Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Sant Jaume de Llierca creació d’àrees de gestió municipal i delegacions als regidors

Posted by lejarza en 30 junio, 2011


Vall del Llierca, Argelaguer/Tortellà/Girona: Sant Jaume de Llierca creació d’àrees de gestió municipal i delegacions als regidors.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 124 – 30 de juny de 2011 Núm. 8536 Ajuntament de Sant Jaume de Llierca (Garrotxa).
Anunci sobre creació d’àrees de gestió municipal i delegacions als regidors. Per aquesta Alcaldia s’ha dictat el decret núm. 16/2011, de 17 de juny, la part dispositiva del qual conté la següent resolució:
Primer.- Definir les següents àrees de gestió municipal:
ÀREA DE GOVERNACIÓ, URBANISME I COOPERACIÓ SUPRAMUNICIPAL, que comprèn les matèries següents: recursos humans;
població; seguretat pública; ordenació, gestió, execució i disciplina urbanístiques; obra pública; habitatge; serveis públics locals; foment de les estructures agràries; i cooperació supramunicipal.
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I JOVENTUT, que comprèn les matèries següents: cultura, educació, joventut i polítiques d’igualtat.
ÀREA DE SALUT PÚBLICA, MEDI AMBIENT, ESPORTS I PARTICIPACIÓ,
que comprèn les matèries següents: salut pública; consum; medi ambient; transports i mobilitat; parcs i jardins; serveis socials; entitats; i festes.
ÀREA D’HISENDA, EMPRESA I PROMOCIÓ ECONÒMICA, que comprèn les matèries següents: hisenda local; gestió, recaptació i inspecció tributària; promoció econòmica; mercats i fires; turisme; i noves tecnologies.
Segon.- Conferir als regidors que s’esmenten a continuació les delegacions
genèriques que tot seguit s’indiquen: Sra. Clara Bayona i Lucena: àrea de cultura, educació i joventut. Sra. Rosó Domènech i Ferrer: àrea de salut pública, medi ambient, esports i participació. Sr. Jordi Cordomí i Soms: àrea d’hisenda, empresa i promoció econòmica.
Tercer.- Es reserva a l’alcaldia l’àrea de governació, urbanisme i cooperació supramunicipal.
Quart.- Determinar que les delegacions conferides consisteixen en la facultat de dirigir els serveis de la corresponent àrea i la seva gestió ordinària, sense incloure la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
Cinquè.- Les delegacions atorgades requeriran, per a la seva eficàcia, l’acceptació dels càrrecs, que podrà ser tàcita transcorreguts tres dies hàbils des de la seva notificació als interessats, i tindrà efectes a partir del dia següent al de la data d’aquest decret.
Sisè.- Els regidors delegats queden obligats a informar de forma detallada a l’alcaldia sobre la gestió de l’àrea delegada.
Setè.- Disposar la publicació de la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, sens perjudici de la seva efectivitat a partir del dia següent al de la data de la seva signatura, i donar-ne compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri”.
La qual cosa es fa pública en compliment del que disposen els articles 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre i 44.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Sant Jaume de Llierca, 17 de juny de 2011 Ferran Puig i Estartús Alcalde

Una respuesta para “Sant Jaume de Llierca creació d’àrees de gestió municipal i delegacions als regidors”

 1. lejarza said

  L´escola bressol de St. Jaume de Llierca tanca el primer any amb nou mètode educatiu
  SANT JAUME DE LLIERCA | DDG
  L’escola bressol municipal El Petit Lledoner de Sant Jaume de Llierca, gestionada per Suara Cooperativa -especialitzada en l’atenció a les persones i present a 15 comarques catalanes-, ha tancat el seu primer curs d’aplicació d’un model rural de proximitat amb els infants. Els responsables del centre han destacat la consolidació del seu mètode, propi i basat en l’observació, l’experimentació i la manipulació, alhora que -segons remarquen- té en compte la diversitat i la individualitat de cada infant. Per refermar aquesta valoració, la cooperativa informa de la nota que les famílies han posat al centre aquest primer curs: un 8,7.
  Des de la cooperativa expliquen que el model de la llar de Sant Jaume de Llierca fomenta la interacció entre alumnes de diferents edats perquè treballin espontàniament valors com el respecte, la tolerància, compartir, l’autoestima o la sensibilitat. Durant aquest curs, ho han aconseguit -expliquen- obrint-se cap al poble i l’entorn comarcal, fent sortides fora del centre per conèixer personatges significatius del poble, visitant comerços i tallers, i fent amistat amb veïns amb hort, que han aportat a l’escola bressol fruita i verdura per experimentar. El contacte amb les famílies és l’altre puntal de l’escola bressol, perquè participen directament de l’educació dels seus fills i formen part del projecte educatiu.
  El Petit Lledoner té 30 places i agrupa infants de Sant Jaume, Tortellà, Argelaguer, Montagut i Oix, Olot i Maià de Montcal.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: