nostra participació per a que això funcioni de manera òptima: El primer dia ens reunirem per organitzar les tasques a fer diàriament, com per exemple la neteja de l'espai de cuina. Porta el teu plat, coberts i got i encarrega't de netejar-los en finalitzar cada àpat. Es donaran tiquets per cada àpat, que es podran intercanviar per euros o ecos (esmorzar=1 dinar i sopar=2). El paisatge del que gaudirem és molt bonic i també bastant fresc, per tant es recomana: Portar roba d'abric. Portar tenda, màrfega i sac de dormir (si no teniu tenda no passa res, hi ha espais interiors que es podran habilitar, però millor si en porteu. Recordem que caldria confirmar la participació en aquest formulari: http://www.podem.cat/trobada15mcat
T'has quedat en dubtes? Pots escriure aquí trobada15mcat@moviments.net i pots trucar al: 615090063 Esperem que aquesta Trobada sigui un bon espai perquè ens poguem conèixer, compartir experiències i inquietuts i plantejar l'organització d'accions conjuntes per encarar la magnitud d'esdeveniments que estan succeïnt… Seguim construïnt!

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

4 comentarios para “Trobada catalana del 15-M a Ca L´Afou (Anoia) Seguim construïnt!”

 1. lejarza said

  Les Persones Indignades d’Olot i Garrotxa
  ASSEMBLEA   dilluns 24 D’OCTUBRE 2011
   
                    Ordre del dia:
         
              1.- Presentació Agenda Llatinoamericana
              2.- Oferta Taller d’Informàtica
              3.- 20-N:      
                                    Campanya electoral
                                    Vot Congrés
                                    Vot Senat
                                    Cassolada
                                
   
               1.-El dia 11 el Patronat d’Estudis Històrics ja ha organitzat una xerrada a l’Orfeó Popular que precisament porta per títol “El moviment dels Indignats. Mobilització per canviar el  Sistema?” A càrrec de Joan Subirats (professor  a la  Universitat Autònoma de Barcelona, especialista  en en gestió i administración de politiques  públiques). Hauriem d’investigar quina mena de discurs farà, quina línia porta, per simpatitzar o criticar, en tot cas ser-hi presents d’alguna manera, tot i que curiosament no ens hi han convidat.
                    Bé, això ja ens obligava a canviar la data per a la Presentació de l’Agenda. A més a més, en contactar amb l’Institut d’Estudis Sociològics per mirar de trobar ponents per la Xerrada, el Marc a sabut que el dia 19 de Novembre aquests organitzaven una xerrada amb ponents que parlen sobre la participació ciutadana des d’un punt de vista crític. Sembla que podria lligar bastant amb el tema que teniem:” quina democràcia tenim i quina democràcia  volem”. El Luis també diu que ha contactat amb una gent experta en el tema que fan un taller, amb prèvia conferència,sobre el funcionament del sistema electoral. En fan un simulacre en viu, pot ser interessant. Faltaria el ponent que parlés amb coneixement d’experiències reals en participació Ciutadana o de la Democràcia Inclusiva. Ens falta encara un ponent que pogués exposar les alternatives en les que sí creiem o que proposem.
                 Els de l’Institut han d’acabar de parlar entre ells si volen fer l’acte conjuntament amb nosaltres i
              Nosaltres també ho confirmariem posant en comú a la propera assemblea. 
              
                   2.-Ha vingut el Dani ha propasar-nos de reprendre el taller d’informàtica: Treballar amb Linux               
              (sistema operatiu lliure que agilitza la feina)  Instal.lar Ubuntu… Diu que el faria presencial a la Greda, on els participants durien el seu propi
              Ordinador. També s’està currant una plana web des d’on es podrien fer els cursos desde casa.
              Nosaltres li agraïm moltíssim i li demanem que el que més ens urgeix és aprendre a treballar amb
               N-1 (mena de xarxa de xarxes socials amb calendari, on es poden penjar informacions, on es poden      
              Fer fòrums i pot servir com a tipu de facebook…).
                 Quedem en que ens enviarà el Cartell anunciant el taller a personesindignades.net. En principi,
              Però, seria els dijous a la Greda a les 19:00h, a partir del proper dia 3.
   
                   3.- Ataquem el tema barrejant campanya nostra amb vots al congreso, deixant de banda els vots
              al Senat (perque sembla més obvi o ja decidit???).
   
                   Hi ha postures força diverses. No tenim ni tan sols clar que haguem de fer una  campanya i dir a               
             A la gent què ha de votar o fer… Decidim seguir-ho parlant a la propera i veure què es diu a Calafou 
               Quedem d’acord en:
                                -Currar-nos una campanya informativa sobre el funcionament del sistema electoral que tenim
                                -currar-nos la reivindicació de quina democràcia volem
                                -convidar a la gent a que el dia de les el.leccions, vagi a votar o no, que es vesteixin d’un   
              Color que ja decidirem o es posin un nas de pallasso…per manifestar la seva indignació.
   
                         
                      La cassolada seria divendres 18 a les20:00h a la Plaça Major.
                      Hauriem d’anar recopilant material i logística pel Punt d’Informació i per lo que pogués surgir.

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 2. lejarza said

  Les Persones Indignades d’Olot i Garrotxa

  Hola a tots. Ens arriba l’estrena d’aquesta projecció. Des de Persones Indignades hem demanat la descàrrega per poder-la projectar entre nosaltres. Demà a l’assemblea decidirem si la projectem com un acte més de la campanya 20N.
  Los proximos dias 3 y 4 de Noviembre a las 22,30 hora de España, se estrenará el último film de Antoni Verdaguer indignados.
  > http://www.docuindignados.com
  > A diferencia de los otros films que hasta ahora se han producido,
  > #indignados está pensado para que TODO EL MUNDO y desde el primer momento
  > pueda asistir a su estreno, esté en el lugar del globo terráqueo que se
  > encuentre. Se ha diseñado un novísimo sistema de distribución que permitirá
  > visionar la película en tiempo real a través de teléfono móvil, Iphone,
  > Ipad, tablets, ordenadores… y también en las plazas y locales donde se
  > quiera proyectar. Sólo será necesario un proyector o una televisión grande,
  > con su reproductor.
  > Para que todo el mundo pueda disfrutar al mismo tiempo, Hemos creado el
  > siguiente sistema de distribución ONLINE:
  > A la hora indicada, se publicarán en la web http://www.docuindignados.com
  > ados.com/> los links de acceso a quienes personalmente quieran ver el film.
  > Sólo tendréis que acceder a él desde el visor que hemos preparado y
  > visionarlo. Si accedeis antes de esa hora a esa direccion, podreis ver un
  > pequeño clip del mismo.
  > Si tu, receptor de este email, eres un responsable de comunicacion/difusion
  > de alguna acampada o lugar donde querais exhibir tambien esta obra
  > simultaneamente, por favor contactad con nosotros cuanto antes, para poder
  > enviaros un link privado para su descarga anticipada. Este link dara acceso
  > a la descarga de la película en calidad HD, tened en cuenta esto de acorde a
  > la velocidad de descarga de vuestra linea, ya que el fichero a descargar
  > rozara 1 gb. de tamaño (En una linea de 3mbits/seg sostenidos sera
  > aproximadamente una hora y media de descarga en condiciones optimas)
  >
  > El equipo que ha rodado #indignados, bajo la forma de autofinanciación,
  > considera un honor acompañaros a todos vosotros en las plazas, calles, salas
  > de exhibición y domicilios en un día que será, cuando menos, complejo.
  > Nosotros hemos sentido vuestro calor durante todo el rodaje. Os devolvemos
  > una parte de lo que nos habéis dado. Esperamos que os guste. Os iremos
  > informando al minuto, a partir de ahora por twitter a través del hashtag
  > #docuindignados.
  > El equipo de producción

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 3. lejarza said

  Les Persones Indignades d’Olot i Garrotxa
  Per continuar amb el tema del 20 N ens reunim aquest divendres a les 20 h. a l’Ateneu.
  Enviem informació de la Trobada Catalana del 15 M realitzat aquest cap de setmana.
  L’Assemblea de la Trobada Catalana del 15M, reunida a la Colònia Col·lectivitzada de Ca La Fou el 30, 31 d’octubre, i l‘1 de novembre de 2011, després d’un llarg debat al voltant de les opcions de vot i les mobilitzacions de cara al 20N, entén que:
  1. Aquestes eleccions, des del seu plantejament més restrictiu que mai, reforçat per la recent reforma de la Llei Electoral, són una oportunitat de fer sentir la nostra oposició a la reforma constitucional que dóna prioritat absoluta al pagament del deute per sobre dels drets socials.
  2. Cal rebutjar els partits que permeten activament o guardant silenci, les polítiques classistes i xenófobes, o les retallades socials que ens han dut a l‘actual cop d’estat financer.
  3. El vot nul útil o l’abstenció activa, així com el vot a partits minoritaris que defensen aquesta oposició conformen aquesta opció.
  Tot i que el vot o l’abstenció és una qüestió de responsabilitat individual i que els nostres objectius van molt més enllà del 20N, el que es proposa es una acció estratègica col·lectiva i no una crida a una opció electoral.
  Cada persona ha d’informar-se per tal d’actuar responsablement, per això aquesta assemblea ha acordat promoure la creació de taules informatives per compartir el material disponible sobre el significat de cada opció de vot i la farsa que protagonitzen els partits polítics majoritaris (blog http://info20N.wordpress.com ), qüestió que també es visibilitzarà, gràcies a la creativitat social en multitud de contrapropaganda electoral.
  Com que sabem que la justícia no la portaran les eleccions, del 14 al 20 de novembre hem acordat que una nova campanya: Alliberaments Generals, serveixi per recuperar pel poble el que és del poble.
  Per acabar, us convidem a seguir treballant més enllà de les eleccions en la construcció d‘un nou model de societat basat en la cooperació social, el respecte i la igualtat en la diversitat.
  Actes dels plenaris Trobada Catalana
  https://n-1.cc/pg/groups/846480/trobades-catalanes-15m/

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 4. lejarza said

  Des de la trobada Catalana a Ca l’Afou 15M, vàrem acordar que no podem restar quietes davant d’aquesta oportunitat de treure les nostres reivindicacions al carrer. Una de les accions que van sorgir de la trobada va ser CREAR LA NOSTRA PRÒPIA CONTRA-CAMPANYA ELECTORAL.

  En què consisteix aquesta CONTRA-CAMPANYA?

  És molt senzill. Es tracta d’aprofitar tots els recursos que els/les nostres polítics/ques estan posant al carrer.
  Totes sabem la barbaritat de diners què es gasten cada vegada que hi ha eleccions per fer la campanya electoral. Multitud de cartells inunden els carrers, gran part d’ells, cal recordar, pagats per nosaltres.
  Com que ja estem fartes, hem decidit recuperar pel poble el què és del poble. La contracampanya reivindica la reapropiació d’aquests cartells per part de la ciutadania. És a dir, aprofitar que ells ens posen a l’abast un munt de cartells per fer la nostra pròpia contracampanya.
  A continuació trobareu un video què explica per sobre com podem realitzar aquesta acció. Proposem idees, però el més important és que tothom hi participi, així que fem una crida a la creativitat, a que cadascú pensi la seva pròpia manera de contrarestar la propaganda política. La única norma és la imaginació.
  Aquest procés de MODIFICACIÖ dels cartells electorals s’hauria de donar durant tota la campanya.
  Recordem, però, que el dia 19 és dia de reflexió. Això significa que el dia 18 a partir de les 00’00h els partits polítics no podran penjar cap cartell. És a dir, tots els cartells que modifiquem llavors, no podran ser reemplaçats. FEM UN AUTÈNTIC DIA DE REFLEXIÓ!! QUE EL DIA 19, NO QUEDI NI UN SOL CARTELL AL TEU POBLE O CIUTAT SENSE MODIFICAR!!

  ELLS POSEN ELS DINERS. NOSALTRES, LA IMAGINACIÓ.

  Video explicatiu:

  PD: Passa-ho!!

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: