Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Argelaguer aprovació definitiva expedient de modificació de crèdit

Posted by lejarza en 29 agosto, 2011


Vall del Llierca, Argelaguer/Hostalnou de Llierca/Tortellà: Argelaguer aprovació definitiva expedient de modificació de crèdit.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 164 – 29 d´agost de 2011 Núm. 11185 Ajuntament de Argelaguer (Garrotxa).
Edicte d’aprovació definitiva d’un expedient de modificació de crèdit. No havent-se presentat reclamacions contra l’acord de Ple de data 19 de juliol de 2011, d’aprovació inicial de la primera modificació de crèdit del pressupost 2011, la qual es va exposar al públic mitjançant edicte publicat en el BOP núm. 144, de 29 de juliol de 2011, i en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, l’acord d’aprovació inicial ha quedat elevat a definitiu. En compliment de l’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei estatal 39/1988, reguladora de les hisendes locals, es publiquen la modificació:
INGRESSOS. Pressupost d’ingressos 2011: Partida: 42000 (FNC) Consig. Inicial 53.500€ Partida: 5.500 Consig. Inicial 59.000€ Partida: 79000 (FEDER) Consig. Inicial 0€ Modif. Núm. 1 113.605€ Consig. Final. 113.605€.
TOTAL Consig. Inicial 53.500€ Modif. Núm. 1 119.105€ Consig. Final. 172.605€
DESPESES. Pressupost despeses 2011: Partida: 34-21004 Consig. Inicial 1.000€ Modif. Núm. 1 500€ Consig. Final 1500€ Partida: 16-60915 Consig. Inicial 6.000€ Modif. Núm. 1 5.000€ Consig. Final 11.000€ Partida: 15-61902 Consig. Inicial 27.395€ Modif. Núm. 1 113.605€ Consig. Final 141.000€.
TOTAL Consig. Inicial 34.395€ Modif. Núm. 1 119.105€ Consig. Final 153.500€.
Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, els interessats poden interposar recurs en via contenciosa administrativa davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, dins el termini de dos mesos, comptats a partir de l’endemà d’aquesta publicació. Argelaguer, 19 d’agost de 2011 Josep Dorca i Serrat Alcalde

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: