Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Convocatòria de la primera sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament d’Argelaguer

Posted by lejarza en 28 junio, 2011


Vall del Llierca, Argelaguer/Tortellà/Girona: Convocatòria de la primera sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament d’Argelaguer.-ADRIANA PRAT I VILALTA, secretària de l’Ajuntament d’ARGELAGUER.
NOTIFICO: Que, l’alcalde, amb data d’avui ha dictat el següent DECRET DE CONVOCATÒRIA DE LA PRIMERA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT.
El passat 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions municipals. El dia 11 de juny es va constituir aquest ajuntament, d’acord amb l’article 38 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i el 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, RESOLC CONVOCAR sessió extraordinària del Ple d’aquesta corporació:
DIA: 29 DE JUNY HORA: 9 DEL VESPRE LLOC: SALA D’ACTES
SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA. ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 2.- Establir el règim de sessions del Ple. 3.- Creació de la Comissió de comptes. 4.- Nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats. 5.- Donar compte del Decret d’alcaldia en matèria de nomenament de tinents d’alcalde i nomenament d’organització del govern i administració. 6.- Indemnitzacions a percebre els membres de la corporació. La secretària Argelaguer, 27 de juny de 2011

3 comentarios para “Convocatòria de la primera sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament d’Argelaguer”

 1. lejarza said

  Caja de Consolidación. Padrón de Contribución Extraordinaria de 1810-1811 y otros Apellidos y nombre Parroquia Contribución Fecha Reales/maravedíes (Folio) Abad, Felipa (S. Miguel), contr. lujo 1810, 8-8-1811, 20 (34r) Abad, Luis (Sta. Eulalía), contr. lujo 1810, 7-8-1811, 100 (32v) Abellán Lozano, Ana Mª (S. Antolín), contr. lujo 1810, 22-8-1811, 80 (35r) Abellán Lozano, Ana Mª (S. Antolín), contr. extraord. 1811, 24-1-1812, 118 (38v) Abellán Lozano, Ana Mª (Sta. María), contr. criados 1811, 24-1-1812, 80 (38v) Acha, Antonio (S. Miguel), contr. criados 1811, 12-3-1812, 20 (42v) Acha, Antonio (S. Miguel), contr. lujo 1810, 8-8-1811, 20 (34r) Adalid, Simón/[…] Antonio (Sta. Catalina), contr. extraord. 1810, 19-6-1811, 901/15 (20r) Adán, Pedro (S. Nicolás), contr. extraord. 4 y 6% 1810, 3-7-1811, 12/4 (24r) Aguado, testamentª Francisco(S. Antolín), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 368/31 (5r) Aguado, testamentª Fco.(Sta. Eulalia), contr. extraord. 1811, 26-1-1812, 368/31 (40r) Aguilar, José (S. Juan), contr. extraord. 1806-1810, 18-7-1811, 55/30 (26v) Aiblas, Manuel de[¿] (Juan Tezanos, Julian de), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 235/7 (5r) Alarcón, Juan (Sta. Eulalía), contr. extraord. 1811, 22-1-1812, 12 (37v) Alarcón, Nicolasa (S. Antolín), contr. extraord. 1810, 16-7-1811, 147 (26r) Alarcón Lozano, Diego (S. Bartolomé), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 314/2 (3v) Alaro, Mª vda. Félix Jumilla (Sta. Eulalia), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 88/0 (2r) Albacete, Antonio (S. Antolín), contr. extraord. 1811, 24-1-1812, 22 (38r) Albacete, Francisca (S. Miguel), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 8/26 (3v) Albalat, baronesa de (S. Juan), contr. extraord. 1811, 20-3-1812, 4912/26 (45r) Albalat, baronesa de (S. Juan), contr. extraord. 4 y 6% 1810, 23-4-1811, 4912/26 (12v) Albarracín, heredº Antonio (Sta. Eulalía), contr. extraord. 1810, 17-6-1811, 796/25 (19v) Albarracín, Pedro (Beniaján), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 842/29 (3r) Alburquerque, Diego José (S. Pedro), contr. extraord. 1810, 22-6-1811, 142/5 (21r) Alburquerque, Juana Mª (S. Bartolomé: Poey, Agustín), contr. extraord. 1810, 28-3- 1811, 510/2 (5v) Alcaina, heredero de Manuel (Murcia), contr. extraord. 1810, 4-4-1811, 4260 (11r) Alcalá, Antonio hijos (S. Miguel), contr. extraord. 1804-1810, 6-5-1811, 52/22 (13v) Alcalá, Domingo (Sta. Eulalía), contr. lujo 1810, 8-8-1811, 40 (34r) Alcalá, María (S. Antolín), contr. extraord. 1810, 18-6-1811, 368/20 (19v) Alcami, María (S. Juan), contr. extraord. 1810, 18-7-1811, 56/2 (26v) Alcaraz, Manuel (Sta. María), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 13/14 (4r) Alcaraz, Manuel (Sta. María), contr. lujo 1810, 2-8-1811, 20 (31v) Alcaraz, Ramona (Sta. Eulalia), contr. extraord. 1810, 24-7-1811, 48/32 (28v) Alcocer, Francisco Antonio, contr. extraord. 1810, 12-5-1811, 55/20 (16r) Alcorta, Juan Cayetano (Sta. María), contr. lujo 1811, 24-1-1812, 240 (38r) Aledo Mora, Damián (Totana), compra de vínculos 1810, 27-5-1811, 2025 (17r) Alegre, herederos de José (Pascual), contr. extraord. 1807-1810, 24-6-1811, 929/22 (21r) Alemán Falcón, Mª (S. Pedro), contr. extraord. 1809-1810, 1-7-1811, 16/26 (22v) Alemán Fernández, Joaquín (S. Antolín), contr. extraord. 1810, 16-7-1811, 15/20 (26r) Alexandre, Jaime (Sta. María), contr. extraord. 1810, 15-6-1811, 66/28 (19r) Aliaga, Catalina (S. Antolín), contr. extraord. 1810, 23-7-1811, 64/26 (28r) Almagro, Mariano (S. Pedro), contr. extraord. 1810, 7-5-1811, 21/10 (13v) Almeida, Francisca (S. Nicolás), contr. extraord. 1810, 9-7-1811, 104/26 (25r) Almela, heredº Antonia (Sta. Eulalía), contr. extraord. 1807-1810, 17-6-1811, 1873/2 (19v) Almela, heredº Antonia (Sta. Eulalia), contr. extraord. 1811, 18-3-1812, 468/9 (44r) Almela, heredº Martín (Santomera), contr. extraord. 1802-1810, 26-6-1811, 341/33 (21v) Almela, Luís (S. Juan), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 29/0 (4v) Almenara, condesa de (S. Lorenzo), contr. extraord. 1811, 25-1-1812, 1155/12 (40r) Almenara, condesa de, contr. extraord. 1810, 18-5-1811, 1155/12 (16v) Almodóvar, conde de (S. Miguel), contr. extraord. 1805-1806, 3-7-1811, 5883/324 (24r) Alonso, Lorenzo (S. Juan), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 13/6 (4v) Álvarez, Catalina (S. Miguel), contr. criados y lujo 1810, 29-7-1811, 120 (29r) Álvarez, José (S. Juan), contr. extraord. 1810, 17-7-1811, 74/28 (26v) Amaro, Julián (Sta. Eulalia), contr. criados y lujo 1810, 22-7-1811, 20 (27v) Amores, Pedro (S. Pedro), 72/0 (2v) Andrés, Pedro (S. Pedro), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 253/22 (5r) Angi, Pascuala (Sta. Eulalia), contr. criados y lujo 1810, 22-7-1811, 20 (27v) Angulo, José (S. Miguel), contr. criados 1811, 12-3-1812, 20 (42v) Angulo, José (S. Miguel), contr. lujo 1810, 8-8-1811, 20 (34r) Arangui, Francisco (Sta. Catalina), contr. extraord. 1811, 21-1-1812, 516/15 (37r) Arcaina, Nicolás (S. Pedro), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 457/10 (4v) Arcaina, Nicolás (S. Pedro), contr. criados 1811, 24-1-1812, 40 (38v) Arcaina, Nicolás (S. Pedro), contr. extraord. 1811, 24-1-1812, 157/10 (38v) Arcas, Mª Teresa de (S. Lorenzo), contr. extraord. 1810, 28-3-1811, 58/26 (6r) Arce, Antonia, contr. extraord. 1810, 8-5-1811, 143/13 (14r) Arce, Ginés (S. Lorenzo), contr. criados 1811, 24-1-1812, 20 (38r) Arce, Ginés (S. Lorenzo), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 815/11 (2v) Arce, Ginés (S. Lorenzo), contr. extraord. 1811, 24-1-1812, 815/11 (38r) Arce, Ginés (S. Lorenzo), contr. criados 1810, 30-7-1811, 20 (30r) Arce, Rafael (S. Miguel), contr. criados y lujo 1810, 27-7-1811, 60 (29r) Arce, Rafael (S. Miguel), contr. extraord. 1810, 8-5-1811, 399/25 (14r) Arnao Gironda, Fca. (S. Antolín), contr. extraord. 1810, 28-3-1811, 160/0 (5v) Arrieta, María (S. Miguel), contr. criados 1811, 22-1-1812, 80 (38r) Arrieta, María (S. Miguel), contr. extraord. 1811, 16-3-1812, 2258/4 (44r) Arrieta, María (S. Miguel), contr. lujo 1810, 27-7-1811, 220 (29r) Arrieta, María/Flores, Mariano (S. Miguel), contr. extraord. 1810, 29-3-1811, 3179 (7v) Arteaga, Manuela herederos (S. Juan), contr. extraord. 1807-1810, 8-4-1811, 264 (11v) Arteseros, Alejandro (Sta. María), contr. extraord. 1807-1810, 3-4-1811, 27/24 (10v) Ataz, José (S. Antolín), contr. extraord. 1810, 10-5-1811, 14/2 (15v) Avilés, Agustín (S. Antolín), contr. extraord. 1807-1810, 22-7-1811, 38/32 (28r) Avilés, Luis (Sta. Eulalía), contr. lujo 1810, 8-8-1811, 20 (34r) Aymeri, Francisco (S. Lorenzo), contr. extraord. 1811, 24-1-1812, 48/13 (39v) Azcoitia, Fermín José (S. Nicolás), contr. extraord. 1810, 6-4-1811, 84/4 (11v) Aznar, Julián (Sta. Eulalia), contr. criados y lujo 1811, 22-1-1812, 20 (37v) Azor, Antonio (Sta. María), contr. lujo 1810, 2-8-1811, 20 (31r) Azurmendi, Ángel (Sta. Eulalía), contr. lujo 1810, 8-8-1811, 20 (34r) Azurmendi, Ángel (Sta. Eulalia), contr. criados 1811, 24-1-1812, 20 (39v) Baena, Esteban (Sta. Eulalia), contr. extraord. 4 y 6% 1803-1810, 27-6-1811, 2759/10 (22r) Baena, Esteban (Sta. Eulalia), contr. lujo 1804-1810, 28-6-1811, 140 (22r) Baeza, Manuel (S. Antolín), contr. lujo 1810, 22-8-1811, 20 (35r) Bafier, Ignacio (S. Lorenzo), contr. extraord. 1810, 1-4-1811, 111/ (9v) Bafier, Ignacio (S. Lorenzo), contr. extraord. 1810, 1-4-1811, 111/ (9v) Balaguer, María herº/Ibáñez, Manuel (S. Antolín), contr. extraord. 1810, 29-3-1811, 69/29 (8r) Balart, Manuel (S. Miguel), contr. lujo 1810, 8-8-1811, 80 (34r) Baleriola, Juan (S. Lorenzo), contr. extraord. 1810, 1-4-1811, 7/6 (9v) Baleriola, María, contr. extraord. 1810, 9-5-1811, 49/30 (15r) Balsalobre, José Mª y Benito, contr. extraord. 1806-1810, 13-7-1811, 22/32 (25v) Baltrina, José (Sta. María), contr. criados 1810, 2-8-1811, 200 (31r) Bañón, Antonio (S. Antolín), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 63/24 (1r) Bañón, Fulgencio (S. Antolín), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 37/15 (1r) Barberá, heredº José (S. Pedro), contr. extraord. 1807-1810, 11-7-1811, 103/26 (25v) Barnuevo, José heredº Manuel Alcaina (S. Nicolás), contr. extraord. 1810, 25-6-1811, 2605 (21r) Barqueros, Francisco (Sta. María), contr. extraord. 1810, 14-6-1811, 78/16 (18v) Beldar, José (Sta. Eulalia), contr. lujo 1810, 29-7-1811, 120 (29r) Bellando, Pedro (S. Antolín), contr. extraord. 1803-1810, 8-6-1811, 346/28 (18r) Belmar, Antonio (Sta. María), contr. extraord. 1807-1810, 17-5-1811, 1293/14 (16v) Belmar, Antonio (Sta. María), contr. extraord. 1811, 10-3-1812, 323/12 (41v) Belmar, José (Sta. Eulalia), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 13/17 (5r) Belmonte, Juan (Sta. Eulalía), contr. lujo 1810, 7-8-1811, 20 (32v) Beltrán, Agustín (S. Miguel), contr. criados 1810, 28-5-1811, 20 (16v) Beltrán, Juan de Mata (S. Andrés), contr. extraord. 1807-1810, 27-3-1811, 192/0 (3r) Beltrán, Rafael (S. Antolín), contr. extraord. 1810, 16-7-1811, 19/22 (26r) Beltrán, Rafael (S. Miguel), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 16/0 (3r) Beltrán, Sebastián (S. Bartolomé), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 74/13 (2r) Belver, Bruno Manuel (S. Antolín), contr. extraord. 1810, 18-7-1811, 17/20 (26v) Beniand Olivencia, Antonio (S. Nicolás), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 22/21 (2v) Berdugo, María Ana (Sta. María), contr. extraord. 1810, 28-3-1811, 48/28 (6r) Berna, Juan Bta. (S. Miguel), contr. criados 1810, 29-7-1811, 100 (29v) Bernabé, Isabel (S. Lorenzo), contr. extraord. 1810, 27-7-1811, 111/5 (29v) Biatello, Isidro (Sta. María), contr. extraord. 1811, 11-3-1812, 266/5 (42r) Blanco, Leandra y Mª (S. Pedro), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 209/7 (2r) Blanco, Miguel (S. Andrés), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 24/0 (1r) Blanes, Andrés (S. Pedro), contr. extraord. 1810, 28-3-1811, 157/8 (6v) Blanes, Antonia (S. Pedro), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 6/0 (2r) Blanes, Antonia (S. Pedro), contr. lujo 1809, 23-7-1811, 100 (28v) Blanes, Antonia, contr. criados 1808, 24-5-1811, 9/13 (16v) Blanes, Tomás (S. Juan), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 40/16 (2r) Blasco, Vicente (S. Andrés), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 14/14 (1r) Bo, Manuel (peón), contr. extraord. 1810, 29-3-1811, 15/28 (7v) Bogaraya, marqués de (S. Nicolás: Torrecillas, Roque), contr. extraord. 1810, 27-3- 1811, 3.032/26 (3v) Bogaraya, marqués de (Sta. María), contr. lujo 1810, 8-8-1811, 100 (34r) Bol, Juan (S. Nicolás), contr. extraord. 1810, 8-5-1811, 149/26 (14v) Borcise, María (S. Andrés), contr. extraord. 1807-1810, 19-7-1811, 49/18 (26v) Bosque, Francisco (S. Juan), contr. extraord. 1810, 17-7-1811, 27/1 (26v) Bustillo, Isidoro (Sta. María), contr. extraord. 1810, 29-3-1811, 266/5 (8r) Caballero, Andrés (Sta. María), contr. lujo 1810, 31-7-1811, 60 (30r) Caballero, Andrés/Guillelmi, Mª Teresa, contr. extraord. 1809-1810, 10-5-1811, 52 (15v) Caballero, José (Sta. María), contr. criados 1810, 1-8-1811, 100 (31r) Caballero, José (Sta. María), contr. extraord. 1811, 12-3-1812, 63/14 (42v) Cabanes, Nicolás (S. Bartolomé), contr. extraord. 1810, 28-3-1811, 91/ (7r) Cabero, Bartolomé (S. Miguel), contr. extraord. 1810, 14-5-1811, 622/6 (16r) Cabezaliche, Vicente (S. Lorenzo?), contr. criados 1810, 31-7-1811, 20 (30v) Cabrera, Carlos (S. Antolín), contr. extraord. 4 y 6% 1810, 9-5-1811, 8/26 (15r) Calahorra, Antonia (Sta. Eulalia), contr. criados 1810, 24-7-1811, 20 (28v) Calahorra, Antonia (Sta. Eulalia), contr. criados 1811, 24-1-1812, 20 (39r) Campillo, marqués del (Sta. María), contr. criados 1810-1811, 24-1-1812, 520 (38v) Campillo, marqués del (Sta. María), contr. extraord. 1810, 18-6-1811, 23028/29 (20r) Campo, Antonio (S. Nicolás), contr. criados 1811, 24-1-1812, 167/30 (38v) Campuzano, Bernardo (Sta. María), contr. lujo 1809-1810, 5-8-1811, 120 (32r) Cano, heredº Francisca, contr. extraord. 1806-1810, 3-7-1811, 1003/18 (24r) Cánovas, Alfonso pr.(S. Andrés), contr. extraord. 4 y 6% 1810, 23-4-1811, 54/28 (12v) Cánovas, heredº Pedro (Sta. María), contr. extraord. 1810-1811, 11-3-1812, 66/8 (42r) Cánovas Hilario, Antonio (Sta. Catalina), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 18/0 (1v) Cantos, Sebastián (S. Antolín), contr. extraord. 1811, 2-3-1812, 133 (41r) Cantos, Sebastiana (S. Antolín), contr. extraord. 1810, 1-4-1811, 133 (10r) Cañabate, Antonio (S. Andrés), contr. extraord. 1806-1810, 23-4-1811, 1155/14 (12v) Cañada Galiano, Andrés (S. Lorenzo), contr. criados y lujo 1810, 30-7-1811, 60 (29v) Cañada Galiano, Andrés, contr. extraord. 1810, 3-4-1811, 1113/19 (10v) Cañas, Paula (Sta. María), contr. extraord. 1810-1811, 10-3-1812, 192 (41v) Capdepón, Esteban, contr. extraord. 1810, 12-6-1811, 788/19 (18v) Caquía, Maximiliano (Sta. María), contr. lujo 1810, 6-8-1811, 200 (32r) Caquía Darmani, viuda de (Sta. María), contr. criados 1811, 26-1-1812, 200 (40r) Caquía Darmani, viuda de (Sta. María), contr. lujo 1810, 6-8-1811, 200 (32r) Caravana, Vicente (Sta. María), contr. extraord. 1807-1810, 5-7-1811, 1313/18 (25r) Carbonel o Cantonel, Antonio (S. Nicolás), contr. extraord. 1807-1810, 9-7-1811, 31/13 (25r) Carcelén Oyos, Francisco (Murcia), contr. extraord. 1810, 30-3-1811, 66.2001 (9r) Cárceles, José (S. Pedro), contr. extraord. 1807-1809, 17-6-1811, 600 (19v) Cardona, Vicenta (Sta. María), contr. lujo 1810, 7-8-1811, 200 (32v) Carmona, Rafael (Sta. María?), contr. criados 1810, 1-8-1811, 60 (31r) Carpe, Miguel (Sta. Eulalía), contr. lujo 1810, 8-8-1811, 60 (34r) Carranza, Lucas (Sta. María), contr. extraord. 1810, 28-3-1811, 123/14 (6r) Carranza, Lucas (Sta. María), contr. extraord. 1811, 22-1-1812, 123/4 (38r) Carrasco, Joaquín (S. Antolín), contr. extraord. 1811, 24-1-1812, 12/26 (39r) Carrasco, Juan (S. Antolín), contr. extraord. 1810, 1-4-1811, 12/26 (9v) Carretero, Vicente (S. Miguel)[+], contr. lujo 1810, 27-7-1811, 20 (29r) Carrión, Roque (Sta. María), contr. extraord. 1810, 11-6-1811, 295 (18r) Carrión, Roque (Sta. María), contr. extraord. 1811, 10-3-1812, 295 (41v) Carroz, Mª Vicenta (S. Lorenzo), contr. extraord. 1811, 25-1-1812, 1215/33 (40r) Casado de Torres, Fernando (Beniaján), contr. extraord. 1810, 3-8-1811, 1688/4 (32r) Casanova, Antonio (Sta. María), contr. criados y lujo 1810, 2-8-1811, 100 (31v) Casanova, Antonio José (Sta. María), contr. criados y lujo 1811, 11-3-1812, 60 (42r) Casanova, Antonio José (Sta. María), contr. extraord. 1810-1811, 11-3-1812, 234/12 (42r) Casas, Felipe (Sta. María), contr. lujo 1810, 6-8-1811, 200 (32r) Casas, Manuela (S. Lorenzo?), contr. extraord. 1810, 31-7-1811, 49/17 (30r) Casou, Jaime (Sta. María), contr. extraord. 1811, 24-1-1812, 3/20 (38v) Casou, Jaime/Linares, Ramón (Sta. Mª), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 3/20 (2v) Castillo, Alberto Rafael (Sta. María), contr. extraord. 1811, 24-1-1812, 40/13 (39r) Castillo, Alberto Rafael del (Sta. María), contr. extraord. 1810, 29-3-1811, 40/13 (8r) Castillo, Bárbara (S. Bartolomé), contr. criados 1810-1811, 25-1-1812, 440 (39v) Castillo, Camilo (Sta. María), contr. extraord. 1810, 1-4-1811, 36/13 (9v) Castillo, Camilo (Sta. María), contr. extraord. 1811, 24-1-1812, 36/13 (38r) Castillo, Manuel (S. Lorenzo), contr. extraord. 1811, 24-1-1812, 15/13 (38r) Cavero, Bartolomé (S. Miguel), contr. extraord. 1810 y 1811, 7-3-1812, 1244/12 (41v) Cayrón, José (S. Bartolomé), contr. extraord. 1810, 28-3-1811, 29/30 (5v) Cayrón, José (S. Bartolomé), contr. extraord. 1811, 25-1-1812, 29/30 (40r) Cayrón, María (S. Bartolomé), contr. criados 1810-1811, 26-1-1812, 240 (40r) Cayrón, María (S. Bartolomé), contr. extraord. 1811, 25-1-1812, 133/17 (40r) Cayrón, Jordán y cía.(S. Bartolomé), contr. extraord. 1810, 28-3-1811, 133/17 (5v) Ceballos, heredº Mateo de (S. Juan), contr. extraord. 1811, 24-1-1812, 454/33 (39r) Ceballos, Mateo (Juan Tezanos, Julian de), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 454/33 (4v) Cebrián, Antonio (Sta. Eulalia), contr. criados y lujo 1810, 24-7-1811, 20 (28v) Cebrián, Antonio José (Sta. Eulalia), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 81/20 (4r) Cebrián, Jaime (S. Miguel), contr. criados 1810, 27-7-1811, 20 (29r) Celdrán, Clemente Mª (Lorca), compra de vínculos 1809-1810, 28-6-1811, 1619/8 (22r) Celdrán, Mª Manuela (S. Pedro Andrés, Pedro), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 62/2 (5r) Cerdán, María (S. Pedro), contr. extraord. 1810, 22-6-1811, 11/28 (21r) Cerezo, Manuel (Sta. Catalina), contr. extraord. 1811, 14-3-1812, 7/4 (43v) Cerezo, Manuel, contr. extraord. 1803-1810, 8-4-1811, 219/12 (12r) Cervera, José (Sta. María), contr. extraord. 1805-1810, 17-6-1811, 92/28 (19v) Céspedes, Cristóbal (S. Andrés), contr. criados 1810-1811, 11-3-1812, 120 (42v) Chápuli, Rafael (S. Lorenzo), contr. criados 1811, 24-1-1812, 40 (39r) Cheynes, Juan (S. Juan), contr. extraord. 1810, 17-7-1811, 12/10 (26v) Chico Toledo, Simona (Sta. María), contr. criados 1810, 1-8-1811, 20 (31r) Chico Toledo, Simona (Sta. María), contr. criados 1810-1811, 12-3-1812, 20 (42v) Chico Toledo, Simona(Sta. María), contr. extraord. 1810-1811, 12-3-1812, 242/24(42v) Cintas Sardaña, José (Sta. Eulalia), contr. extraord. 1811, 27-1-1812, 118 (40v) Clares, Bernardino (S. Lorenzo), contr. criados 1811, 24-1-1812, 60 (39r) Clares, Bernardino (S. Lorenzo), contr. extraord. 1811, 24-1-1812, 180/12 (39r) Clares, Bernardino (S. Lorenzo), contr. lujo 1810, 31-7-1811, 60 (30r) Clares, Bernardino, contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 180/12 (1r) Clarillas, José Eugeni (S. Pedro), contr. extraord. 1809-1810, 29-3-1811, 36/ (8v) Clavijo, conde de (Sta. Catalina), contr. criados 1811, 18-3-1812, 120 (44r) Clavijo, conde de (Sta. Catalina), contr. extraord. 1810, 14-6-1811, 1398/20 (19r) Clavijo, conde de (Sta. Catalina), contr. extraord. 1811, 18-3-1812, 1398/24 (44r) Collado, Pedro (S. Pedro), contr. extraord. 1810, 28-3-1811, 30/0 (5v) Comendador, Josefa María (Sta. Catalina), contr. extraord. 1811, 14-3-1812, 88 (44r) Comendador, Mª Josefa (Sta. Catalina), contr. extraord. 1810, 3-7-1811, 88 (24r) Corbalán, Gabriel (S. Juan), contr. extraord. 1810, 29-3-1811, 112/13 (7v) Córdoba, Tomás de (S. Benito), contr. criados 1810-1811, 20-3-1812, 40 (45r) Corlas, José (S. Bartolomé), contr. extraord. 1810, 7-5-1811, 118 (13v) Cortés, Bartolomé (S. Miguel), contr. lujo 1810, 8-8-1811, 40 (34r) Cortijo, María (Sta. Eulalia), contr. extraord. 1810, 1-4-1811, 131/12 (9v) Cortijo, Martín (S. Lorenzo), contr. criados y lujo 1810, 30-7-1811, 20 (29v) Costa, Hilario, compras de vínculos 1810 (Almeara), 30-7-1811, 20825 (29v) Costa, Joaquín (S. Benito), contr.criados 1811, 10-3-1812, 120 (41v) Costa, Joaquín (Sta. María), contr. extraord. 1810, 14-6-1811, 144/18 (19r) Costa, Joaquín (Sta. María), contr. extraord. 1811, 10-3-1812, 144/18 (41v) Costa, Joaquina (S. Andrés), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 44/0 (4v) Costa, Manuela/Vázquez, Isidoro, contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 240/9 (2r) Dali, José (Sta. María), contr. lujo 1810, 7-8-1811, 200 (32v) Dardalla, José (S. Andrés), contr. criados 1811, 16-3-1812, 370 (44r) Dardalla, José (S. Andrés), contr. extraord. 1811, 16-3-1812, 311/8 (44r) Díaz, Antonia (Sta. María), contr. lujo 1810, 2-8-1811, 100 (31r) Díaz, Bernardo (Lorca), réditos de vínculos 1809, 7-8-1811, 809/3 (33v) Díaz, Bernardo (Lorca), réditos de vínculos 1810, 7-8-1811, 667/26 (32v-33v) Díaz, Domingo (S. Pedro), contr. extraord. 1811, 28-1-1812, 27/10 (41r) Díaz, Fernando, contr. extraord. 1810, 14-5-1811, 42 (16r) Díaz, Fernando/Cavero, Bmé. (S. Miguel), contr. extraord. 1811, 7-3-1812, 42 (41v) Díaz, José por nietos (Guadalupe), contr. extraord. 1806-1810, 1-7-1811, 26/11 (23r) Díaz, Julián (Sta. María), contr. extraord. 1810, 29-3-1811, 30/16 (8r) Díaz del Corral, Juana (S. Pedro?), contr. extraord. 1811, 28-1-1812, 187/28 (41r) Díaz Manresa, Manuel (Sta. Catalina), contr. extraord. 1811, 14-3-1812, 42 (43v) Díez[…], Bernarda (Sta. Catalina), contr. extraord. 1811, 17-3-1812, 1580/234 (44r) Domene, Antonio (S. Juan), contr. extraord. 1810, 10-5-1811, 22/10 (15v) Domínguez, Blas (S. Pedro), contr. extraord. 1810, 9-4-1811, 41/26 (12r) Donate, Francisca (S. Lorenzo), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 48/13 (1v) Donate, Nicolasa (S. Nicolás), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 56/6 (4r) Dubois, Francisca Guillot y cía.(Sta. María), contr. extraord. 1810, 6-5-1811, 73/6 (13v) Durante, Juan (S. Lorenzo?), contr. criados 1810, 30-7-1811, 20 (30r) Echevarría, José, contr. extraord. 1810, 8-5-1811, 1071/21 (14r) Egea, Josefa de [vínculo de Juan Ros], compra de vínculos por sus poseedores 1806- 1812, 19-3-1812, 4580/23 (44v) Ejea, Josefa de (Díaz, Bernardo Lorca), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 5449/33 (5v) Elgueta, heredº Joaquín (S. Miguel), contr. extraord. 1811, 25-1-1812, 174/12 (39v) Elgueta, Tadeo/Tizón, Fco. (Sta. María), contr. extraord. 1810, 18-6-1811, 857/16 (20r) Elgueta, testª Joaquín (S. Miguel: Carrillo, Juan Antonio), contr. extraord. 1810, 27-3- 1811, 174/12 (4r) Enríquez, Mateo (S. Miguel), contr. lujo 1810, 6-8-1811, 20 (32r) Escobedo, Jesualda (S. Antolín), contr. extraord. 1810, 18-6-1811, 410/12 (20r) Escrich, José (Sta. Catalina), contr. extraord. 1811, 13-3-1812, 56/5 (43r) Escrich, Josefa (Sta. María), contr. extraord. 1807-1810, 4-7-1811, 814/14 (24v) Escrich Borgoñés, Antonia (Sta. Catalina), contr. extraord. 1810, 19-6-1811, 2863/26 (20r) Escrich Martínez, José (Sta. Catalina), contr. extraord. 1810, 19-6-1811, 56/5 (20r) España, Micaela (Sta. María), contr. lujo 1810, 31-7-1811, 20 (30r) Espinosa Cerezo, José (S. Antolín), contr. extraord. 1810, 16-7-1811, 7/30 (26r) Espinosa, herederos de Pedro (S. Pedro), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 269/2 (1v) Esteban, Francisco Javier (S. Lorenzo?), contr. criados 1810, 1-8-1811, 20 (30v) Esteve, Román (S. Juan: Palacios, Jorge), contr. extraord. 1810, 28-3-1811, 227/1 (6v) Estor Alejos, Trifón (S. Bartolomé), contr. extraord. 1810, 12-6-1811, 885/10 (18v) Estor Mayor, Trifón (Sta. María), contr. extraord. 1811, 22-1-1812, 885/10 (38rv) Estor, Trifón Medina, Joaquín (S. Bartolomé), contr. criados 1810, 22-1-1812, 380 (37v) Farfán, viuda de Nicolás (S. Lorenzo), contr. extraord. 1811, 13-3-1812, 22/29 (43v) Faura, Juan (Sta. María), contr. criados 1811, 25-1-1812, 220 (39v) Faura, Juan (Sta. María), contr. lujo 1810, 2-8-1811, 200 (31r) Faz, Antonio (Sta. María), contr. extraord. 1810, 22-6-1811, 219/30 (20v) Faz, Antonio (Sta. María), contr. extraord. 1811, 10-3-1812, 219/30 (41v) Faz, Antonio (Sta. María), contr. lujo 1810, 10-8-1811, 20 (34v) Fernández, heredº de Mª de la Paz (S. Andrés), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 4/32 (1r) Fernández, heredº Martín, contr. extraord. 1810, 3-7-1811, 148/28 (24r) Fernández, heredº Micaela (Sta. Catalina), contr. extraord. 1811, 13-3-1812, 370/26 (43r) [Fernández], María (S. Antolín), contr. extraord. 1811, 24-1-1812, 38/2 (39r) Fernández, Nicolás (Santomera), contr. extraord. 1804-1810, 26-6-1811, 259 (21v) Fernández, Nicolasa, contr. extraord. 1811, 10-3-1812, 160 (41v) Fernández Alarcón, José (Murcia), compra vínculos 1809-1810, 6-5-1811, 13075 (13v) Fernández Alarcón, José (Sta. Catalina), contr. extraord. 1810, 15-6-1811, 576/20 (19r) Fernández de la Reguera, Juan José (Sta. Catalina), contr. extraord. 1810, 2-4-1811, 1297/14 (10v) Fernández Falcón, Diego, compras de vínculos 1810 (Argualeja), 22-7-1811, 12350 (27v) Fernández Henarejos, Antonio herederos, contr. extraord. 4 y 6% 1810, 7-5-1811, 269/1 (14r) Fernández Navarrete, Martín (S. Bartolomé), contr. extraord. 1810, 7-5-1811, 128/21 (13v) Fernández Navarrete, Martín (Sta. Eulalia?), contr. extraord. 1811, 27-1-1812, 128/21 (40v) Ferrer, Ambrosio (Sta. Eulalia), contr. extraord. 1810, 17-7-1811, 27 (26r) Ferrer, Jacinto (S. Nicolás), contr. extraord. 1810, 10-5-1811, 240/1 (15r) Ferro, Nicolasa (Sta. María), contr. extraord. 1811, 10-3-1812, 3503/28 (41v) Ferro, Nicolasa (Sta. María), contr. extraord. 1811, 20-3-1812, 3503/28 (45r) Ferro Melgarejo, Nicolasa (Sta. María), contr. extraord. 1808, 11-5-1811, 3503/28 (16r) Figueroa, Cristóbal (Medina, Juan de Mata admor.), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 495/28 (3v) Flecher, Rafael (S. Nicolás), contr. extraord. 1810, 2-7-1811, 264/10 (23v) Fontes, Antonio (S. Miguel), contr. lujo 1810, 8-8-1811, 440 (34r) Fontes Abad, Antonio (S. Miguel), contr. extraord. 1810, 9-4-1811, 77/2 (12r) [tachado] Fontes Abad, Antonio (S. Miguel), contr. extraord. 1810, 9-4-1811, 3395/15 (12r) Fontes Riquelme, Joaquín (Sta. María), contr. extraord. 1810, 22-7-1811, 10527/14 (28r) Fontes Riquelme, Joaquín (Sta. María), contr. lujo 1810, 3-8-1811, 180 (31v) Forcada, Joaquín (S. Antolín), contr. extraord. 1810, 3-4-1811, 314/6 (10v) Fornelles, Francisco de Paula (Sta. María), contr. criados 1810, 2-8-1811, 20 (31r) Fornelles, Francisco de Paula (Sta. María), contr. extraord. 1811, 10-3-1812, 480/25 (41v) Fornelles, Francisco de Paula (Sta.María), contr. extraord. 1810, 11-6-1811, 480/25 (18r) Fortún, Antonio (Sta. María), contr. extraord. 1811, 5-3-1812, 164/18 (41r) Fortún, Antonio Mª (Sta. María), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 164/18 (4r) Funes, Leocadia (S. Juan), contr. extraord. 1810, 1-4-1811, 25/17 (9v) Funes, Manuela viuda (Albatalía), contr. extraord. 1806-1810, 2-7-1811, 26/11 (23v) Fuster, José (Sta. María), contr. extraord. 1810, 29-3-1811, 862/0 (7v) Galiana, Francisca (Sta. Mª), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 10/18 (2v) Galiana, Francisca (Sta. María), contr. criados 1811, 24-1-1812, 240 (38v) Galiana, Francisca (Sta. María), contr. extraord. 1811, 24-1-1812, 10/18 (38v) Galiana, Francisco (Sta. María), contr. lujo 1810, 5-8-1811, 240 (32r) Gallego, Juan de la Cruz (S. Bartolomé), contr. extraord. 1811, 24-1-1812, 31/10 (39r) Gallego, Juan de la Cruz (Alarcón Lozano, Mª), contr. extraord. 1810, 28-3-1811, 31/10 (5v) Gallego, María (Albatalía), contr. extraord. 1806-1810, 2-7-1811, 30/25 (23v) Galtero, Francisco (S. Bartolomé), contr. extraord. 1810, 29-3-1811, 1427/7 (7v) Galtero, Francisco (S. Bartolomé), contr. extraord. 1811, 24-1-1812, 1427/7 (38v) Galtero Ruiz-Dávalos, Francisco, contr. extraord. 4 y 6% 1803-1806, 16-5-1811, 1286/20 (16v) Galvano, Jaime (Sta. María), contr. lujo 1810, 6-8-1811, 220 (32r) Gandía, Antonio (Sta. María), contr. extraord. 1810, 21-5-1811, 9/13 (16v) Gandía, Francisco (S. Pedro), contr. criados 1811, 16-3-1812, 40 (44r) García, Alfonso (S. Miguel), contr. lujo 1810, 8-8-1811, 20 (34r) García, Antonio (Sta. María), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 8/26 (2v) García, Antonio José (S. Miguel), contr. lujo 1810, 8-8-1811, 100 (34r) García, Damiana (Sta. María?), contr. lujo 1810, 2-8-1811, 60 (31v) García, Domingo (Sta. Eulalía), contr. criados 1810, 8-8-1811, 220 (34r) García, Félix (S. Nicolás), contr. extraord. 4 y 6% 1810, 4-7-1811, 12 (24v) García, Gregorio (Sta. María), contr. extraord. 1810, 12-6-1811, 60/ (18v) García, Gregorio (Sta. María), contr. extraord. 1811, 11-3-1812, 60 (42r) García, José (S. Miguel), contr. lujo 1810, 8-8-1811, 40 (34r) García, Josefa (Sta. María), contr. lujo 1810, 2-8-1811, 100 (31v) García, Mª Teresa (S. Antolín), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 397/27 (3r) García, María (Sta. Eulalia), contr. criados y lujo 1810, 23-7-1811, 100 (28r) García, María, viuda de Manuel Lorente, contr. extraord. 1810, 8-5-1811, 124/20 (14v) García, Pedro (S. Miguel), contr. criados 1810, 27-7-1811, 20 (29r) García, Rafael (S. Lorenzo?), contr. criados 1810, 31-7-1811, 20 (30v) García, Teresa (Torreagüera), contr. extraord. 4 y 6% 1807, 5-8-1811, 24/12 (32r) García Alemán, Gertrudis (S. Antolín), contr. extraord. 1810, 16-7-1811, 13/29 (26r) García Montalvo, Antonio (Guadalupe), contr. extraord. 1806-1810, 2-7-1811, 21/31 (23v) García Puyol, Juan (S. Pedro), contr. extraord. 1807-1810, 16-5-1811, 176 (16r) García Serrano, Josefa (S. Miguel), contr. extraord. 1810, 1-4-1811, 245/20 (9v) García Serrano, Miguel (S. Juan), contr. extraord. 1810, 29-3-1811, 10/ (8v) García Tornel, Antonio (Sta. María), contr. criados 1810, 31-7-1811, 120 (30v) García Tornel, Antonio (Sta. María), contr. criados 1811, 22-1-1812, 120 (38r) García Trujillo, Agustín (Hellín), remates capellanías 1808, 21-6-1811, 4000 (20v) Garri, Ventura (S. Bartolomé), contr. extraord. 1810, 29-3-1811, 21/13 (7v) Gaturno, Jaime (Sta. María), contr. criados 1811, 24-1-1812, 220 (38v) Gaturno, Valentina (S. Lorenzo), contr. extraord. 1810, 20-7-1811, 48/4 (27r) Gaturno, Valentina (S. Lorenzo), contr. criados 1810, 31-7-1811, 20 (30v) Gáumez, Manuel (S. Juan), contr. extraord. 1810, 30-3-1811, 25/4 (9r) Gea, Román (S. Juan), contr. extraord. 1811, 10-3-1812, 227/1 (41v) Gil, Matías (S. Miguel), contr. criados 1811, 12-3-1812, 20 (42v) Gil, Salvador (Sta. Eulalía), contr. lujo 1810, 8-8-1811, 60 (34r) Gil de Iñigo, Matías (S. Nicolás), contr. extraord. 4 y 6% 1807-1810, 3-7-1811, 84 (24r) Gil de Pareja, Salvador (Sta. Eulalia), contr. criados 1811, 20-3-1812, 60 (45r) Gil de Pareja, Salvador (Sta. Eulalia), contr. extraord. 1810, 10-5-1811, 1065/14 (15r) Gil de Pareja, Salvador (Sta. Eulalia), contr. extraord. 1811, 20-3-1812, 1065/14 (45r) Gil Hombrebueno, Agustín (S. Pedro), contr. 4 y 6% 1810, 1-4-1811, 70/22 (10r) Gilabert, heredeº de Pedro (Sta. Catalina), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 44/32 (3v) Gilabert, heredº de Pedro (Sta. Catalina), contr. extraord. 1811, 13-3-1812, 44/32 (43r) Gilabert Medina (Sta. Eulalia), contr. criados 1810-1811, 24-1-1812, 440 (39v) Giner, Francisco (Sta. María), contr. extraord. 1810, 28-3-1811, 97/30 (6v) Giner, Pedro (Sta. María), contr. extraord. 1811, 12-3-1812, 97/3 (42v) Godínez, Antonia (S. Juan), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 16/22 (1v) Godínez, Antonio (S. Juan), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 40/12 (1v) Gómez, Juan (S. Pedro), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 136/14 (2r) Gómez, Manuel (Abarán), venta de obras pías (1802-1811), 3-5-1811, 9075/14 (13r) Gómez, Manuel/Yelo, José/Gómez Maquilón, José (Abarán), 3% rédito vínculos 1802- 1810, 24-8-1811, 8467/17 (36r) Gómez, Pedro (Sta. Catalina), contr. extraord. 1803-1809, 22-6-1811, 43/2 (21r) Gómez Maquilón (Abarán), venta de obras pías (1802-1811), 3-5-1811, 9075/14 (13r)2 Gómez Toral, Francisco (S. Pedro), contr. extraord. 1810, 22-6-1811, 183/30 (20v) González, Antonia (S. Juan), contr. extraord. 1811, 21-1-1812, 16/22 (37r) González, Antonio (S. Juan), contr. extraord. 1811, 21-1-1812, 40/12 (37r) González, Cayetano (Sta. María), contr. criados 1810 y 1811, 27-1-1812, 200 (40v) González, Juan Francisco (S. Antolín), contr. extraord. 1810, 1-4-1811, 185/26 (9v) González, Rosa (Sta. Catalina), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 144/20 (1809: 96) (2v) González, Rosa vda. Dom. Pérez (Sta. Catalina), contr. extraord. 1811, 14-3-1812, 144/20 (43v) González Asenjo, José (Guadalupe), contr. extraord. 1810, 1-7-1811, 444 (23r) González Campuzano, Vicente (Sta. María), contr. extraord. 1810, 29-3-1811, 197/12 (8v) González Melgarejo, Diego (Sta. Eulalía), contr. extraord. 1810, 17-6-1811, 908/17 (19r) González Rubio, Joaquina, compras de vínculos 1810 (El Cañarejo), 18-7-1811, 44900 (27r) Gosalbo, Antonio (S. Bartolomé), contr. criados 1810-1811, 26-1-1812, 40 (40r) Gozalbo, Pomposa (Sta. María), contr. extraord. 1810, 28-3-1811, 48/28 (6r) Gozalbo, Pomposa (Sta. María), contr. extraord. 1811, 22-1-1812, 48/28 (38r) Granados, José/Barquero, Josefa, contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 120/5 (2r) Granja, marqués de la (Sta. María: Carmona, Rafael), contr. extraord. 1810, 28-3-1811, 1006/4 (6r) Granja, marqués de la/Carmona, Rafael (Sta. María), contr. extraord. 1811, 22-1-1812, 1006/4 (38r) Grec, Juan Antonio (Sta. María), contr. lujo 1810, 6-8-1811, 200 (32r) Guerrero, Josefa (S. Bartolomé), contr. extraord. 1810, 26-3-1811,78/0 (1r) Guerrero, Josefa (S. Miguel), contr. extraord. 1811, 24-1-1812, 78 (38v) Guil, Matías (S. Miguel), contr. lujo 1810, 8-8-1811, 20 (34r) Guillamón, Antonio presbítero (S. Antolín), contr. extraord.1810,29-3-1811,123/11 (7v) Guillelmi, Gertrudis, contr. extraord. 1803-1810, 8-4-1811, 464/32 (12r) Guillelmi, Gertrudis (Sta. Catalina), contr. extraord. 1811, 14-3-1812, 21/14 (43v) Guillelmi, Micaela Teresa (Sta. María), contr. extraord. 1811, 20-3-1812, 26 (45r) Guillén, Juan (Guadalupe), contr. extraord. 1810, 1-7-1811, 4/13 (23r) Guillén, Salvador (Sta. Catalína), contr. extraord. 1807-1810, 21-6-1811, 21/2 (20v) Guillot, Miguel (Sta. María), contr. extraord. 1811, 25-1-1812, 73/6 (40r) Guirada, Mariano (S. Pedro), contr. extraord. 1803-1810, 7-8-1811, 28/24 (32v) Gutiérrez, Francisco (casa José A. Lacuesta), contr. extraord. 1807-1810, 22-6-1811, 26/12 (21r) Gutiérrez, Francisco (S. Juan), contr. extraord. 1810, 28-3-1811, 8/26 (6r) Gutiérrez, Manuel (Sta. María), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 126/1 (2v) Gutiérrez, María (S. Antolín), contr. extraord. 1810, 1-4-1811, 38/2 (9v) Gutiérrez de Reina, Manuel Fco. racionero, contr. 15% amortización, 17-1-1812, 2056/7 (37r) Henrrique, Francisco (Sta. María), contr. extraord. 1810, 14-6-1811, 13/6 (18v) Henrrique, Mateo (S. Nicolás), contr. extraord. 1810, 3-7-1811, 22/25 (24r) Hermosa Espejo, Mª(Sta. Catalina), contr. extraord. 1807-1810, 3-7-1811, 136/24 (24v) Hernández, Francisco (S. Juan), contr. extraord. 1810, 17-7-1811, 22 (26v) Hernández, Isidoro (Sta. Eulalia), contr. criados 1811, 27-1-1812, 20 (40v) Hernández, Isidoro (Sta. Eulalía), contr. lujo 1810, 8-8-1811, 20 (34r) Hernández, Juan (Guadalupe), contr. extraord. 1806-1810, 2-7-1811, 11/31 (23r) Hernández, Juan (S. Lorenzo), contr. lujo 1810, 6-8-1811, 20 (32r) Hernández, Laureano (S. Pedro), contr. criados 1810-1811, 28-1-1812, 40 (41r) Hernández, Laureano (S. Pedro), contr. extraord. 1811, 28-1-1812, 216/27 (41r) Hernández, Miguel (S. Pedro), contr. extraord. 1807-1810, 9-5-1811, 22/20 (14v) Hernández Ardieta, Isidoro (Mitra), contr. extraord. 1810, 29-3-1811, 135/4 (8r) Hernández Ardieta, Isidoro, contr. extraord. 4 y 6% 1811, 2-3-1812, 135/4 (41r) Hernández Martínez, Francisco (Torreagüera), contr. extraord. 1810, 3-8-1811, 6/20 (32r) Hernansáez, Juan Antonio (Sta. María), contr. extraord. 1811, 11-3-1812, 94/10 (42r) Hernansáez, Juan Antonio (Sta. María), contr. extraord. 4 y 6% 1810, 13-4-1811, 94/10 (12r) Herrera, Andrés (S. Andrés), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 19/25 (1r) Herrero, Alberto (Sta. Catalina), contr. extraord. 1811, 13-3-1812, 44/12 (43r) Herrero Yeste, Alberto (Sta. Catalína), contr. extraord. 1810, 29-3-1811, 44/12 (7v) Hervás, Tomasa, contr. criados 1810, 10-3-1812, 40 (41v) Hervás, Tomasa, contr. criados 1811, 10-3-1812, 40 (41v) Hidalgo, Ana (Sta. Eulalia), contr. lujo 1810, 27-7-1811, 100 (28v) Hidalgo, María/Oliver, José (Calasparra), 3% rédito vínculos 1811, 21-8-1811, 1675/17 (35v) Hilla, vda. de Agustín (Sánchez, Eusebio), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 373/3 (4v) Hilla, viuda de (S. Bartolomé), contr. extraord. 1811, 25-1-1812, 373/3 (40r) Huerta, vizconde de (Sta. Catalina), contr. extraord. 1808-1809, 14-6-1811, 13874/4 (19r) Hurtado, Salvador (S. Antolín), contr. extraord. 1810, 10-5-1811, 12/21 (15r) Ibáñez, Andrés José (S. Bartolomé), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 86/13 (1r) Ibáñez, Andrés José (S. Miguel), contr. extraord. 1811, 24-1-1812, 86/13 (39r) Ibáñez, Francisco (Sta. Catalina), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 111/0 (3r) Ibáñez, José (Sta. Catalina), contr. 4 y 6% 1810, 29-3-1811, 49/13 (8r) Ibáñez, José (Sta. Catalina), contr. criados 1810-1811, 24-1-1812, 440 (38v) Ibáñez, José (Sta. Catalina), contr. extraord. 1811, 13-3-1812, 49/13 (43r) Ibáñez, Lucardo (Sta. María), contr. extraord. 1810, 8-5-1811, 5/25 (14r) Ibáñez, Lucardo (Sta. María), contr. extraord. 1811, 10-3-1812, 5/25 (41v) Ibáñez, Roque (Sta. María), contr. lujo 1810, 8-8-1811, 200 (34r) Ibernón, Francisco (Sta. María), contr. extraord. 1811, 10-3-1812, 57 (42r) Iglesias Muñoz, Antonio (Casillas), contr. extraord. 1810, 5-7-1811, 739/4 (24v) Illán, heredº Juan (Sta. Eulalia), contr. extraord. 1811, 11-3-1812, 5/9 (42r) Illán, Tomás (S. Lorenzo?), contr. criados 1810, 1-8-1811, 20 (30v) Iniesta, herederos Javiera (Sta. Catalina), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 20/23 (5r) Inzon, Juan Bta./Muñoz, Carlos (S. Juan), contr. extraord. 1810, 10-5-1811, 129/20 (15v) Izquierdo, Francisco, contr. extraord. 1810, 28-3-1811, 29/ (7r) Izquierdo Tomás, Miguel (Tobarra), contr. extraord. 1810, 3-4-1811, 484/28 (11r)3 Izquierdo Tomás, Miguel (Tobarra), contr. extraord. 1810, 3-4-1811, 6976: 576 (11r) Jimena, Pascual (Sta. Catalina), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 4/2 (4v) Jimena, Ramón (Sta. Eulalia), contr. criados 1810, 23-7-1811, 20 (28v) Jiménez, Alonso (Guadalupe), contr. extraord. 1806-1810, 1-7-1811, 15/10 (23r) Jiménez, Antonio (S. Andrés), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 25/6 (1r) Jiménez, Antonio (S. Andrés), contr. extraord. 1811, 24-1-1812, 25/6 (39v) Jiménez, Cristóbal (Sta. Catalina), contr. extraord. 1811, 13-3-1812, 195/28 (43r) Jiménez, Francisco (Nonduermas), contr. extraord. 1806-1810, 3-7-1811, 6/24 (24r) Jiménez, Francisco (Sta. María), contr. extraord. 1810, 28-3-1811, 10/13 (7r) Jiménez, Isabel (S. Nicolás), contr. extraord. 1810, 3-7-1811, 18/28 (24r) Jiménez, Isabel (Sta. Eulalia), contr. criados 1810, 23-7-1811, 20 (28v) Jiménez, Jacinta (Sta. Eulalia), contr. lujo 1810, 3-8-1811, 100 (32r) Jiménez, José (Guadalupe), contr. extraord. 1806-1810, 1-7-1811, 17/22 (23r) Jiménez, Luisa (S. Miguel), contr. extraord. 4 y 6% 1811, 21-1-1812, 517/5 (37r) Jiménez, Martina (S. Juan), contr. extraord. 1810, 29-3-1811, 13/6 (8v) Jiménez Álvarez, Teresa (S. Bartolomé), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 8/25 (3v) Jiménez de Cerrada, José (S. Lorenzo), contr. extraord. 1810, 29-3-1811, 4/16 (8v) Jiménez de Zadaba Lisón, Manuel (Sta. María), contr. criados 1810-1811, 12-3-1812, 120 (43r) Jiménez de Zadaba Lisón, Manuel (Sta. María), contr. extraord. 1810-1811, 12-3-1812, 1871/2 (42v) Jiménez de Zadava Lara, José (S. Lorenzo), contr. extraord. 1811, 22-1-1812, 4/16 (38r) Jiménez López, José (S. Juan), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 26/14 (5r) Jiménez Meseguer, José (Sta. Eulalia), contr. extraord. 1810, 23-7-1811, 39/28 (28v) Jiménez Moñino, José (S. Andrés), contr. extraord. 1810, 30-3-1811, 32/4 (9r) Jiménez Moñino, José (S. Andrés), contr. extraord. 1811, 2-3-1812, 12/4 (41r) Jordán, Catalina y María (Sta. Catalina), contr. extraord. 1810, 17-6-1811, 56/12 (19v) Jordán, Catalina y María (Sta. Catalina), contr. extraord. 1810-1811, 13-3-1812, 112/24 (43r) Jordán, Mª Dolores/Amores, Petrª (Sta. Catalína), contr. extraord. 1810, 20-6-1811, 32/13 (20v) Jordán, Micaela (Sta. Catalina), contr. extraord. 1810, 18-6-1811, 70/96 (19v) Jordán, Rita (Sta. Catalina), contr. extraord. 1810, 17-6-1811, 311/25 (19v) Jordán, Rita (Sta. Catalina), contr. extraord. 1811, 13-3-1812, 311/25 (43r) Jordán, Rita (Sta. Catalina), contr. extraord. 1811, 13-3-1812, 311/25 (43r) Jordán, Ventura (Sta. Catalína), contr. extraord. 1810, 21-6-1811, 172/16 (20v) Jordán, Ventura (Sta. Catalina), contr. extraord. 1811, 13-3-1812, 172/16 (43r) Juan Martínez, Diego (Sta. Catalina), contr. extraord. 1811, 25-1-1812, 396/23 (39v) Juan Tezanos, Julián (Sta. María), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 407/0 (4v) Juan Tezanos, Julián (Sta. María), contr. criados 1811, 24-1-1812, 80 (39r) Juan Tezanos, Julián (Sta. María), contr. extraord. 1811, 24-1-1812, 407 (39r) Jumilla, Francisco, contr. extraord. 1810, 31-3-1811, 419/7 (9v) Jumilla, Ramón de, contr. extraord. 1810, 31-3-1811, 107/18 (9v) Jumilla, Vicente (Sta. María), contr. extraord. 1810, 31-3-1811, 187/26 (9v) Ladrón de Guevara, Juan Fernando (Lorca), compra de vínculos 1808-1810, 27-5-1811, 1777/4 (17r) Ladrón de Guevara, Juan Fernando (Lorca), 3% rédito vínculos 1811, 10-8-1811, 414/11 (35r) Lagalina, Josefa (S. Miguel), contr. criados 1811, 12-3-1812, 20 (42v) Lajarín, Antonio (Sta. María), contr. extraord. 1810, 8-5-1811, 56/208 (14r) Lara, Antonio (Sta. María), contr. lujo 1810, 3-8-1811, 200 (32r) Lara, Francisco (S. Lorenzo), contr. criados 1810, 31-7-1811, 20 (30v) Lara, Francisco de (S. Lorenzo), contr. criados 1811, 25-1-1812, 80 (40r) Lara, Francisco de (S. Lorenzo), contr. extraord. 1811, 25-1-1812, 216/33 (39v) Lariz, Juan de (S. Juan), contr. extraord. 4 y 6% 1811, 2-3-1812, 314/11 (41r) Lariz, Juan de (S. Juan, Gómez, Cristóbal), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 314/11 (3r) Latorre, Fulgencio ¿? 12/6 (1r) Laurero, padre e hijo (S. Pedro), contr. extraord. 1810, 10-7-1811, 99/12 (25r) Lavrit, Juan Bta. (S. Miguel?), contr. extraord. 1810, 27-7-1811, 297/7 (28v) Leis, José de (S. Pedro: Andrés, Pedro), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 104/19 (5r) Linares, Juan (S. Miguel), contr. criados y lujo 1810, 27-7-1811, 20 (28v) Lisón, Manuel (Sta. María), contr. lujo 1810, 6-8-1811, 60 (32r) Lisón, Plácida/Adalid, Simón (Sta. Catalina), contr. extraord. 1810, 19-6-1811, 47/65 (20r) Llamas, Francisco (Sta. Eulalia), contr. criados y lujo 1810, 24-7-1811, 100 (28v) López, Catalina viuda (Sta. María), contr. extraord. 1810, 14-6-1811, 13/26 (19r) López, Eusebia (Sta. María), contr. lujo 1810, 3-8-1811, 200 (32r) López, Francisco (S. Lorenzo), contr. extraord. 1810, 18-4-1811, 58/13 (12v) López, Gonzalo (S. Miguel), contr. lujo 1810, 8-8-1811, 120 (34r) López, José (Guadalupe), contr. extraord. 1806-1810, 2-7-1811, 21/31 (23r) López, José Gabriel (S. Juan), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 10/4 (5r) López, Juan (S. Pedro), contr. extraord. 1810, 10-5-1811, 14/13 (15r) López, Mª Teresa (Sta. María), contr. extraord. 1810, 10-5-1811, 9/20 (15v) López, Manuel (Sta. María), contr. criados 1811, 26-1-1812, 200 (40r) López, Manuel (Sta. María), contr. lujo 1810, 2-8-1811, 200 (31v) López, María (S. Andrés, herª Sebast.), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 12/10 (3v) López, Mateo (S. Juan), contr. extraord. 1808-1809, 18-6-1811, 1220/10 (19v) López, Ramón heredº Fco. (Aljucer), contr. extraord. 1803-1810, 10-7-1811, 70/4 (25r) López, Rosa Ana (S. Lorenzo), contr. lujo 1810, 30-7-1811, 20 (29v) López Caballero, Andrés (Sta. María), contr. extraord. 1810, 10-5-1811, 982/12 (15v) López Caballero, Andrés (Sta. María), contr. extraord. 1811, 20-3-1812, 1062 (45r) López Clares, José (S. Juan), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 91/20 (3r) López Clares, José (S. Juan), contr. extraord. 1811, 27-1-1812, 91/20 (40v) López de Haro, José (Sta. María), contr. extraord. 1811, 24-1-1812, 1025/4 (39r) López de Haro, José, contr. extraord. 1810, 9-5-1811, 1025/4 (15r) López de Tudela, Melchor (Totana), venta de oficios enajenados 1807, 28-6-1811, 3000 (22v) López Guillén, Diego (S. Andrés), contr. extraord. 1810, 18-7-1811, 15/10 (26v) López Mesas, Josefa, contr. extraord. 1810, 8-5-1811, 26/13 (14r) López Moreno, Basilisa (S. Andrés), contr. extraord. 1808-1810, 29-3-1811, 322/11 (8r) López Moreno, Basilisa (S. Andrés), contr. extraord. 1811, 28-1-1812, 107/15 (40v) López Oliver, Juana Antonia (Sta. María), contr. extraord. 1810, 29-3-1811, 51/20 (7r) Lozano, Juan (Sta. María), contr. lujo 1810, 6-8-1811, 200 (32r) Lozano, Pedro (S. Lorenzo), contr. extraord. 1807-1810, 23-7-1811, 55/10 (28r) Lozano, Pedro (S. Lorenzo), contr. criados 1810, 1-8-1811, 60 (30v) Machuca, Nicolás (S. Pedro), contr. extraord. 1810, 7-5-1811, 103/9 (14r) Malvastre, Fermín (Sta. María), contr. extraord. 1810, 28-3-1811, 31/10 (7r) Malvastre, Fermín (Sta. María), contr. extraord. 1811, 10-3-1812, 31/10 (41v) Malvastre, Pedro (Sta. María), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 29/0 (2v) Malvastre, Tomás (Sta. María), contr. extraord. 1810, 10-5-1811, 259/13 (15v) Malvastre, Tomás (Sta. María), contr. extraord. 1811, 10-3-1812, 259/13 (41v) Manresa, Manuel (Sta. Catalina), contr. extraord. 1810, 8-4-1811, 42/ (12rv) Manresa, Patricio (Sta. Eulalia), contr. criados 1810, 2-8-1811, 100 (31v) Manresa, Pedro (Sta. María), contr. criados 1811, 25-1-1812, 200 (40r) Manresa, Pedro (Sta. María), contr. lujo 1810, 2-8-1811, 200 (31r) Mantrán, Diego (S. Miguel), contr. extraord. 1810, 29-3-1811, 120/22 (7r) Marco, Pascuala (Sta. Eulalia), contr. criados y lujo 1810, 23-7-1811, 20 (28r) Marín, Felipe (S. Antolín), contr. extraord. 1807-1810, 1-8-1811, 350/20 (30v) Marín, Francisco (S. Pedro), contr. extraord. 1807-1810, 7-5-1811, 124/24 (13v) Marín, José/Blanes, Ventura (S. Antolín), contr. extraord. 1810, 2-4-1811, 814/16 (10v) Marín, Juan Antonio adm. (Sta. Catalina), contr. extraord. 1810, 28-3-1811, 750/9 (5v) Marín, Juan Diego (Sta. Catalina), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 396/23 (4r) Marín Pérez, heredº Juan (Lorca), ventas de vínculos 1810, 4-7-1811, 3019/8 ½ (25r-v) Marqués, Josefa María (S. Juan), contr. extraord. 1810, 19-7-1811, 86/28 (26v) Marqués, Juan (S. Antolín), contr. extraord. 1810, 17-7-1811, 10/16 (26r) Márquez, Pedro (Sta. María), contr. lujo 1810, 31-7-1811, 20 (30v) Martín de Aguilera, Vicente (S. Juan), contr. extraord. 1810, 29-3-1811, 75/ (8v) Martínez, Ana viuda Gabriel Corbalán, contr. extraord. 1811, 2-3-1812, 112/13 (41r) Martínez, Antonia (S. Antolín), contr. extraord. 1809-1810, 29-3-1811, 69/8 (8r) Martínez, Antonia (S. Antolín), contr. extraord. 1811, 3-3-1812, 34/26 (41r) Martínez, Antonio (S. Pedro), contr. extraord. 1810, 28-3-1811, 47/0 (6v) Martínez, Esteban (Santomera), contr. extraord. 1810, 27-6-1811, 16/6 (21v) Martínez, Fernando (Sta. María), contr. extraord. 1811, 24-1-1812, 94/16 (38v) Martínez, Francisco (S. Andrés), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 22/0 (3v) Martínez, Francisco (S. Pedro), contr. extraord. 1810, 29-3-1811, 8/26 (8v) Martínez, Germana/Galiana, Francisca (Sta. Mª), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 94/16 (2v) Martínez, Isabel (S. Juan), contr. extraord. 4 y 6% 1810, 9-5-1811, 38/10 (15r) Martínez, José (S. Juan), contr. extraord. 1810, 28-3-1811, 266/22 (6v) Martínez, José (S. Lorenzo), contr. extraord. 1810, 26-7-1811, 49/10 (28v) Martínez, José (S. Miguel), contr. criados y lujo 1810, 29-7-1811, 25 (29r) Martínez, Josefa (S. Juan), contr. extraord. 1810, 1-4-1811, 21/6 (9v) Martínez, Juana (S. Pedro, hna.), contr. extraord. 1810, 29-3-1811, 7/30 (8v) Martínez, Lucía (S. Juan), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 14/21 (1v) Martínez, Lucía (S. Juan), contr. extraord. 1811, 12-3-1812, 14/21 (42v) Martínez, Magdalena (S. Bartolomé), contr. extraord. 1810, 29-3-1811, 97/22 (8v) Martínez, Manuela (S. Nicolás), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 13/16 (2v) Martínez, Manuela (S. Nicolás), contr. extraord. 1811, 27-1-1812, 13/16 (40v) Martínez, Manuela (Sta. Catalina), contr. extraord. 1807-1810, 30-3-1811, 35/2 (9r) Martínez, María (S. Pedro), contr. extraord. 1810, 29-3-1811, 7/30 (8v) Martínez, Patricia y María (S. Pedro), contr. extraord. 1810, 28-3-1811, 429/23 (7r) Martínez, Rafaela (S. Miguel), contr. extraord. 1810, 19-7-1811, 188/15 (26v) Martínez, Salvador (S. Pedro), contr. extraord. 1807-1809, 1-4-1811, 47/16 (10r) Martínez Aliaga, José (S. Antolín), contr. extraord. 1810, 1-4-1811, 22/27 (9v) Martínez de la Peña, Francisco (S. Antolín), contr. extraord. 1810, 17-6-1811, 416/24 (19v) Martínez Muñoz, Martina/Bustillo, Isidoro, contr. extraord. 1810, 29-3-1811, 52/2 (8r) Martínez Torero, Antonio (Sta. Catalina), contr. extraord. 1810, 1-4-1811, 268/22 (10r) Marzo, Ana Mª (S. Pedro), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 14/13 (4r) Mascarón, Antonia herederos (S. Pedro), contr. extraord. 1810, 18-4-1811, 18/8 (12v) Maseras, Francisco (S. Bartolomé), contr. criados 1811, 24-1-1812, 20 (39r) Maseras, Francisco (S. Bartolomé), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 270/20 (4r) Maseras, Francisco (S. Bartolomé), contr. extraord. 1811, 24-1-1812, 270/20 (39r) Maseras, Francisco (S. Bartolomé), contr. criados 1810, 29-7-1811, 20 (29r) Maseras, Pedro (S. Miguel), contr. criados 1811, 24-1-1812, 20 (38v) Maseras, Pedro (S. Miguel), contr. criados y lujo 1810, 27-7-1811, 20 (29r) Maseras, Pedro (S. Miguel), contr. extraord. 1810, 8-5-1811, 291/20 (14r) Maseras, Pedro (S. Miguel), contr. extraord. 1811, 24-1-1812, 291/20 (39r) Masip, José y Alfonso (Sta. María), contr. criados 1810-1811, 28-1-1812, 200 (41r) Mateos, Joaquín (Albatalía), contr. extraord. 1806-1810, 2-7-1811, 21/31 (23v) Mayneta, Tomás (S. Míguel), contr. extraord. 1807-1810, 29-3-1811, 56/8 (7v) Mayoral, Miguel (Sta. María), contr. criados 1810, 1-8-1811, 20 (31r) Mayorga, José (Sta. María), contr. criados 1810, 10-8-1811, 220 (34v) Mayorga, Pedro (S. Miguel), contr. criados 1810, 10-8-1811, 120 (34v) Mayorga, Pedro (S. Miguel), contr. extraord. 4 y 6% 1810, 16-5-1811, 1329/29 (16r) Mediavila, Teresa (Sta. María), contr. extraord. 1810, 29-3-1811, 823/7 (8v) Mediavila, Teresa (Sta. María), contr. extraord. 1811, 12-3-1812, 823/7 (42v) Medina, Benito (Sta. María), contr. lujo 1809, 2-8-1811, 100 (31r) Medina, Benito (Sta. María), contr. lujo 1810, 2-8-1811, 100 (31r) Medina, Joaquín (S. Bartolomé), contr. criados y lujo 1810-1811, 22-1-1812, 40 (37v) Medina, Joaquín (S. Bartolomé), contr. criados y lujo 1811, 22-1-1812, 280 (37v) Mele, Diego Luis de herederos, contr. extraord. 1810, 7-5-1811, 27/ (13v) Melgarejo, Diego (Sta. María), contr. criados y lujo 1804-1810, 2-8-1811, 1485 (31v) Melgarejo, Joaquín (S. Antolín), contr. extraord. 1810, 20-7-1811, 49/28 (27r) Melgarejo, Manuel (S. Lorenzo), contr. extraord. 1807-1810, 27-3-1811, 258/4 (3v) Melgarejo, marqués de/Belmonte, Juan (Sta. Eulalia), contr. extraord. 1811, 26-1-1812, 1157/6 (40r) Mellinas, María (Sta. Catalina), contr. extraord. 1808-1810, 17-7-1811, 136/16 (26v) Menchirón, Miguel (S. Lorenzo), contr. lujo 1810, 5-8-1811, 20 (32r) Menchón, José (S. Lorenzo), contr. criados 1810, 1-8-1811, 20 (30v) Menda, María (S. Nicolás), contr. extraord. 1807-1810, 5-7-1811, 72 (25r) Mendizarra, María (S. Lorenzo), contr. extraord. 1810, 18-5-1811, 1293/14 (16v) Mengual, Vicente (Sta. Eulalía), contr. criados 1810, 8-8-1811, 200 (34r) Merano, Mª Ángeles (S. Pedro), contr. extraord. 1810, 1-4-1811, 699/16 (9v) Meroño, María/Ejea, Ángela (S. Lorenzo), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 378/0 (1v) Meseguer, Fernando (S. Lorenzo), contr. criados 1810, 30-7-1811, 20 (29v) Meseguer, Francisco (Sta. Eulalia), contr. extraord. 1810, 15-5-1811, 24/24 (16r) Meseguer, Francisco (Sta. Eulalia), contr. lujo 1810, 24-7-1811, 20 (28v) Meseguer, Joaquín (Albatalía), contr. extraord. 1807-1810, 2-7-1811, 70/28 (23v) Meseguer, Joaquina (S. Lorenzo), contr. extraord. 1811, 13-3-1812, 12/10 (43v) Meseguer, José (S. Lorenzo), contr. criados y lujo 1810, 30-7-1811, 20 (29v) Meseguer, Juan (Albatalía), contr. extraord. 1806-1810, 2-7-1811, 344/4 (23v) Meseguer, Lorenzo (S. Pedro), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 34/15 (1r) Meseguer López, José (Sta. Catalína), contr. extraord. 1807-1810, 21-6-1811, 123/10 (20v) Molina, Andrés (S. Andrés), contr. extraord. 1810, 8-5-1811, 7/30 (14r) Molina Borja, Francisco (S. Lorenzo), contr. extraord. 1810, 28-3-1811, 1671/30 (6r) Moncada, José (S. Lorenzo?), contr. criados 1810, 31-7-1811, 60 (30v) Mondéjar, Miguel (Sta. Catalina), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 22/0 (1v) Moniela, Mariano (Sta. María), contr. criados 1811, 24-1-1812, 200 (38r) Monreal, Patricio (S. Juan), contr. extraord. 1810, 29-3-1811, 11/9 (7v) Montanaro, marqués de (Sta. María), contr. criados 1810, 29-7-1811, 80 (29r) Montanaro, marqués de (Sta. María), contr. criados 1811, 24-1-1812, 60 (38r) Montanaro, marqués de (Sta. María), contr. extraord. 1811, 24-1-1812, 106/30 (38r) Montealegre, condesa de (S. Miguel), contr. extraord. 1811, 25-1-1812, 4404/19 (39v) Montenegro, Nicolás (S. Antolín), contr. extraord. 1811, 10-7-1811, 338/27 (25r) Montes, José (S. Lorenzo), contr. criados 1810, 2-8-1811, 60 (31r) Montesinos, Antonio (S. Juan), contr. extraord. 1810, 29-3-1811, 52/27 (8r) Montijo, José Tomás (S. Antolín), contr. extraord. 1810, 20-7-1811, 202/15 (27r) Moñino, José (Sta. Catalina), contr. extraord. 1811, 24-1-1812, 304/22 (39v) Moñino, Matías, contr. extraord. 1810, 31-3-1811, 65/22 (9v) Mora, Francisco (S. Bartolomé), contr. extraord. 1810, 29-3-1811, 12/26 (7v) Mora, Francisco (S. Bartolomé), contr. extraord. 1811, 24-1-1812, 12/26 (38v) Mora, Joaquín (S. Nicolás), contr. extraord. 1811, 24-1-1812, 26/13 (38v) Mora Prast, Francisco (S. Bartolomé), contr. criados 1810-1811, 24-1-1812, 480 (39r) Moral, heredº Agustín (S. Antolín), contr. extraord. 1807-1809, 20-7-1811, 36/30 (27r) Morata, Cayetano (Sta. María), contr. lujo 1810, 2-8-1811, 260 (31r) Moreno, Francisco (S. Antolín), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 7/1 (1v) Moya, José de (Sta. María), contr. extraord. 1810, 16-7-1811, 269/28 (26r) Multedo, Vicente herederos (Sta. María), contr. extraord. 1810, 14-4-1811, 14/29 (12r) Multedo, Vicente heredº (Sta. María), contr. extraord. 1811, 22-1-1812, 14/29 (38r) Muñoz, Gertrudis (S. Antolín), contr. extraord. 1810, 28-3-1811, 38/2 (5v) Muñoz, María vda. Miguel Montalbo (S. Pedro), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 160/14 (4r) Muso, José Mª (S. Pedro), contr. extraord. 1810, 28-3-1811, 348/0 (6r) Navarro, Ángela (S. Antolín), contr. lujo 1810, 22-8-1811, 20 (35r) Navarro, Antonio (S. Andrés), contr. extraord. 1810, 20-5-1811, 12/32 (16v) Navarro, Francisco (Sta. María), contr. extraord. 1807-1810, 14-6-1811, 286/32 (18v) Navarro, José (Sta. Catalina), contr. extraord. 1810, 14-5-1811, 28 (16r) Navarro, Mª del Carmen (S. Lorenzo), contr. extraord. 1811, 20-3-1812, 16/12 (45r) Navarro López, Antonia (S. Pedro: Sáez, Pedro), contr. extraord. 1810, 28-3-1811, 260/9 (5v) Nieves, Alfonso, contr. extraord. 1810, 8-5-1811, 232/7 (14r) Noguera, Antonio (S. Juan), contr. extraord. 1810, 18-7-1811, 59/5 (26v) Noguera, Flora, viuda de Francisco Manuel, contr. extraord. 1810, 9-5-1811, 7/1 (15r) Noguerou Rachón, Pedro (S. Bartolomé), contr. extraord. 1810, 28-3-1811, 439/15 (6v) Noli Valera, Juan (Sta. Eulalia), contr. extraord. 1810, 28-3-1811, 99/23 (7r) Núñez, Juan Antonio (Sta. Catalina), contr. extraord. 1810, 1-4-1811, 106/13 (10r) Núñez, Juan Antonio (Sta. Catalina), contr. extraord. 1811, 13-3-1812, 106/13 (43r) Núñez de Oyos, Francisco (Sta. María), contr. extraord. 1807-1810, 1-8-1811, 343/6 (31r) Obispo, Mª Magdalena, contr. extraord. 1810, 14-5-1811, 40/22 (16r) Obispo, Mª Mercedes, contr. extraord. 1810, 14-5-1811, 80/28 (16r) Ochando, Diego (Sta. Catalina), contr. extraord. 1810, 15-6-1811, 657/33 (19r) Ochando, Diego (Sta. Catalina), contr. extraord. 1811, 14-3-1812, 657/33 (44r) Ochando, heredº José (S. Lorenzo), contr. extraord. 1810, 20-7-1811, 216/33 (27r) Olivencia, Antonio (S. Nicolás), contr. extraord. 1811, 27-1-1812, 22/21 (40v) Oliver, Isabel (S. Nicolás), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 46/26 (3r) Oliver, Isabel (S. Nicolás), contr. extraord. 1811, 14-3-1812, 46/26 (43v) Oliver, Juana (Sta. María), contr. criados 1811, 12-3-1812, 60 (42v) Oliver, Juana (Sta. María), contr. extraord. 1811, 12-3-1812, 51/20 (42v) Oliver, Juana Antonia (Sta. María), contr. criados 1810, 31-7-1811, 60 (30v) Oñate, Anastasio de (S. Lorenzo?), contr. criados 1810, 30-7-1811, 60 (30r) Oñate, Anastasio de (Sta. Eulalia?), aumento Cruzada 1809, 27-1-1812, 1535/9 (40v) Oñate, Anastasio de (Sta. Eulalia?), aumento Cruzada 1809, 27-1-1812, 28795/33 (40v) Oñate, Anastasio de, administrador tesorero de Cruzada, aumento de la bula 1809, 9-4- 1811, 7000 (12r) Orleac, Juana (S. Pedro), contr. extraord. 4 y 6% 1810, 3-4-1811, 132/10 (10v) Ortega, Baltasara (Sta. María), contr. extraord. 1807-1810, 15-6-1811, 53/18 (19r) Ortiz, Francisco (S. Juan), contr. extraord. 4 y 6% 1807-1810, 10-5-1811, 15/26 (15r) Ortiz, Ramón presb. (S. Antolín), contr. extraord. 1810, 28-3-1811, 23/14 (6r) Ortuño, Antonio (Sta. María), contr. extraord. 1810, 1-6-1811, 42/10 (17v) Ortuño, Antonio (Sta. María), contr. extraord. 1811, 10-3-1812, 42/10 (41v) Pacheco, José (Sta. Eulalia), contr. extraord. 1810, 6-4-1811, 26/13 (11v) Pacheco, Josefa herederos (Sta. María), contr. extraord. 1810, 8-5-1811, 373/29 (14v) Pacheco, Pedro (Sta. María), contr. extraord. 1810, 29-3-1811, 39/5 (8v) Pacheco Tizón, Joaquín (S. Miguel: Acha, Antonio Tadeo de), contr. extraord. 1810, 28-3-1811, 19577/14 (6r) Pachés, Luciano (Sta. María), contr. extraord. 1811, 11-3-1812, 106/12 (42r) Palacios, José (S. Lorenzo), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 15/28 (1v) Palacios, José (S. Lorenzo), contr. extraord. 1811, 24-1-1812, 15/28 (39v) Palafox[¿], Juan (Sta. Eulalia), contr. criados 1811, 26-1-1812, 20 (40r) Palao, Pedro (S. Lorenzo), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 17/20 (2v) Palarea, Salvador (S. Antolín), contr. extraord. 1810, 7-5-1811, 14/2 (14r) Palma, José de la (S. Miguel), contr. lujo 1810, 8-8-1811, 20 (34r) Pareja, Antonio (Sta. Catalina), contr. extraord. 1810, 14-5-1811, 233/21 (16r) Pareja, Diego herederos (Sta. María), contr. extraord. 1810, 9-5-1811, 945/10 (14v) Pareja, heredº Antonio (Sta. Catalina), contr. extraord. 1811, 13-3-1812, 233/21 (43v) Pareja, heredº Diego (Sta. María), contr. extraord. 1811, 24-1-1812, 945/10 (39r) Parra, Mariana (S. Juan), contr. extraord. 4 y 6% 1810, 26-4-1811, 23/13 (12v) Párraga, Javiera (Sta. Catalina), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 44/31 (1v) Pascual, Salvadora (S. Antolín), contr. extraord. 1810, 10-5-1811, 19/12 (15v) Pasqual, Mª Teresa (S. Andrés), contr. extraord. 1807-1810, 19-8-1811, 553/18 (35r) Pasqual García, Pedro (S. Juan), contr. extraord. 1810 lujo, 28-3-1811, 100/13 (7r) Pasqual García, Pedro (S. Juan), contr. extraord. 1810, 28-3-1811, 4/13 (7r) Patrón, Pedro (Sta. María), contr. lujo 1810, 31-7-1811, 100 (30r) Patucio de la Portilla, Gerónimo (Sta. Eulalia), contr. extraord. 4 y 6% 1807-1810, 28-6- 1811, 401/18 (22r) Paz, Felipe Mª de (S.Bartolomé), contr. extraord. 4 y 6% 1810, 8-6-1811, 3288/28 (18r) Paz, Isabel de (Sta. Catalina), contr. lujo 1810, 12-8-1811, 60 (35r) Pelluz, Pedro (S. Miguel), contr. lujo 1810, 8-8-1811, 20 (34r) Peñafiel, Juan (Sta. Eulalia), contr. lujo 1810, 24-7-1811, 20 (28v) Peñas, Ana de las (S. Juan), contr. extraord. 1811, 25-1-1812, 100/2 (39v) Peñas, Rafael de las (Sta. Eulalia), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 825/32 (4r) Perea, Juan (Sta. Catalina), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 65/23 (1v) Perea, Juan (Sta. Catalina), contr. extraord. 1811, 14-3-1812, 65/23 (43v) Perea, Teresa (S. Andrés), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 12/26 (1r) Peregrín, Ginés (S. Lorenzo), contr. lujo 1810, 3-8-1811, 20 (32r) Perera, Ramón (Sta. María), contr. criados 1810, 1-8-1811, 200 (31r) Perera, Ramón (Sta. María), contr. criados 1810-1811, 25-1-1812, 400 (39v) Pérez, Alejo y Rosendo (Sta. Catalina), contr. extraord. 1811, 14-3-1812, 50/17 (43v) Pérez, Alfonso herº Cánovas (Sta. Eulalia), contr. extraord. 1810, 16-7-1811, 26/33 (26r) Pérez, Andrés (S. Lorenzo), contr. extraord. 1810, 28-3-1811, 67/17 (6v) Pérez, Andrés (S. Lorenzo), contr. lujo 1810, 6-8-1811, 20 (32r) Pérez, Carlos (Sta. María), contr. extraord. 1808-1809, 19-6-1811, 100 (20r) Pérez, Carlos (Sta. María), contr. extraord. 1809-1811, 11-3-1812, 266/10 (42r) Pérez, Cosme/Roca, Nicolás (S. Pedro), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 147/25 (4v) Pérez, Eugenio (S. Andrés), contr. extraord. 1810, 29-3-1811, 208/24 (8r) Pérez, Gregorio (Torre Pacheco), contr. extraord. 1810, 29-3-1811, 442/286 (7v) Pérez, José (Sta. María), contr. criados 1810, 31-7-1811, 120 (30v) Pérez, Mª del Carmen (Sta. María), contr. extraord. 1811, 26-1-1812, 327/12 (40r) Pérez, Magdalena viuda (Santomera), contr. extraord. 1804-1810, 26-6-1811, 163/23 (21v) Pérez, Mariano (Sta. Catalina), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 50/17 (2v) Pérez, Rafael (S. Lorenzo), contr. criados 1810, 30-7-1811, 20 (30r) Pérez, Rafael, contr. extraord. 4 y 6% 1810, 18-5-1811, 27/13 (16v) Pérez, Rafael (S. Lorenzo), contr. criados 1811, 25-1-1812, 20 (40r) Pérez, Rafael (S. Lorenzo), contr. extraord. 1811, 25-1-1812, 27/13 (40r) Pérez, Severo (Sta. Eulalia), contr. extraord. 1811, 25-1-1812, 14/32 (40r) Pérez, Zacarías (S. Miguel), contr. criados 1810, 29-7-1811, 20 (29r) Pérez Rojo, Nicolasa (Sta. Eulalia), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 16/0 (1v) Pérez Valero, Mª Carmen (Sta. María), contr. extraord. 1810, 10-5-1811, 27/12 (15v) Petronilo, Ángel (S. Pedro), contr. extraord. 1810, 29-3-1811, 23/9 (8v) Pinar, Micaela (S. Antolín), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 164/17 (4v) Pinares, marqués de (S. Lorenzo), contr. extraord. 1803-1804, 22-6-1811, 4000 (21r) Pinares, marqués de (S. Lorenzo), contr. lujo 1810, 3-8-1811, 80 (31v) Pinohermoso y Villarreal, conde de, contr. extraord. 1810, 1-4-1811, 1597/31 (10r) Piña, Juan (S. Andrés), contr. extraord. 1811, 16-3-1812, 372/32 (44r) Poey hnos. y Rostán (S. Bartolomé), contr. extraord. 1810, 28-3-1811, 18/0 (5v) Ponzoa, Félix (S. Lorenzo), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 85/2 (4r) Ponzoa, Félix (S. Lorenzo), contr. lujo 1810, 7-8-1811, 20 (32v) Portes Mira, Flora (S. Bartolomé), contr. extraord. 1810, 29-3-1811, 61/16 (8v) Portilla, Agustín de la (S. Miguel), contr. criados y lujo 1810, 29-7-1811, 20 (29r) Poveda, Francisco (S. Bartolomé), contr. extraord. 1810, 8-5-1811, 50/13 (14v) Pozuelo, albaceas de Lucía, contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 37/26 (4v) Prohis, Luciano (Sta. María), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 106/12 (5r) Provens, Baltasara/Sánchez, Petronila (S. Lorenzo), contr. extraord. 1807-1810, 27-3- 1811, 43/2 (3r) Puche, Juan (S. Lorenzo), contr. criados 1810, 31-7-1811, 20 (30v) Puche, María (Guadalupe), contr. extraord. 1806-1810, 1-7-1811, 123/3 (23r) Pujante Sánchez, José (La Raya), contr. extraord. 1803-1810, 3-7-1811, 52/24 (24r) Quetcuti, José (Sta. María), contr. lujo 1810, 7-8-1811, 200 (32v) Quintana, Alfonsa (Sta. María), contr. lujo 1810, 2-8-1811, 100 (31v) Quirós, Teresa (Sta. Catalina), contr. extraord. 1807-1810, 30-3-1811, 8/26 (9r) Racho, Pedro (S. Bartolomé), contr. criados 1810 y 1811, 27-1-1812, 40 (40v) Ramón, Antonia Clara (S. Andrés), contr. extraord. 1804-1807, 7-5-1811, 56 (13v) Ramos, Catalina (S. Bartolomé), contr. extraord. 1811, 28-1-1812, 21/20 (41r) Ramos, Francisco (S. Bartolomé), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 15/30 (2r) Ramos, Leoncia (S. Bartolomé), contr. extraord. 1810, 8-5-1811, 299/26 (14v) Ramos, testamentª de Jacinta (Sta. Eulalia), contr. extraord. 1811, 26-1-1812, 146/10 (40r) Ranel, Francisco (S. Pedro), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 172/13 (1v) Requena, Alonso (S. Lorenzo?), contr. criados 1810, 31-7-1811, 20 (30v) Rich, Bernardo (Sta. Eulalía), contr. lujo 1810, 8-8-1811, 100 (34r) Riera, José + (Murcia), contr. capellanías 1810, 16-8-1811, 10233/18 (35r) Riquelme, Antonio (Fontes, Concepción su madre), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 3.940/17 (3v) Risueño, Francisca (S. Bartolomé), contr. lujo 1810, 6-8-1811, 220 (32r) Riva, Bruno de (S. Andrés), contr. extraord. 1810, 29-3-1811, 55/14 (8v) Rivadavia, Juan Antonio, contr. extraord. 1810, 7-5-1811, 12 (13v) Robles, José (S. Miguel), contr. extraord. 1810, 27-7-1811, 6/20 (28v) Robles, Nicolasa (Sta. Eulalia), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 6/19 (3v) Robles, Nicolasa (Sta. Eulalía), contr. extraord. 1811, 22-1-1812, 6/13 (37v) Roca, Antonio (S. Benito), contr. lujo 1810, 10-8-1811, 20 (34v) Roca, Cristóbal (Sta. María), contr. criados 1811, 24-1-1812, 20 (39r) Roca, Cristóbal (Sta. María), contr. lujo 1810, 2-8-1811, 20 (31v) Roca, Pedro (Sta. María), contr. extraord. 1811, 22-1-1812, 233 (37v) Rocafull, heredº José Tomás (Sta. Catalina), contr. extraord. 1811, 25-1-1812, 645/20 (39v) Rocafull, José Mª (Sta. Catalina), contr. extraord. 1811, 25-1-1812, 1586/22 (39v) Rocafull Vera, José Mª (Sta. Catalina), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 1586/22 (4r) Rocamora, Andrea (S. Juan), contr. extraord. 1810, 10-5-1811, 12 (15v) Rodríguez, Micaela y María (Era Alta), contr. extraord. 1810, 3-7-1811, 4/23 (24r) Rodríguez, Pedro (S. Pedro), contr. extraord. 1810, 3-4-1811, 18/16 (10v) Rodríguez Callejas, Diego (S. Bartolomé), contr. extraord. 1810, 7-5-1811, 157/20 (14r) Rojas Villascusa, José de (S. Lorenzo?), contr. extraord. 1807-1810, 27-7-1811, 299/6 (30r) Rojo, Nicolasa (Sta. Eulalía), con
  • lejarza said

   Rojo, Nicolasa (Sta. Eulalía), contr. criados 1810, 7-8-1811, 20 (33v)
   Rojo, Nicolasa (Sta. Eulalia), contr. extraord. 1811, 26-1-1812, 16 (40v)
   Roldán, Josefa (Sta. María?), contr. criados 1810, 1-8-1811, 20 (31r)
   Roldán, Josefa (S. Juan?), contr. criados 1811, 27-1-1812, 20 (40v)
   Rosa, Pedro (S. Benito), contr. extraord. 1811, 22-1-1812, 98/13 (37v)
   Rosel, Francisco (Guadalupe), contr. extraord. 1807-1810, 1-7-1811, 9/18 (22v)
   Rosique, Alfonso (Sta. Catalina), contr. extraord. 1808, 14-6-1811, 139/19 (18v)
   Royo, Vicente (S. Pedro Blaya, Santiago), contr. extraord. 1810, 28-3-1811, 78/1 (7r)
   Royo, Vicente (S. Pedro), contr. extraord. 1810, 28-3-1811, 82/24 (7r)
   Rubio, Joaquín (S. Andrés), contr. extraord. 1807-1810, 15-7-1811, 66 (26r)
   Rubio, Joaquín (S. Pedro), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 26/3 (4v)
   Rubio, José (Sta. Eulalia), contr. lujo 1810, 9-8-1811, 100 (34v)
   Rubio de la Cueva, Antonio (S. Juan Lucena, Fco.), contr. extraord. 1810, 28-3-1811,
   13/6 (6r)
   Ruiz Funes, heredº Lorenzo (Sta. Eulalia), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 55/6 (2r)
   Ruiz Meca, Josefa (Sta. María), contr. lujo 1810, 1-8-1811, 240 (31r)
   Ruiz Meca, Mª Josefa (Sta. María), contr. criados 1811, 24-1-1812, 240 (39r)
   Saavedra, Benito mayordomo (S. Nicolás), contr. extraord. 1810, 1-4-1811,361/22 (10r)
   Sáez, Mariano (Sta. Eulalía), contr. lujo 1810, 8-8-1811, 100 (34r)
   Sáez Galinsoga, Juana (S. Antolín), contr. extraord. 1810, 10-5-1811, 24/26 (15v)
   Sahuquillo, Miguel (S. Bartolomé), contr. extraord. 1810, 28-3-1811, 12/13 (6r)
   Sala Cau, José (S. Bartolomé), contr. criados 1810-1811, 25-1-1812, 400 (39v)
   Sala Cau, José (S. Bartolomé), contr. extraord. 1811, 25-1-1812, 10/26 (39v)
   Sala Cau, José (S. Bartolomé), contr. extraord. 1810, 28-3-1811, 10/26 (7r)
   Salguero, Pedro (Sta. Eulalia), contr. criados y lujo 1810, 23-7-1811, 20 (28r)
   Salinas, Antonio José (S. Juan), contr. extraord. 1810, 7-5-1811, 633/12 (14r)
   Salinas, Antonio José (S. Juan), contr. extraord. 1811, 22-1-1812, 582/5 (37v)
   Salvador, Ana y Josefa (S. Juan), contr. extraord. 1806-1810, 10-5-1811, 14/15 (15r)
   Salván, Fco. Mariano (Sta. Catalina), contr. extraord. 1807-1810, 19-6-1811, 4000 (20r)
   Salván, Francisco Mariano (Sta. Catalina), contr. extraord. 1810, 4-7-1811, 1489/22
   (24v)
   Salván, Fco. Mariano (Sta. Catalina), contr. extraord. 1811, 14-3-1812, 1568/16 (44r)
   Salzillo, Mª Fulgencia (S. Juan), contr. extraord. 1810, 18-5-1811, 521/30 (16v)
   San Mamés, marquesa de (S. Bartolomé), contr. criados 1810-1811, 13-3-1812, 340
   (43r)
   San Mamés, marquesa de (S. Bartolomé), contr. extraord. 1811, 26-1-1812, 399/26
   (40v)
   Sánchez, Antonio (Beniaján), contr. extraord. 1810, 3-8-1811, 24 (31v)
   Sánchez, Diego (S. Lorenzo), contr. criados 1810, 30-7-1811, 80 (30r)
   Sánchez, Diego (S. Lorenzo), contr. criados 1811, 22-1-1812, 80 (37v)
   Sánchez, Eusebio (Sta. Eulalia), contr. criados 1810 y 1811, 27-1-1812, 420 (40v)
   Sánchez, Eusebio (Sta. María), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 74/14 (4v)
   Sánchez, Eusebio (Sta. María), contr. extraord. 1811, 25-1-1812, 71/14 (40r)
   Sánchez, Félix (S. Pedro), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 30/18 (2r)
   Sánchez, Francisco (S. Juan), contr. criados y lujo 1810-1811, 21-1-1812, 40 (37v)
   Sánchez, Francisco (S. Juan), contr. extraord. 1810, 28-3-1811, 338/22 (7r)
   Sánchez, Francisco (S. Juan), contr. extraord. 1811, 21-1-1812, 338/22 (37v)
   Sánchez, Francisco Javier (S. Lorenzo), contr. extraord. 1811, 13-3-1812, 48/24 (43v)
   Sánchez, José (Sta. María), contr. extraord. 1810, 12-6-1811, 87/25 (18v)
   Sánchez, José/Costa, J. (Sta. María), contr. extraord. 1811, 10-3-1812, 87/25 (41v)
   Sánchez, Juana (S. Juan), contr. criados y lujo 1810-1811, 24-1-1812, 80 (39v)
   Sánchez, Juana (S. Juan), contr. extraord. 1811, 24-1-1812, 174 (39v)
   Sánchez, Julián (Sta. Catalina), contr. extraord. 1807-1810, 27-3-1811, 100/8 (3r)
   Sánchez, Lucía (Sta. Eulalia), contr. extraord. 1810, 10-5-1811, 36/ (15r)
   Sánchez, Manuel (S. Pedro), contr. criados y lujo 1810, 30-4-1811, 100 (12v)
   Sánchez, Manuel (S. Pedro), contr. extraord. 1810, 24-4-1811, 38/22 (12v)
   Sánchez, Rosa (S. Lorenzo), contr. extraord. 1810, 8-5-1811, 42/1 (14v)
   Sánchez, Vicente (Sta. Eulalia), contr. extraord. 1810, 1-4-1811, 42/ (9v)
   Sánchez Alcázar, Francisco (Beniaján), contr. extraord. 1807-1810, 3-8-1811, 19/2
   (31v)
   Sánchez Antolinez, Juana (S. Juan), contr. extraord. 1810, 29-3-1811, 389/26 (8v)
   Sánchez Carrasco, José (S. Antolín), contr. extraord. 1810, 7-5-1811, 10/18 (14r)
   Sánchez de León, Fco. Javier (Sta. Catalina), contr. extraord. 1806-1810, 14-6-1811,
   617/9 (19r)
   Sánchez de León, Isidoro (Sta. María), contr. extraord. 1810, 14-6-1811, 12 (19r)
   Sánchez Moya, José (S. Antolín), contr. extraord. 1810, 22-7-1811, 147/10 (27v)
   Sánchez Parreño, Antonio (Guadalupe), contr. extraord. 1806-1810, 2-7-1811, 1510
   (23r)
   Sánchez Solís, Pedro (S. Lorenzo), contr. extraord. 1810, 8-5-1811, 19/1 (14v)
   Sandoval, Francisco de Paula (S. Antolín), contr. extraord. 1810, 14-5-1811, 1891/31
   (16r)
   Sandoval, Ignacio María, contr. extraord. 1810, 2-4-1811, 269/18 (10v)
   Santaló, Ramón (Sta. María), contr. criados 1811, 22-1-1812, 220 (38r)
   Santaló, Ramón (Sta. María), contr. criados y lujo 1810, 31-7-1811, 220 (30v)
   Santos, Antonio (S. Antolín), contr. extraord. 1810, 8-5-1811, 26/13 (14r)
   Sanz Melgarejo, Diego (Sta. Eulalia), contr. extraord. 1811, 24-1-1812, 908/17 (39v)
   Saorín, Joaquín (S. Lorenzo), contr. lujo 1810, 31-7-1811, 140 (30r)
   Saorín, María (Sta. Eulalía), contr. lujo 1810, 7-8-1811, 120 (32v)
   Saurín y Rusi, María (Sta. Eulalia), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 404/19 (2r)
   Serna, Antonio (S. Antolín), contr. extraord. 1810, 1-4-1811, 167/20 (9v)
   Serna, Santiago (S. Pedro), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 23/8 (4r)
   Serrano, Juan (S. Antolín), contr. extraord. 1810, 16-7-1811, 25/17 (26r)
   Serrano, Juan (Sta. Eulalia), contr. criados 1811, 2-3-1812, 20 (41r)
   Serrano, Juan (Sta. Eulalía), contr. lujo 1810, 7-8-1811, 20 (32v)
   Serrano, Nicolasa (S. Nicolás), contr. extraord. 1810, 3-7-1811, 100/26 (24r)
   Serrano, Teresa (S. Miguel), contr. lujo 1810, 27-7-1811, 20 (28v)
   Sicluna, Cayetano (Sta. María), contr. lujo 1810, 7-8-1811, 200 (32v)
   Sierra, Felipe (S. Miguel), contr. lujo 1810, 8-8-1811, 20 (34r)
   Sierra, Miguel (Sta. Eulalia), contr. lujo 1810, 9-8-1811, 100 (34v)
   Siles, Josefa (Sta. Eulalia), contr. extraord. 1810, 15-7-1811, 10/30 (26r)
   Siles, Teresa (S. Antolín), contr. extraord. 4 y 6% 1810, 9-5-1811, 137/30 (15r)
   Soler, heredº Jerónimo (Nonduermas), contr. extraord. 1803-1810, 27-7-1811, 371/2
   (29r)
   Soler, Pedro (S. Pedro), contr. extraord. 1810, 29-3-1811, 8/26 (8r)
   Soler, Pedro/Méndez, Gaspar (S. Antolín), contr. extraord. 1810, 29-3-1811, 135/4 (8r)
   Solís, Manuel (Sta. María), contr. extraord. 1811, 24-1-1812, 235/7 (39r)
   Solís, Pedro (S. Lorenzo), contr. lujo 1810, 31-7-1811, 80 (30r)
   Soria, Bartolomé (Sta. María), contr. criados 1810, 31-7-1811, 120 (30v)
   Tapia, Joaquín (S. Juan), contr. extraord. 1810, 10-5-1811, 316/28 (15v)
   Tapia, Mª del Carmen (Sta. Eulalia), contr. criados 1810, 23-7-1811, 20 (28v)
   Terol, Jaime (Sta. María), contr. extraord. 1810, 3-4-1811, 14/2 (10v)
   Tizón, Juan (Sta. María), contr. lujo 1810, 3-8-1811, 40 (32r)
   Tizón, Juan, contr. extraord. 1810, 8-5-1811, 2189/15 (14r)
   Tomás de Jumilla, Mateo (herederos), contr. extraord. 1810, 12-6-1811, 4218/6 (18v)
   Tomás Puxmarín, José (Sta. Catalina: Carrillo, Juan Ant.), contr. extraord. 1810, 27-3-
   1811, 645/20 (4r)
   Tomás, Enrique herederos (Sta. Eulalia), contr. extraord. 1810, 6-5-1811, 25/6 (13v)
   Tomás, Fernando heredº (S. Juan), contr. extraord. 1810, 29-3-1811, 5/30 (8v)
   Tomás, Gertrudis (S. Miguel), contr. extraord. 1807-1810, 27-6-1811, 311/22 (21v)
   Tomás, Matías (Beniaján?), contr. extraord. 1810, 3-8-1811, 29/18 (32r)
   Toral, Francisco (S. Antolín), contr. extraord. 1810, 16-7-1811, 90 (26r)
   Toribio, Mª Dolores (S. Nicolás), contr. criados 1811, 24-1-1812, 184 (38r)
   Torre, Damián de la (Sta. María), contr. extraord. 1810, 12-6-1811, 39/6 (18r)
   Torre, Damián de la (Sta. María), contr. extraord. 1811, 11-3-1812, 39/6 (42r)
   Torres, José herº J. A. Ferrer (Sta. María), contr. extraord. 1810, 12-6-1811, 98/3 (18r)
   Torres, José/Torres Fernández, José (S. Pedro), contr. 4 y 6% 1807-1810, 1-4-1811,
   280/8 (10r)
   Torres, Miguel Antonio de (S. Lorenzo), contr. extraord. 1811, 13-3-1812, 119/8 (43v)
   Torres, Miguel Antonio de (Sta. Catalina), contr. extraord. 1810, 29-3-1811, 119/8 (8r)
   Torres, viuda de y cía. (S. Bartolomé), contr. criados 1810-1811, 24-1-1812, 440 (39r)
   Tous, marqués de (Sta. María), contr. extraord. 1811, 20-3-1812, 113/16 (45r)
   Tous, marqués de, contr. extraord. 1809-1810, 10-5-1811, 226/32 (15v)
   Tovar, Pedro (Era Alta), contr. extraord. 1810, 3-7-1811, 14 (24v)
   Travero, Juan Antonio (S. Bartolomé), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 115/20 (2r)
   Trujillo, Pedro (S. Antolín), contr. extraord. 1803-1810, 18-7-1811, 323/26 (26v)
   Tudela, Josefa (S. Miguel), contr. extraord. 1807-1810, 8-5-1811, 30/4 (14r)
   Tuero, Antonio Mª (Sta. Catalina), contr. extraord. 1811, 28-1-1812, 268/22 (41r)
   Ureta, Antonio (Sta. María), contr. extraord. 1810, 8-5-1811, 56/16 (14v)
   Uribe, Diego marqués de San Mamés (S. Bartolomé), contr. extraord. 1810, 28-3-1811,
   399/26 (7r)
   Uribe, Javiera (S. Bartolomé), contr. extraord. 1810, 28-3-1811, 913/24 (7r)
   Uribe, Javiera (S. Bartolomé), contr. extraord. 1811, 26-1-1812, 913/24 (40v)
   Urrea, Felipe (Sta. María), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 58/4 (3v)
   Usera o Ureta, Antonio (Sta. María), contr. lujo 1810, 2-8-1811, 100 (31r)
   Useros, José (S. Juan), contr. criados 1811, 24-1-1812, 40 (38r)
   Valcárcel, Jacinta/Toribio, Fco. (S. Juan), contr. extraord. 1810, 18-6-1811, 480/32
   (19v)
   Valdivieso, Álvaro (S. Lorenzo?), contr. criados 1810, 30-7-1811, 60 (30r)
   Valle, Diego Luis del, contr. extraord. 1811, 12-1-1812, 27 (37r)
   Valle de San Juan, condesa del, contr. extraord. 1808-1810, 2-3-1812, 32080/2 (41r)
   Vallejo, Andrés (Guadalupe), contr. extraord. 1806-1810, 1-7-1811, 17/17 (23r)
   Vallejo, Ramón (Sta. María), contr. extraord. 1810, 29-3-1811, 134/ (7v)
   Vallejo, Ramón (Sta. María), contr. extraord. 1811, 12-3-1812, 134 (42v)
   Valparaíso, marqués de (S. Nicolás), contr. extraord. 1803-1810, 15-7-1811, 395/2 (26r)
   Varón, Juana (Sta. Catalina), contr. extraord. 1810, 3-4-1811, 160/ (10v)
   Vázquez, Mariano (S. Antolín), contr. criados 1810, 27-8-1811, 20 (36r)
   Vázquez Téllez, Fdo. Mª (S. Lorenzo), contr. extraord. 1810, 6-4-1811, 1032/18 (11v)
   Vázquez, Isidoro (S. Antolín), contr. lujo 1810, 23-8-1811, 20 (35v)
   Vela, Roque y Joaquín (S. Bartolomé), contr. criados 1810-1811, 14-3-1812, 440 (43v)
   Vela, Roque y Joaquín (S. Bartolomé), contr. extraord. 1811, 14-3-1812, 141/20 (43v)
   Vela, Roque y Joaquín hnos. y sob. (S. Bartolomé), contr. extraord. 1810, 27-3-1811,
   141/20 (3r)
   Vera, Francisca de (S. Bartolomé), contr. criados 1810-1811, 13-3-1812, 120 (43r)
   Vera, Francisca de (S. Bartolomé), contr. extraord. 1811, 13-3-1812, 263/13 (43r)
   Vera, Francisca Mª de (S. Bartolomé), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 263/13 (3v)
   Vera, José de (S. Bartolomé), contr. extraord. 1810-1811, 13-3-1812, 36 (43r)
   Verdugo, Mª Ana/Carmona, Rafael (Sta. María), contr. extraord. 1811, 22-1-1812,
   48/28 (38r)
   Vicente Teruel, Mª Ignacia (S. Pedro), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 44/0 (2r)
   Vidal, Joaquín (S. Juan), contr. extraord. 1810, 28-3-1811, 20/22 (7r)
   Vidal, Juan, contr. extraord. 4 y 6% 1803-1804, 8-4-1811, 668/28 (12r)
   Vidal Molera, Juan, contr. extraord. 1805-1808, 14-6-1811, 1404/12 (18v)
   Vila, Ambrosio (herede. Joaquín Rodríguez), contr. extraord. 1810, 28-3-1811, 5/9 (6v)
   Vila, Mariano (Sta. María), contr. lujo 1810, 3-8-1811, 200 (32r)
   Vila Bastida, Juan Salv. (S. Andrés), contr. extraord. 1807-1810, 19-6-1811, 2518 (20r)
   Villanueva, Antonio (S. Juan), contr. extraord. 1810, 17-7-1811, 17/6 (26r)
   Villanueva, Lucas (S. Juan), contr. extraord. 1810, 28-3-1811, 20/22 (6v)
   Villapaterna, conde de (S. Bartolomé: García Manfredi, Miguel), contr. extraord. 1810,
   28-3-1811, 1414/4 (6v)
   Villar, José del (S. Miguel), contr. lujo 1810, 26-7-1811, 20 (28v)
   Vinader, Fco. Javier (S. Bartolomé), contr. extraord. 1811, 11-3-1812, 3485/26 (42v)
   Vinader, Fco. Javier (Sta. Catalina), contr. extraord. 1810, 19-6-1811, 3485/26 (20r)
   Visedo, Luis (S. Miguel), contr. lujo 1810, 8-8-1811, 80 (34r)
   Vivar, José (S. Lorenzo), contr. criados 1810, 30-7-1811, 20 (30r)
   Yelo Molina, José (Abarán), venta de obras pías (1802-1811), 3-5-1811, 9075/14 (13r)
   Yepes, Juan Agustín herº (S. Lorenzo), contr. extraord. 1810, 1-4-1811, 83/26 (10r)
   Yusón, Juan (S. Bartolomé), contr. criados 1810-1811, 25-1-1812, 440 (39v)
   Yuste, Juan (S. Miguel), contr. extraord. 1811, 25-1-1812, 121/16 (40r)
   Zabala, fr. Alberto carmelita (Sta. Mª), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 144/8 (2v)
   Zabala, José (S. Lorenzo), contr. extraord. 1810, 27-7-1811, 25/20 (28v)
   Zabala, María (S. Juan), contr. extraord. 1810, 29-3-1811, 66/0 (7v)
   Zamora, testamª José (S. Miguel), contr. extraord. 1811, 13-3-1812, 670/17 (43v)
   Zamorano, Miguel (S. Pedro), contr. extraord. 1810, 2-7-1811, 160 (23v)
   Zanoni, conde de (S. Bartolomé), contr. extraord. 1810, 7-5-1811, 25/16 (13v)
   Zapata, Antonio (S. Pedro), contr. extraord. 1810, 30-3-1811, 5/9 (9r)
   Zapata, Juana (S. Juan), contr. extraord. 1810, 10-5-1811, 25 (15v)
   Zapata Bris, Antonio herederos, contr. extraord. 1810, 7-5-1811, 108/8 (13v)
   Zaplana, Pedro (Sta. María), contr. criados 1810-1811, 25-1-1812, 40 (40r)
   Zorrilla, Serafina (S. Miguel), contr. extraord. 1807-1810, 28-3-1811, 118/20 (6v)
   Zorzano, Dolores (Sta. Catalina), contr. extraord. 1811, 2-3-1812, 32/13 (41r)
   Entidades
   Ayuntamientos (35)
   Abanilla, villa de, 10% propios 1810, 20-5-1811, 2467/20 (16v)
   Abanilla, villa de, 2% propios 1810, 20-5-1811, 493/18 (16v)
   Abanilla, villa de, contr. extraord. 1810, 1-8-1811, 2017/26 (31r)
   Águilas (Lorca), impuesto de aguardiente y licores 2º y 3º 1810, 6-4-1811, 1333/14
   (11v)
   Águilas, villa de, impuesto de aguardiente y licores 1/3 1810, 30-4-1811, 666/23 (12v)
   Albudeite, villa de, contr. 10% propios 1810, 2-7-1811, 242/7 (23v)
   Albudeite, villa de, contr. 10% valor de sus propios en 1811, 12-3-1812, 2357/10 (42v)
   Albudeite, villa de, contr. 2% propios 1810, 2-7-1811, 42/15 (23v)
   Albudeite, villa de, contr. 2% valor de sus propios en 1811, 12-3-1812, 47/2 (42v)
   Aledo, villa de, contr. extraord. 1810, 4-7-1811, 452/1 (24v)
   Alguazas, villa de, contr. 10% propios 1810, 8-4-1811, 366/30 (12r)
   Alguazas, villa de, contr. 2% propios 1810, 8-4-1811, 73/12 (12r)
   Alguazas, villa de, contr. aguardiente 1807, 7-8-1811, 550 (32v),
   Alguazas, villa de, cta. contr. aguardiente 1808, 7-8-1811, 450 (32v),
   Almansa, ciudad de, contr. 10% propios 1810, 15-5-1811, 2409 (16r)
   Almansa, ciudad de, contr. 2% propios 1810, 15-5-1811, 481/27 (16r)
   Alpera, Pósito pío de, ¼ de real en fan. trigo, 1810, 27-3-1811, 67/21 (4r)
   Archena, villa de, contr. 10% propios 1809, 8-8-1811, 899/3 (34r)
   Archena, villa de, contr. 2% propios 1809, 8-8-1811, 179/28 (34r)
   Benatae, villa de, contr. extraord. 1803-1810, 10-8-1811, 148/24 (34v)
   Bullas, villa de, contr. 10% propios 1811, 27-1-1812, 146/10 (40v)
   Bullas, villa de, contr. 2% propios 1811, 27-1-1812, 29 (40v)
   Calasparra, villa de, contr. criados 1801, 10-6-1811, 1179/10 (18r)
   Carcelén, villa de, contr. 8 maravedíes cuartillo aguardiente 1810, 1-6-1811, 400 (17v)
   Carcelén, villa de, contr. extraord. 1810, 1-6-1811, 986/32 (17v)
   Carcelén, villa de, contr. extraord. 4 y 6% 1809, 1-6-1811, 986/32 (17v)
   Cehegín, villa de, renta 8 maravedíes cuartillo aguardiente 1809, 18-4-1811, 4276 (12v)
   Chinchilla, ciudad de, contr. criados 1804-1809, 8-6-1811, 12842/14 (18r)
   Chinchilla, ciudad de, contr. extraord. 4 y 6% 1806-1809, 8-6-1811, 21157/20 (17v)
   Chinchilla, ciudad de, herencias transversales (Tomás Manarco), 8-6-1811, 490 (18r)
   Cotillas, villa de, contr. 10% propios 1811, 28-1-1812, 126/8 (40v)
   Cotillas, villa de, contr. 2% propios 1811, 28-1-1812, 25/8 (40v)
   Espinardo, villa de, contr. 8 mrs. ¼ aguardiente 1811, 15-1-1812, 1000 (37r)
   Espinardo, villa de, contr. extraord. 1808-1809, 9-7-1811, 4044/16 (25r)
   Espinardo, villa de, contr. extraord. 1809, 13-7-1811, 350/13 (25v)
   Espinardo, villa de, contr. extraord. 1810, 29-7-1811, 3500/16 (29r)
   Férez, villa de, contr. 10% propios 1810, 20-7-1811, 60/4 (27r)
   Ferez, villa de, contr. 10% valor de sus propios en 1811, 18-3-1812, 46/10 (44r)
   Férez, villa de, contr. 2% propios y repartimiento 1000 rls. 1810, 20-7-1811, 32 (27r)
   Ferez, villa de, contr. 2% valor de sus propios en 1811, 18-3-1812, 29/8 (44r)
   Fortuna, villa de, contr. 10% propios y arbitrios 1810, 17-6-1811, 4564/9 (19v)
   Fortuna, villa de, contr. 10% valor de sus propios en 1809, 26-3-1811, 3623/14 (1v)
   Fortuna, villa de, contr. 2% propios y arbitrios 1810, 17-6-1811, 912/28 (19v)
   La Alberca, villa de, 10% propios 1810, 20-5-1811, 83 (16v)
   La Alberca, villa de, 2% propios 1810, 20-5-1811, 16/2 (16v)
   La Alberca, villa de, contr. 10% valor de sus propios en 1811, 14-3-1812, 41/7 (44r)
   La Alberca, villa de, contr. 2% valor de sus propios en 1811, 14-3-1812, 8/8 (44r)
   Liétor, villa de, 10% propios y arbitrios 1810, 14-6-1811, 318/24 (18v)
   Liétor, villa de, 2% propios y arbitrios 1810, 14-6-1811, 63/27 (18v)
   Lorca, ciudad de (Justicia), contr. herencias 1811, 28-3-1812, 2000 (45r)
   Lorca, ciudad de (Justicia), contr. herencias 1811, 31-3-1812, 35000 (45r)
   Lorca, ciudad de, impuesto aguardiente mayo-junio 1810, 6-8-1811, 2500 (32r)
   Lorca, ciudad de, impuesto de aguardiente y licores 1810, 22-4-1811, 5000 (12v)
   Lorca, ciudad de, renta aguardiente y licores, 4-6-1811, 2500 (17v)
   Lorca, ciudad de, renta de aguardiente y licores 1810 (Sánchez, Cayº), 25-6-1811, 3750
   (21v)
   Montealegre, Montepío de, ¼ de real en fan. trigo, 1809-1810, 27-3-1811, 618 (4r)
   Montealegre, Pósito pío de, ¼ de real en fan. trigo, 1810, 27-3-1811, 70/0 (4r)
   Montealegre, villa de, contr. 10 % propios, 1810, 1-4-1811, 1000/ (10r)
   Montealegre, villa de, contr. 2 % propios, 1810, 1-4-1811, 200/ (10r)
   Moratalla, villa de, contr. extraord. 1807, 25-6-1811, 5000 (21r)
   Moratalla, villa de, contr. extraord. 1810, 29-7-1811, 301/31 (29v)
   Mula, Villa de, contr. 10% propios 1810, 28-3-1811, 4970/12 (6v)
   Mula, Villa de, contr. 2% propios 1810, 28-3-1811, 994/2 (6v)
   Murcia, ciudad de (Pedro Dardalla), contr. 2% propios 1808, 2-8-1811, 9219/15 (31v)
   Murcia, ciudad de, contr. 2% propios 1809, 20-8-1811, 2152/24 (35r)
   Murcia, ciudad de, contr. 2% propios 1810, 20-8-1811, 1477/33 (35r)
   Murcia, ciudad de, contr. 8 mrs. ¼ aguardiente 1811, 15-1-1812, 15000 (37r)
   Murcia, ciudad de, contr. 8 mrs. cuartillo aguardiente 1811, 20-7-1811, 18000 (27r)
   Ojós, villa de, contr. 10% propios 1810, 7-1-1812, 205 (37r)
   Ojós, villa de, contr. 2% propios 1810, 7-1-1812, 41 (37r)
   Orcera, villa de, contr. 10% propios 1810, 7-1-1812, 158/30 (37r)
   Orcera, villa de, contr. 2% propios 1810, 7-1-1812, 32 (37r)
   Pliego, villa de, contr. 10% propios 1811, 6-3-1812, 413/4 (41r)
   Pliego, villa de, contr. 2% propios 1811, 6-3-1812, 82/21 (41r)
   Sax, villa de, contr. extraord. 1809, 10-4-1811, 4382/6 (12r)
   Sax, villa de, contr. extraord. 1810, 29-7-1811, 4382/6 (30r)
   Segura de la Sierra, villa de, 10% propios 1810, 22-5-1811, 2641/23(16v)
   Segura de la Sierra, villa de, 2% propios 1810, 22-5-1811, 528/11 (16v)
   Tobarra, villa de, contr. 8 mrs. ¼ aguardiente 1810, 24-8-1811, 3000 (35v)
   Ulea, villa de, contr. 10% propios 1810, 13-7-1811, 670/6 (26r)
   Ulea, villa de, contr. 2% propios 1810, 13-7-1811, 134/2 (26r)
   Villena, ciudad de, contr. 10% propios 1810, 1-8-1811, 3430 (31r)
   Villena, ciudad de, contr. 2% propios 1810, 1-8-1811, 686 (31r)
   Villena, ciudad, contr. extraord. 1810, 26-8-1811, 8000 (36r)
   Yecla, villa de, 10% propios 1810, 31-5-1811, 3599/21 (17v)
   Yecla, villa de, 2% propios 1810, 31-5-1811, 719/28 (17v)
   Congregaciones religiosas, conventos, fábricas parroquiales y hermandades
   Congregación de San Felipe Neri (Sta. Eulalía), contr. extraord. 1810, 17-6-1811,
   668/30 (19v)
   Congregación de San Felipe Neri (Sta. Eulalía), contr. extraord. 1811, 22-1-1812,
   668/30 (37v)
   Convento de la Santísima Trinidad, contr. extraord. 4 y 6% 1810, 17-7-1811, 115/6
   (26v)
   Convento de Madre de Dios (Sta. Catalina), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 268/18
   (3v)
   Convento de Madre de Dios (Sta. Catalina), contr. extraord. 1811, 13-3-1812, 268/18
   (43v)
   Convento de S. Antonio (Sta. Eulalia), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 341/17 (2r)
   Convento de San Agustín, contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 44/32 (3r)
   Convento de San Jerónimo (La Ñora), contr. extraord. 1810, 5-7-1811, 153/14 (24v)
   Convento de Santa Ana (S. Miguel), contr. extraord. 1809-1810, 16-3-1812, 647/4 (44r)
   Convento de Santo Domingo (S. Miguel), contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 82/3 (3v)
   Convento de San Juan de Dios (Sta. María), contr. extraord. 1810, 15-6-1811, 18/20
   (19r)
   Convento de Santa Ana (S. Miguel), contr. extraord. 1807-1808, 3-4-1811, 647/4 (11r)
   Fábrica parroquial de Santa Eulalia, contr. extraord. 1810, 9-5-1811, 65/14 (15r)
   Hermandad de Ánimas de S. Pedro, contr. extraord. 1810, 27-3-1811, 9/20 (5r)
   Hermandad de Ánimas de San Lorenzo (Murcia), contr. extraord. 1810, 26-3-1811, 7/1
   (1r)
   Lugares
   Abarán: Gómez, Manuel; Gómez Maquilón, José; Yelo Molina, José
   Albatalía: Funes, Manuela; Gallego, María; Mateos, Joaquín; Meseguer, Joaquín:
   Meseguer, Juan
   Aljucer: López, Ramón
   Almeara: Costa, Hilario
   Argualeja: Fernández Falcón, Diego
   Beniaján: Albarracín, Pedro; Casado de Torres, Fernando; Sánchez Alcázar, Francisco;
   Sánchez, Antonio; Tomás, Matías
   Calasparra: Hidalgo, María/Oliver, José
   El Cañarejo: González Rubio, Joaquina
   Era Alta: Rodríguez, Micaela y María; Tovar, Pedro
   Guadalupe: Díaz, José; García Montalvo, Antonio; González Asenjo, José; Guillén,
   Juan; Hernández, Juan; Jiménez, Alonso; Jiménez, José; López, José; Puche, María;
   Rosel, Francisco; Sánchez Parreño, Antonio; Vallejo, Andrés
   Hellín: García Trujillo, Agustín
   La Raya: Pujante Sánchez, José
   Lorca: Celdrán, Clemente Mª; Díaz, Bernardo; Egea, Josefa de; Ladrón de Guevara,
   Juan Fernando; Marín Pérez, Juan
   Nonduermas: Jiménez, Francisco; Soler, Jerónimo;
   Santomera: Almela, Martín; Fernández, Nicolás; Martínez, Esteban; Pérez, Magdalena
   Torre Pacheco: Pérez, Gregorio
   Torreagüera: García, Teresa; Hernández Martínez, Francisco
   Totana: Aledo Mora, Damián; López de Tudela, Melchor
   1 cuya cantidad es procedente del precio total de la tasa de 21 tahúllas de tierra moreral con un cuerpo de
   casa, pozo y barraca que posee en esta huerta, partido de Rincón de Velarde, que pertenecía al vínculo
   que fundó doña Isabel de Buendía, del que es poseedor el referido don Francisco Carcelén (al margen:
   compañía de vinos).
   2 Por mano de nuestro subalterno en la de Cieza, según su recibo de 4 del presente por 9.075 reales 14
   maravedíes en efectivo y en la forma siguiente: 6.600 reales vellón que debieron del precio total de la tara
   de 4 fanegas y media de tierra blanca con cinco oliveras y 10 tahullas de olivar que posee en el partido del
   Cañarejo de este campo, con un cuerpo de casa que pertenecía al vínculo que fundó Dª Catalina
   Fernández Alarcón de que es poseedor el referido don José.
   3 De cuya cantidad los 4.040 son por un plazo que era en deber a la Real Caja vencido en el referido día
   del remate que tiene hecho de fincas pertenecientes al vínculo que fundó en la misma villa Hernán Tomás
   y Mayor Sánchez, y los restantes 484 reales 28 maravedíes por los réditos del 3 % que dicho plazo ha
   devengado desde el 27 de febrero de 1807 […] hizo la imposición hasta igual día de febrero de este año
   en que ha hecho el pago, previniéndose que en la cuenta corriente sólo nos hacemos cargo de la partida de
   réditos pues de la del plazo lo tenemos hecho en cantidad de 20.200 reales vellón según nuestro recibo de
   cargo con fecha de 3 de marzo de 1807. Al margen: compra de vínculos por sus poseedores. Réditos:
   484/28 (10v)

 2. lejarza said

  Ajuntaments i Municipis de Catalunya Ajuntament Municipi

  Ajuntament Girona, Ajuntament Figueres, Ajuntament Blanes, Ajuntament Lloret de Mar, Ajuntament Olot, Ajuntament Salt, Ajuntament San Feliu de Guíxols, Ajuntament Roses, Ajuntament Banyoles, Ajuntament Palafrugell, Ajuntament Palamós, Ajuntament Llagostera Ajuntaments Gironès, Ajuntaments Pla de l’Estany, Ajuntaments La Selva, Ajuntaments Baix Empordà, Ajuntaments Alt Empordà, Ajuntaments Garrotxa, Ajuntaments Ripollès, Ajuntaments Cerdanya, Ajuntaments Baix Llobregat, Ajuntaments Barcelonès, Ajuntaments Vallès Oriental, Ajuntaments Vallès Occidental, Ajuntaments Barcelona, Ajuntaments Lleida, Ajuntaments Tarragona, Notícies, Notícies Girona, Notícies Barcelona, Notícies Figueres, Notícies Lleida, Notícies Tarragona, Notícies Blanes, Notícies Olot, Notícies Roses, Notícies Llagostera, Notícies diputació, Notícies municipals, Notícies alcaldes, Notícies regidors, Notícies municipis, Notícies pobles, informació municipal, informació política, informació electoral, informació local, informació provincial, informació regional, informació alcaldes, informació regidors, informació consistorial, informació Girona, informació Barcelona, informació Tarragona, informació Lleida, informació gironès, informació comarcal, Barcelona alcaldes, Barcelona regidores , Barcelona municipis, Barcelona municipi, Barcelona Diputació, Barcelona comarca, Barcelona consistori, Barcelona ple, Barcelona eleccions, Barcelona notes premsa, Barcelona polítics, Barcelona polític, Barcelona consell comarcal, Barcelona consellers, Barcelona poblacions, Barcelona ciutat, Girona alcaldes, Girona regidores, Girona municipis, Girona municipi, Girona Diputació, Girona comarca, Girona consistori, Girona ple, Girona eleccions, Girona notes premsa, Girona polítics, Girona polític, Girona consell comarcal, Girona diputats, Girona consellers, Girona demarcació, Girona poblacions, Girona ciutat, Lleida alcaldes, Lleida regidores, Lleida municipis, Lleida municipi, Lleida Diputació, Lleida comarca, Lleida consistori, Lleida ple, Lleida eleccions, Lleida notes premsa, Lleida polítics, Lleida polític, Lleida consell comarcal, Lleida diputats, Lleida consellers, Lleida demarcació, Lleida poblacions, Lleida ciutat, Tarragona alcaldes, Tarragona regidores, Tarragona municipis, Tarragona municipi, Tarragona Diputació, Tarragona comarca, Tarragona consistori, Tarragona ple, Tarragona eleccions, Tarragona notes premsa, Tarragona polítics, Tarragona polític, Tarragona consell comarcal, Tarragona diputats, Tarragona consellers, Tarragona demarcació, Tarragona poblacions, Tarragona ciutat, Ajuntament Platja d’Aro, Ajuntament Begur, Ajuntament Llambilles, Ajuntament Quart, Ajuntament Corçà, Ajuntaments barcelonins, Ajuntaments catalans, ajuntaments Catalunya, ajuntaments comarcals, ajuntaments independents, notícies actualitat, notícies d’interès, notícies premsa, notícies diàries, notícies agencia, informació actualitat, informació premsa, informació diària, informació d’interès, informació última hora, Ajuntament Albiol, Albons, Alcanar, Alcanó, Alcarràs, Alcoletge, Alcover, Aldea| Aldover, Aleixar, Alella, Alfara de Carles, Alfarràs, Alfés, Alforja, Algerri, Alguaire, Alins, Alió Almacelles, Almatret, Almenar, Almoster, Alòs de Balaguer, Alp, Alpens, Alpicat, Alt Àneu, Altafulla, Notícies Amer, Ametlla de Mar, l’ Ametlla Vallès, Ampolla, Amposta, Anglès, Anglesola, Arbeca, Arboç, Arbolí, Arbúcies, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argelaguer, Argençola, Argentera, Argentona, Armentera, Arnes, Arres, Arsèguel, Artés, Artesa de Lleida, Artesa de Segre, Ascó, Aspa, Avellanes i a Linya, les Avià, Avinyó, Avinyonet de Puigventós, Avinyonet Penedès, Badalona, Badia Vallès, Bagà, Baix Pallars, Balaguer, Balenyà, Balsareny, Banyeres Penedès, Banyoles, Barbens, Barberà de la Conca, Barberà Vallès, Barcelona, Baronia de Rialb, Bàscara, Bassella, Batea, Bausen, Begues, Begur, Belianes, Bell-lloc d’Urgell, Bellaguarda, Bellcaire d’Empordà

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: