Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Argelaguer: Ajuntament sessio ordinària juliol de 2011

Posted by lejarza en 19 julio, 2011


Vall del Llierca, Argelaguer/Besalú/Girona: Argelaguer: Ajuntament sessio ordinària juliol de 2011.-ADRIANA PRAT I VILALTA, secretària de l’Ajuntament d’ARGELAGUER.
NOTIFICO: Que, l’alcaldessa en funcions, amb data d’avui ha dictat el següent
DECRET: Fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, HE RESOLT; convocar-vos com a regidor d’aquest Ajuntament, a la sala d’actes per a: SESSIÓ: ORDINÀRIA, DATA: 19 DE JULIOL DE 2011, HORA: 9 DEL VESPRE.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 2.- Despatx oficial, convalidacions de decrets d’alcaldia i informacions. 3.- Aprovar inicialment el projecte de Millora paisatgística dels accessos al nucli d’Argelaguer. 4.- Adjudicar, si escau, la contractació de la redacció del projecte tècnic de reposició, soterrament i millora dels serveis urbanístics al nucli històric d’Argelaguer. 5.- Ratificar la resolució d’alcaldia relativa a la interposició d’un requeriment previ al Pla Territorial de les comarques gironines. 6.- Aprovar la 1a modificació de crèdit del pressupost municipal 2011. 7.- Aprovar la certificació d’obres núm. 4 i última de l’obra Modificació i millora del pas del carrer Major sobre el torrent del Vinyot. 8.- Assumptes de tràmit. 9.- Precs i preguntes. La secretària. Argelaguer, 13 de juliol de 2011

3 comentarios para “Argelaguer: Ajuntament sessio ordinària juliol de 2011”

 1. lejarza said

  Argelaguer estrena el nou pont del carrer Major sobre el Vinyot
  El nou viaducte, pagat en part amb recursos del programa Viure al Poble, ha d’evitar els problemes que ocasionaven les crescudes del torrent
  09/08/11 02:00 – ARGELAGUER – Ramon Estéban
  Després de prop de nou mesos de treballs acaba d’entrar en servei el nou pont del carrer Major d’Argelaguer sobre el torrent del Vinyot. És un viaducte més ample i, sobretot, més alt que el que hi havia fins ara. En haver guanyat alçària, s’evitarà que les crescudes del Vinyot compliquin la circulació, com passava de tant en tant.
  Viure al Poble
  L’obra ha costat uns dos-cents deu mil euros, que s’han cobert amb recursos de l’Ajuntament, el pla d’obres i serveis i el programa Viure al Poble, que financen la Generalitat i la Unió Europea. En aquest municipi garrotxí, les obres demanades per obtenir ajudes de Viure al Poble es van agrupar amb el nom d’El torrent del Vinyot ens estructura i ens cohesiona com a poble. A més del pont del carrer Major, el projecte inclou tant la millora de la resta de ponts que creuen el torrent com la del paviment dels carrers i places del nucli antic i la recuperació de les avingudes arbrades a les entrades del poble. En total, el pressupost és de gairebé quatre-cents noranta-un mil euros.
  L’avinguda arbrada
  Aquest últim projecte ha començat ja a tramitar-se. El ple municipal n’ha fet l’aprovació inicial i, si es compleixen els terminis previstos, els treballs podrien començar d’aquí a pocs mesos. Es preveu plantar uns cent deu plàtans als extrems de l’antiga travessera urbana i recuperar d’aquesta manera l’aspecte que tenia el poble cinquanta anys enrere. La intervenció anirà acompanyada de la reforma de les voreres i del clavegueram. El cost serà d’uns dos-cents mil euros, que l’Ajuntament cobrirà no només amb recursos de Viure al Poble sinó també amb una línia d’ajudes de Medi Ambient i el pressupost municipal.
  LA XIFRA 210.000 euros ha costat el pont, que s’ha pagat amb diners del pla d’obres i serveis, del Viure al Poble i de l’Ajuntament

 2. lejarza said

  Argelaguer, Vall del Llierca: Argelaguer, al·legacions presentades al projecte: pas del carrer Major sobre el Torrent del Vinyot.-Butlletì Oficial Provincia de Girona (BOP) Núm. 117 – 18 de juny de 2010 Núm. 9166 Ajuntament d´Argelaguer (Garrotxa).
  Anunci de desestimació d’al∙legacions i d’aprovació definitiva d’un projecte d’obres.
  El Ple de l’ajuntament d’Argelaguer, en la sessió extraordinària de data 15 d’abril de 2010, va adoptar els següents acords, en relació a les al·legacions presentades al projecte “Modificació i Millora del pas del carrer Major sobre el Torrent del Vinyot”.
  “El Ple de l’Ajuntament, en data 23 de setembre de 2009, va aprovar inicialment el projecte de “Modificació i millora del pas del c/ Major sobre el torrent del Vinyot”.
  Aquest projecte es va sotmetre a informació pública mitjançant publicació en el BOP núm. 196, de 13 d’octubre de 2009 i comunicació a les persones interessades.
  En el termini d’exposició pública es van presentar dues al·legacions: una de la Sra. Josepa Vila Presas i l’altra del Sr. Joan Terradas Ayats.
  Vista la resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua de data 23 de febrer de 2010, la qual autoritza les obres de “Modificació i millora del pas del carrer Major sobre el torrent del Vinyot”, la qual consta en l’expedient.
  Vistos els informes tècnics de desestimació d’al·legacions contra el projecte “Modificació i millora del pas del carrer Major sobre el torrent del Vinyot”, de data 19 de març de 2010, els quals consten en l’expedient administratiu.
  El Ple acorda:
  Primer.- Desestimar les dos al·legacions formulades d’acord amb l’informe tècnic de data 19 de març de 2010, una còpia del qual es traslladarà als al·legants com a motivació d’acord, tal com disposa l’art. 54 de la Llei de procediment administratiu.
  Segon.- Aprovar definitivament el projecte d’obres de “Modificació i millora del pas del c/ Major sobre el torrent del Vinyot”, redactat per l’enginyeria Serconsttec Garrotxa, SL.
  Tercer.- Notificar aquest acord als interessats.
  Quart.- Publicar-ho en el BOP i DOGC.
  Contra aquests acords, que són definitius en via administrativa, els interessats hi poden interposar recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva publicació.
  Es podrà interposar també qualsevol altre recurs o procediment d’impugnació o reclamació previst en la legislació vigent. Argelaguer, 19 d’abril de 2010. L’alcalde Josep Dorca i Serrat

 3. lejarza said

  JOSEP DORCA I SERRAT, alcalde de l’Ajuntament d’ARGELAGUER.
  D E C R E T
  Fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, HE RESOLT
  convocar-vos com a regidor d’aquest Ajuntament, a la sala d’actes per a:
  SESSIÓ: ORDINÀRIA
  DATA: 20 DE SETEMBRE DE 2011
  HORA: 9 DEL VESPRE
  1.- Aprovació de l’acta de la sessió de 19-07-2011
  2.- Despatx oficial, convalidacions de decrets d’alcaldia i informacions
  3.- Aprovar definitivament el projecte de la Millora paisatgística
  4.- Aprovar la imposició i ordenació de contribucions especials per a l’obra
  Millora paisatgística al nucli d’Argelaguer
  5.- Aprovar inicialment el projecte de reposició, soterrament i millora dels
  serveis urbanístics al nucli històric d’Argelaguer.
  6.- Aprovar la presentació d’una al·legació al PUOSC 2012
  7.- Aprovar una moció de suport a l’escola catalana
  8.- Proposta d’acceptació de la renúncia de la Sra. Mirna Vilasís i Camarasa (ERC)
  com a regidora d’aquest ajuntament
  9.- Assumptes de tràmit
  10.- Precs i preguntes
  L’alcalde
  Sr. Josep Dorca i Serrat
  Argelaguer (Vall del Llierca), 16 de setembre de 2011

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: